Dokumenti

 

- Obrazloženje Financijskog plana KBC Split 2021-2023

- Obrazloženje Financijskog plana KBC Split 2020-2022 

Pravilnik o radu Knjižnice Kliničkog bolničkog centra Split

Dječji proračun KBC Split 2021-2023

- Financijski plan KBC Split za 2021 god i projekcije za 2022-2023 god

- Izmjene i dopune Financijskog plana KBC Split za 2020 god- Rebalans 2

- Izmjene i dopune Statuta Kliničkog bolničkog centra Split od 11.05.2017.

- Izmjene i dopune Statuta Kliničkog bolničkog centra Split od 07.04.2016.

- Statut Kliničkog bolničkog centra Split 14.02.2014.

- Poslovnik o dodjeli nagrada

- Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji 

- Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u KBC-u Split 

- Financijski plan za 2020 god i projekcije za 2021-2022 god 

- Godišnje izvješće informiranje 2019.g.

- Financijski plan 2019 i projekcije 2020-2021

- Zahtjev za izdavanje preslika medicinske dokumentacije

- Postupnik za dijagnostiku i liječenje bolesnica s karcinomom dojke u KBC-u Split 

- Godisnje izvjesce- informiranje 2018

- Temeljni kolektivni ugovor za službenike I namještenike u javnim službama.

- Godišnje izvješće - informiranje 2017

- Nacionalni program za rijetke bolesti 2015-2020.g.

- Godišnje izvješće - informiranje 2016

- Statut KBC-a SPLIT

- Pravilnik o radu KBC Split

- Pravilnik o radu - izmjene i dopune - 01.01.2015.

- Pravilnik o radu - dopune - 16.11.2016.

- Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž u kbc split - 28.11.2013.

- Pravilnik o zaštiti na radu - 27.01.2006.

- Pravilnik o zaštiti na radu - izmjene i dopune -11.06.2013. 

- Pravilnik o zaštiti od požara - 11.06.2013.

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti

- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

- Zakon o liječništvu

- Zakon o sestrinstvu 

- Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

- Zakon o djelatnostima u zdravstvu

- Zakon obveznom zdravstvenom osiguranju

- Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o radu; preuzeto iz NN br. 93/14.

- Prikaz donacija

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; preuzeto iz NN br. 141/12. 

Dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama; preuzeto iz NN br. 141/12.

- Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim sužbama nn br. 150/13.

- Ispravak Dodatka II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenika u javnim službama nn br. 153/13.

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; preuzeto iz NN br. 143/13.

- Program osiguranja kvalitete -izvori ionizirajuceg zracenja.pdf