O nama

POVIJEST ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Djelatnost za nuklearnu medicinu osnovana je 1966. g. u Općoj bolnici Split utemeljenjem Radioizotopnog laboratorija u okviru Internog odjela bolnice. Od 1974. g. laboratorij je smješten u sadašnjem prostoru Kliničkoga zavoda, u prizemnim prostorijama zapadnog dijela Kliničkog bolničkog centra, na površini oko 650 četvornih metara. Kao samostalna jedinica Odjela za nuklearnu medicinu izdvojen je iz Internoga odjela 1977. g. Stacionar kliničke nuklearne medicine otvoren je 1987. g. i imao je uvjete za provođenje radiojodne ablacije i terapije u bolesnika s diferenciranim karcinomom štitnjače. Ambulanta za bolesti štitnjače preselila je 1996. g. u novi prostor površine preko 250 četvornih metara na mjesto bivše Ambulante za djelatnike bolnice. Nova, u cjelosti preuređena i suvremeno opremljena ambulanta otvorena je u prosincu 2010. g.
Prva ispitivanja i dijagnostički postupci za bolesnike s bolestima štitnjače započeli su 1966. g. Nabavkom SCANNERA počinju pretrage štitnjače, jetra, bubrega, pluća, mozga i dr. Kada je 1968. g. nabavljena OHIO SIGMA 400 gama kamera (ujedno i prva gama kamera na ovim prostorima) prošireni su dijagnostički postupci i uvedene nove scintigrafske metode, koristeći Tc-99-m i radiofarmake obilježene pomoću Tc-99-m. Nabavkom renaltrona radi se diferencijalni renogram koji daje podatke o funkciji bubrega (omogućava i ispitivanje punjenja i pražnjenja mokraćnog mjehura). Paralelno se razvijala i laboratorijska dijagnostika mjerenjem PVJ, Schillingovog testa kod perniciozne anemije. Vrlo brzo uvode se i RIA testovi, testovi određivanja hormona štitnjače, bazalnog TSH, slobodni T3 i T4, TBG, THYBIA, tireoidna antitijela, tireoglobulin, kalcitonin, parathormon, hormoni hipofize, nadbubrežnih žlijezda, testisa, ovarija, tumorskih biljega, alergije i koštane predgradnje. Automatski gama brojač tekućih uzoraka nabavljen je 1979. g., nova gama kamera Siemens LFOV 1981. g., a Millenium gama kamera s dva detektora koja omogućava jednofotonsku emisijsku računalnu tomografiju organa i organskih sustava, 2002. g. Orbiter 37 ZLC gama kamera, koja se koristi kod scintigrafije štitnjače i pretraga u nefrologiji (osobito u DRNC), nabavljena je 1995. g., SPECT-CT gama kamera u siječnju 2010. g., a novi Thyroid uptake system za ispitivanje funkcije štitnjače, 2000. g. Prve ultrazvučne pretrage štitnjače započele su 1982. g. u prostorima Interne klinike, a u suradnji s citolozima i ciljane citološke punkcije pod kontrolom ultrazvuka. Kliniči zavod raspolaže s tri ultrazvučna aparata (u postupku nabavka još jednoga), od kojih su dva COLOR DOPPLER-a.

Rješenjem potpredsjednika Vlade RH i ministra zdravstva i socijalne skrbi mr. sc. Darka Milinovića, dr. med., a na temelju zaključka Nacionalnoga zdravstvenog vijeća Ministarstva o ispunjavanju svih općih i posebnih uvjeta za dodjelu naziva kliničkog zavoda, s 25. sjednice održane 20. listopada 2010. g., Odjelu za nuklearnu medicinu KBC-a Split dodijeljen je naziv Klinički zavod za nuklearnu medicinu KBC Split.

