Kontakt

Ured Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju:

Tel.: 021 556-534
Fax: 021 389-510
e-mail: patologija@kbsplit.hr
Adresa: Spinčićeva 1, 21 000 Split, Hrvatska