O nama

Dok je u gradu Rijeci prvi rendgenski aparat kupljen 1987. godine, nedugo nakon Rendgenovog predavanja o do tada nepoznatim zrakama (koje su potom njemu u čast nazvane rendgenske zrake), u civilnoj bolnici u Splitu prvi je takav aparat postavljen tek 1940. g. Međutim, prvi rendgenski uređaj u Splitu bio je već 1902. g. - 1903. g. i to u prvom privatnom sanatoriju na slavenskom jugu, u sanatoriju dr. Jakše Račića, a bio je u punom pogonu početkom 1904. g. Na rendgenskom uređaju u sanatoriju dr. Račića u početku su vršene snimke ekstremiteta (utvrđivanje stranih tijela) i prsa, a kasnije i radiološke pretrage probavnog sustava, hepatobilijarnog i uropoetskog sustava.
Od početka 19. stoljeća do 1940. g. civilna bolnica Split nije imala rendgenski uređaj. Bolesnici koji su u njoj bili hospitalizirani rendgenski su pregledavani na uređaju sanatoriija dr. Račića te rendgenskim uređajima drugih sanatorija i privatnih liječničkih ordinacija, kao i u TBC dispanzerima.

Prvi rendganski uređaj ova bolnica dobiva tek 1940. g. kada je nabavljen i ugrađen poluvalni rendgenski uređaj „HELIODOR duplex“ Siemens-ove proizvodnje. Na ovom uređaju obavljale su se dijaskopske pretrage i rendgenska snimanja. Konačno, 1957. g. Odjel za radiologiju dobiva potpuno nove moderno uređene dijagnostičke prostorije u središnjoj zgradi Opće bolnice na Firulama, gdje se i sada nalazi središnji dio Kliničkog zavoda za radiologiju. Nabavljena je i ugrađena potpuno nova rendgenska oprema, smještena u 10 dijagnostika, 3 polikliničke dijagnostike te jednoj dijagnostici na hitnom radiološkom prijemu, a u radu su još nekoliko godina ostavljene i dvije dijagnostike u prizemlju Plućnog odjela Opće bolnice Split. Tom prigodom nabavljeni su i prenosivi rendgenski uređaji za snimanje bolesnika u jedinicama intenzivne njege i jedinici intenzivnog liječenja, kao i za snimanja u operacijskim dvoranama.

Tijekom 1982. g. Odjel za radiologiju, prema važećim kriterijima, ispunjava uvjete za dobivanje statusa Kliničkog zavoda te pokreće postupak za dobivanje istog, a sljedeće, 1983. g. Katedra za radiologiju i Opću kliničku onkologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu predlaže prerastanje Odjela za radiologiju Opće bolnice Split u Zavod za radiologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu – Medicinski studij u Splitu.

Klinički zavod za radiologiju u zadnjih je nekoliko godina opremljen novim rendgenskim i ultrazvučnim uređajima na oba svoja lokaliteta te novim uređajima za magnetsku rezonancu. Kao svojevrsno priznanje stručnog rada Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, 2000. g. tvrtka Siemens je dodijelila Zavodu status službenog referalnog centra za CT dijagnostiku. U ožujku 2002. g. rješenjem ministra zdravstva RH Kliničkom zavodu za radiologiju potvrđen je status kliničke institucije, a naziv je dopunjen u Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju danas je moderno osmišljena i organizirana radiološka institucija na lokalitetima bolnice Križine i Firule.