Kontakt

Predstojnik Klinike: prof. prim. dr. sc. Nenad Karanović, dr. med., specijalist anesteziologije i reanimatologije, subspecijalist intenzivne medicine
Tel.: 021 556-176

Glavna sestra Klinike: Katjana Lončar, bacc.med.techn.
Tel.: 021 556-179

Administrativni djelatnici Klinike:

Vojka Mršić
Ivana Štrljić
Tel.: 021 556-180
Fax: 021 556-580
e-mail: kbcsplitanestezija@gmail.com

Radno vrijeme upravnog dijela Klinike:
07.30 - 15.30h svaki radni dan.

Ambulanta za prijeoperacijske preglede - Firule:
Radno vrijeme: 07.30 - 15.30h (ponedjeljak, utorak, srijeda i petak); 07.30 - 19.00h (četvrtak), svaki radni dan.
Tel.: 021 556-178

Ambulanta za liječenje boli - Križine:
Voditelj ambulante: doc. dr. sc. prim. Marko Jukić, dr. med.
Viša medicinska sestra: Rafaela Milan, vms.
Radno vrijeme: 07.30 - 15.30h (od ponedjeljka do petka, svaki radni dan).
Tel.: 021 557-384
Fax: 021 556-580
e-mail: marko.jukic@st.t-com.hr