O nama

Povijesni prikaz

Anesteziju su do 1970. g. u tadašnjoj Općoj bolnici Split provodili kirurzi ili priučeni medicinski tehničari u sklopu Kirurškoga odjela. Kirurg dr. Vojo Kandijaš završio je 1956. g. tečaj iz anestezije te je iste godine izveo prvu endotrahealnu anesteziju u splitskoj bolnici. 1967. g. osnovan je Servis za anesteziju u sklopu Kirurškoga odjela.
Odjel za anesteziju osnovan je 1970. g., na čelu s prvom voditeljicom dr. Boženom Pavičić. Bio je zamišljen u dvije funkcionalne cjeline koje su činile Odsjek za anesteziju i Odsjek za intenzivno liječenje. Međutim, jedinica intenzivnoga liječenja u tadašnjoj Općoj bolnici Split, na današnjoj lokaciji na Firulama, osnovana je tek 1976. g.
Razvoj anesteziološke službe u bivšoj Vojnoj bolnici Split bio je sličan, međutim, po sistematizaciji nešto sporiji. Kao i u bivšoj Općoj bolnici, u početku su anestezije vodili medicinski tehničari koji su imali dvogodišnju edukaciju, a tadašnji Odsjek anestezije bio je također u sklopu Kirurškoga odjela. Samostalni Odjel za anesteziju i reanimaciju osnovan je tek 1980. g., s prvim voditeljem prim. dr. Zvonimirom Dittrichom, a jedinica intenzivnoga liječenja tek 1984. g.
Razvojem struke te povećanjem složenosti i broja operacija ukazuje se potreba za sustavnom preoperacijskom procjenom bolesnika u cilju što sigurnijega i uspješnijeg rada pa je 1985. g. započela s radom Anesteziološka ambulanta u bolnici na Firulama, kao i u bivšoj Vojnoj bolnici. Odjeli obiju bolnica spojeni su u zajednički Odjel za anesteziju i intenzivno liječenje devedesetih godina prošloga stoljeća.
Tijekom Domovinskoga rata djelatnici Odjela za anesteziologiju uz redoviti su posao ispomagali i u drugim ustanovama i bili na terenu u sklopu mobilnih kirurško-anestezioloških timova.
Zbog sve većih specifičnih potreba i kazuistike, ukazala se potreba za otvaranjem Ambulante za liječenje boli, koja je otvorena 2004. g. Produljene liste čekanja, česte žurnosti i potrebe za usko specijalističkim liječenjem kardiokirurških bolesnika dovele su 2007. g. do formiranja Jedinice kardijalne anestezije s intenzivnim liječenjem.
Nakon stjecanja svih uvjeta Odjel za anesteziju i intenzivno liječenje dobiva naziv Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje početkom 2012. g. Prvi predstojnik je prim. doc. dr. sc. Nenad Karanović.

Sadašnje stanje

Djelatnici Klinike primjereno su educirani i osposobljeni provoditi najsloženije vrste anestezija, intenzivnoga liječenja i dijagnostike. Sva radilišta Klinike opremljena su suvremenim uređajima. JIL-ovi su opremljeni modernim monitoringom s mogućnošću invazivnoga i neinvazivnog nadzora stanja liječenih. Svi bolesnički kreveti imaju strojeve za disanje najnovijih generacija. Sva tri JIL-a imaju ukupno 23 bolesnička kreveta (10 opći JIL Firule, 5 kardio JIL Firule te 8 JIL Križine). Iz godine u godinu se prosječno u JIL-ovima Klinike liječi oko tisuću najtežih i životno ugroženih bolesnika. Operacijske dvorane na objema lokacijama opremljene su najsuvremenijim anesteziološkim strojevima i monitorima. Ukupno je tijekom 2013. g. obavljeno više od 17 000 anestezija. U sklopu Klinike rade dvije ambulante za prijeoperacijske preglede i ambulanta za bol opremljena modernom opremom i uređajima, a broj liječenih bolesnika stalno se povećava.

Kadrovski uvjeti

Danas u Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu radi 45 liječnika specijalista te 14 specijalizanata. Od tog broja jedan je liječnik u zvanju profesora, tri docenta te 11 asistenata. Zasad Klinika ima pet subspecijalista intenzivne medicine, a za osmero je zatražena subspecijalizacija.
Trenutno na Klinici radi sedam doktora i sedam magistara znanosti te tri primarijusa. Osoblje klinike, kako liječnici, tako i medicinske sestre, sudjeluje u nastavi diplomskoga i poslijediplomskog studija te na zdravstvenim studijima Sveučilišta u Splitu. Aktivno surađuju i s drugim zavodima i katedrama Medicinskoga fakulteta u Splitu te katedrama za anesteziologiju na fakultetima u Osijeku, Rijeci i Zagrebu. Znanstvena i stručna aktivnost Klinike usporediva je s vodećim centrima u Hrvatskoj i Europi. Izvode se sve vrste anestezioloških postupaka te liječenja teško oboljelih, životno ugroženih ili ozlijeđenih osoba, uključujući osobe s teškim opeklinama. Djelatnici Klinike aktivni su biomedicinski istraživači, s naglašenim multidisciplinarnim pristupom, uz značajnu suradnju s drugim kliničkim i nekliničkim djelatnicima bolnice i fakulteta.
Liječnici Klinike suradnici su ili voditelji na nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatske zaklade za znanost te nekoliko europskih projekata. Autori su značajnoga broja radova objavljenih u vodećim europskim časopisima te u sveučilišnim i ostalim udžbenicima i priručnicima u kojima su autori, koautori i urednici. Liječnici Klinike sudjelovali su kao pozvani predavači na brojnim inozemnim i domaćim znanstvenim simpozijima, kongresima, radionicama, seminarima i tečajevima.
Aktivno surađuju na donošenju hrvatskih i europskih smjernica za pojedine skupine lijekova ili postupke. Djelatnici Klinike također su boravili na različitim stručnim i znanstvenim usavršavanjima u zemlji i inozemstvu (SAD, Švicarska, Austrija, Mađarska, Italija).
U tijeku je sistematizacija Klinike i predviđa se formiranje dva zavoda i nekoliko odjela.

Perspektiva i razvoj

U daljnjem radu nastojat će se unaprijediti i osuvremeniti dosadašnje djelatnosti te potaknuti nove, uključujući transplantacijsku medicinu. Dodatnom edukacijom osoblja i nabavom nove opreme omogućit će se kvalitetniji stručni, a olakšati znanstveni rad. Klinika bi trebala biti i kvalitetnija nastavna baza za diplomske i poslijediplomske studije te najveći dio specijalističke i subspecijalističke edukacije liječnika i medicinskih sestara. Prenošenje stečenih znanja i stjecanje novih trebalo bi biti potaknuto jačim povezivanjem sa sličnim institucijama u Hrvatskoj i europskim državama.

UPUTE I DOKUMENTI

Ambulanta za liječenje boli KBC-a Split
- Ambulanta za bol - Obavijest (djeca)
- Ambulanta za bol - Obavijest (odrasli)
- Ambulanta za bol - Obrazac - Odbijanje zahvata-intervencije
- Ambulanta za bol - Obrazac - Suglasnost za intervencije i liječenje
- Ambulanta za bol - Obavijest za bolesnike (opioidi)

Anesteziološki upitnik (djeca)
Anesteziološki upitnik (odrasli)
Suglasnost za anesteziju
Informacije za bolesnike (djeca)
Informacije za bolesnike (odrasli)
Priprema za bolesnike
Obavijest za bolesnike o anesteziji
Kardiokirurška anestezija i intenzivno liječenje
"Bezbolni porod"