Kontakt

Voditelj Centra za transfuzijsku medicinu: mr. sc. Jela Mratinović-Mikulandra, dr. med.
Tel.: 021 556-489; 021 556-364
Fax: 021 556-789
e-mail: jmrat@kbsplit.hr

Glavna sestra Centra za transfuzijsku medicinu: Marija Rajić, bacc.med.techn.
Tel.: 021 556-193; 021 556-479
Fax: 021 556-789
e-mail: mrajic@net.hr

Popis organizacijskih jedinica važnih za bolesnike, dobrovoljne davatelje krvi i ostale korisnike (za sve dolje navedene ambulante ne treba se naručivati)
:

Ambulanta za dobrovoljno davanje krvi, lokalitet Firule, Spinčićeva 1
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, petak: 07:30 -15:30h ; četvrtak: 07:30 -18:00h
Tel.: 021 556-479; 021 556-191
Naputak: punu krv dobrovoljno mogu davati svi zdravi građani od 18. do 65. godine života (trenutno nisu bolesni niti boluju od kroničnih bolesti, nisu ovisnici o drogama i/ili alkoholu, nisu rizičnog spolnog ponašanja, ne boluju od zaraznih krvlju prenosivih bolesti); tjelesna masa iznad 55 kg; prije davanja krvi preporuča se minimalno spavanje u trajanju od 6 sati te po mogućnosti lagani obrok uz bezalkoholni napitak; uzima se 450 ml pune krvi; muškarci krv mogu davati svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca; nuspojave nakon davanja su rijetke, prosjek oko 3-5%; obvezno donijeti identifikacijske dokumente (osobna iskaznica i/ili putovnica); krv dobrovoljno mogu davati samo državljani RH.

Ambulanta za Zakladu Ana Rukavina, lokalitet Firule
Radno vrijeme: utorak; 12-15h
Tel.: 021 556-479; 021 556-191
Naputak: sve zdrave osobe od 18. do 40. godine života; uzima se uzorak pune krvi od 6 ml radi HLA tipizacije u svrhu darivanja krvotvornih matičnih stanica.

Ambulanta za autotransfuziju, lokalitet Firule
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak; 12-14h
Tel.: 021 556-479; 021 556-191
Naputak: obvezna specijalistička uputnica i nalaz specijaliste; usluga za moreplovnicu se naplaćuje.

Ambulanta za prijeoperacijsku obradu i moreplovnice (prvo određivanje krvne grupe), lokalitet Križine, Šoltanska 1
Radno vrijeme za vađenje uzoraka krvi: ponedjeljak-petak; 08-10h
Radno vrijeme za preuzimanje nalaza: ponedjeljak-petak; 12-14h
Tel.: 021 557-270
Naputak: obvezna specijalistička uputnica osim za moreplovnice i/ili radoznalost; za vađenje uzoraka ne treba biti natašte; usluga za moreplovnice i/ili radoznalost se naplaćuje.

Ambulanta za pre i perinatalnu skrb (trudnice), lokalitet Križine
Radno vrijeme za vađenje uzoraka krvi: ponedjeljak-četvrtak; 08-10h
Radno vrijeme za preuzimanje nalaza: ponedjeljak-petak; 12-14h
Tel.: 021 557-270
Naputak: obvezna specijalistička uputnica i trudnička knjižica, za vađenje uzoraka ne treba biti natašte.

Ambulanta za krvlju prenosive bolesti, lokalitet Križine
Radno vrijeme za vađenje uzoraka krvi: ponedjeljak-petak; 08-10h
Radno vrijeme za preuzimanje nalaza: ponedjeljak-petak; 12-14h
Tel.: 021 557-270
Naputak: obvezna specijalistička uputnica osim za moreplovnice i/ili radoznalost; za vađenje uzoraka ne treba biti natašte; usluga za moreplovnice i/ili radoznalost se naplaćuje.

Ambulanta za HLA tipizaciju tkiva, lokalitet Križine
Radno vrijeme za vađenje uzoraka krvi: ponedjeljak-petak; 08-10h
Radno vrijeme za preuzimanje nalaza: ponedjeljak-petak; 12-14h
Tel.: 021 557-270
Naputak: obvezna specijalistička uputnica.