Danas je klinička, stručna i znanstvena aktivnost Kliničkog zavoda usporediva s vodećim centrima i klinikama u Hrvatskoj i inozemstvu, a provodi se prema svim suvremenim postignućima. Na Zavodu se izvode relevantni nuklearno-medicinski dijagnostički i terapijski postupci. Djelatnici su aktivni biomedicinski istraživači. Već i prije komercijalne uporabe programa za analizu slikovnih scintigrafskih podataka Klinički zavod je raspolagao vlastitim računalnim programima, baziranim na originalnim algoritmima, koje su postavili njegovi djelatnici. Kontinuirano se provode znanstvena istraživanja i posebice stimulira znanstvenoistraživački rad.


POPIS ORGANIZACIJSKIH JEDINICA ZAVODA

Odjel specijalističko dijagnostičke djelatnosti

Lokacija:
u prizemlju istočnog dijela glavne zgrade Kliničkog bolničkog centra (Firule) te djelomično u zapadnom dijelu Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu.
Sastoji se od četiri liječničke ordinacije, prostora za uzimanje uzoraka krvi za dijagnostičke pretrage te dva prijamna pulta.

Ambulanta za bolesti štitnjače

Opis djelatnosti:
dijagnostika i liječenje bolesti štitnjače,
UZV pregled prednje regije vrata,
citološka punkcija pod kontrolom ultrazvuka.

U sklopu Ambulante za bolesti štitnjače obavljaju se citološke punkcije štitnjače pod kontrolom ultrazvuka, u suradnji sa specijalistima citologije.


Odjel za stacionarno liječenje

Prostor za stacionarno liječenje obuhvaća tri veće bolesničke sobe te dvije sobe tzv. izolacije gdje borave bolesnici liječeni od dobro diferenciranih karcinoma štitnjače nakon apliciranja ablacijskih i terapijskih doza J-131. U sklopu ovog prostora je i ambulanta za prijam hospitaliziranih bolesnika s priručnom apotekom, mjernim uređajem krvnog tlaka, elektrokardiogramom, uređajem za primjenu kisika te jedan ultrazvučni uređaj.
Primjenjuju se svi relevantni principi nuklearne medicine u liječenju bolesnika od bolesti štitnjače, poglavito oboljelih od dobro diferenciranih karcinoma štitnjače.


Odjel za funkcionalnu dijagnostiku, dozimetriju, zaštitu od zračenja, radiobiokemijsku dijagnostiku

Lokacija:
u podrumu glavne zgrade Kliničkog bolničkog centra na Firulama.

Opis djelatnosti:
Nuklearno medicinska dijagnostika:
- koštanog sustava (scintigrafija skeleta, troetapna scintigrafija),
- kardiovaskularnog sustava (scintigrafija miokarda, radiokardiografija),
- gastrointestinalnog sustava,
- genitourinarnog sustava (statička i dinamička scintigrafija bubrega, cistografija...),
- endokrinog sustava (scintigrafija štitnjače, doštitnjih žlijezda, žlijezda slinovnica, nadbubrežnih žlijezda...),
- neurološkog sustava ( DaTScan),
- limfoscintigrafija (melanom, karcinom dojke),
- hematološkog sustava,
- DXA - mjerenje gustoće kostiju (denzitometrija).

RADIOBIOKEMIJSKE PRETRAGE:

SPOLNI HORMONI:
FSH, LH, PROLAKTIN, ESTRADIOL, TESTOSTERON, FT, DHEASO4, ANDROSTENDION,17-OH PROG, SHBG, PROGESTERON - natašte do 8 sati, prema uputi ginekologa, vezano uz menstrualni ciklus.
ŠTITNJAČA:
T3 , T4, TSH, FT3, FT4, TgAT, MsAT, Tg, TBG, THYBIA, GASTRIN.
ALERGIJA:
Ukupni IgE i specifični IgE, ECP.

Natašte do 8 sati:

- ALDOSTERON,
- RENIN,
- ACTH,
- HgH, IgF1,
- INZULIN, C-PEPTID, Anti-GAD,
- ADH,
- PTH,
- KALCITONIN,
- KORTIZOL.