Kontakt

Predstojnik Klinike 021 556-415
Glavna sestra Klinike 021 556-409
URED 021 556-410
HITNA AMBULANTA 021 556-687
STACIONAR 021 557-413
POLIKLINIKA: OPĆA AMBULANTA 021 556-370
AUDIOLOGIJA I 021 556-564
AUDIOLOGIJA II 021 556-054
FONIJATRIJA 021 556-820
DJEČJA ORL AMBULANTA 021 556-451
LOGOPED 021 556-841