O nama

Opća bolnica Split 1965. g. osniva djelatnost za patologiju. Prije ovog osnutka liječnici raznih struka su povremeno obducirali u mrtvačnici stare gradske bolnice te u mrtvačnici zaraznog odjela. Godine 1993. spajanjem Vojne bolnice i Opće bolnice Split dolazi do pripojenja dva odjela za patologiju u patoanatomskom kompleksu.

Godine 1986. Odjel za patologiju i citologiju prelazi u zgradu patološko-anatomskog kompleksa koja je sagrađena iz samodoprinosa građana grada Splita, gdje odjel dobiva prostor koji se sastoji od mrtvačnica u podrumu, obdukcijskih sala u prizemlju, patohistološkog laboratorija i ureda na prvom katu te sudske medicine na drugom katu. Osim toga u toj zgradi nalaze se i moderni sadržaji za izvođenje nastave kao što su tri seminarske dvorane, računalna učionica i sala za mikroskopiranje te predavaonica u kojoj se izvodi dodiplomska i poslijediplomska nastava iz predmeta patologija, sudska medicina i sl. 


Dolaskom u nove prostorije primljen je veći broj specijalista, a paralelno s tim tekao je i intenzivan znanstveno-istraživački rad. Godine 2002. odlukom Upravnog vijeća Kliničke bolnice Split djelatnost citologije pripojena je našem odjelu i tada dobiva naziv Odjel za patologiju, sudsku medicinu i citologiju.
Od 01. 03. 2005. g. naš odjel je ispunio sve uvjete resornog Ministarstva te postao Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju.  

Nastavnici našeg odjela sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi kako na Medicinskom fakultetu u Splitu, tako i na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju je propulzivni dijagnostički zavod s intenzivnom nastavnom i znanstveno-istraživačkom djelatnošću koji svojim radom utječe na kvalitetan rad Kliničke bolnice Split i doprinosi stvaranju akademskog i kolegijalnog stručno-znanstvenog ozračja.


Danas Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju ima sljedeću organizacijsku shemu:

- KLINIČKI ODJEL ZA PATOLOGIJU,
- KLINIČKI ODJEL ZA SUDSKU MEDICINU,
- KLINIČKI ODJEL ZA OBDUKCIJE,
- KLINIČKI ODJEL ZA CITOLOGIJU.