Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

 

Klinički bolnički centar Split nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Kliničkog bolničkog centra Split dostupne na kbsplit.hr. 

 

Stupanj usklađenosti 

Ove internetske stranice djelomično su u skladu s navedenim Zakonom.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

 

        (a) neusklađenosti s navedenim Zakonom:

            1. tekst je djelomično poravnat po lijevoj margini,

            2. ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom,

            3. kontrast teksta naspram pozadine nije dovoljno izražen,

            4. ne postoji opcija promjene kontrasta,

            5. slike, grafovi i dijagrami ne sadrže uvijek <alt> atribute ni kratke tekstualne opise,

            6. opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja,

            7. izbornici se djelomično odabiru klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje,

            8. poveznice nisu istaknute na jasan način,

            9. veličina ikona je djelomično zadovoljavajuća,

            10. datoteke su djelomično dostupne u formatu kojeg podržava čitač ekrana.

 

        (b) nerazmjernog opterećenja: svi dijelovi mrežnih stranica neusklađeni su zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 5.                Direktive (EU) 2016/2102. Nije moguće uskladiti trenutne mrežne stranice zbog zastarjelosti i preopterećenosti kôda,                         a što bi moglo dovesti do rušenja i trajne nefunkcionalnosti.  Nove mrežne stranice su u izradi i očekuje se da će biti              spremne za upotrebu do kraja 2020. godine te kako će biti u potpunosti usklađene sa zahtjevima navedene Direktive.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 24. kolovoza 2020. godine metodom samoprocjene koju je proveo Klinički bolnički centar Split. 

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Svi upiti vezani uz pristupačnost mogu se uputiti:

    • e-mailom na urednistvo@kbsplit.hr ili 

    • telefonom na +385 91 1556 332 radnim danom od 8:00 do 15:00 h.

Klinički bolnički centar Split je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku,uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.