POLIKLINIKA KLINIKE ZA KIRURGIJU

Voditelj poliklinike: Doc.dr.sc. Arsen Pavić, dr. med. spec
Glavna sestra poliklinike: Marija Trumbić, vms

Radno vrijeme: radnim danom od 8:00h do 15:00h
Kontakt:
tel: 021/556-386, 021/556-278
mail: mtrumbic@kbsplit.hr

U Kirurškoj poliklinici obavljaju se prvi pregledi pacijenata upućenih zbog verificiranih kirurških bolesti ili sumnje na kiruršku bolest, kao i preoperativna obrada te postoperativno praćenje kirurških bolesnika. Pacijenti također dolaze na previjanje rana i kontrolu imobilizacije.

Unutar poliklinike za kirurgiju nalaze se sljedeće ambulante:

• Opća kirurška ambulanta
• Ambulanta za abdominalnu kirurgiju
• Ambulanta za koloproktologiju
• Ambulanta za torakalnu kirurgiju
• Ambulanta za vaskularnu kirurgiju
• Ambulanta za traumatologiju
• Ambulanta za ortopediju
• Ambulanta za plastičnu kirurgiju
• Ambulanta za neurokirurgiju
• Ambulanta za male zahvate

Opća kirurška ambulanta:

U ambulanti se obavljaju:
• prvi pregledi bolesnika
• previjanje rana
• kontrole nakon manjih operativnih zahvata
• naručivanje za ambulantne operativne zahvate

Ambulanta za abdominalnu kirurgiju
U ambulanti se vrše pregledi:
• pacijenata s bolestima koje spadaju u domenu abdominalne kirurgije, osim proktoloških bolesti. To uključuje bolesnike sa svim vrstama tumora probavne cijevi, svim tipovima kila (postoperativne, ingvinalne, femoralne, umbilikalne…), upalnim bolestima crijeva, kamencima u žučnjaku i sl.
• prvi pregledi pacijenata upućenih zbog verificiranih bolesti (prethodno obrađenih od strane interniste) pregledi pacijenata kod kojih postoji sumnja na postojanje kirurške bolesti abdomena
• kontrole u postoperacijskom tijeku

Ambulanta za koloproktologiju
U ambulanti se vrše pregledi:
• završnog dijela debelog crijeva. Pregledi uključuju digitorektalni pregled i anorektoskopiju.
• preoperativni i postoperativni pregledi bolesnika s kirurškim bolestima, tankog i debelog crijeva

Ambulanta za torakalnu kirurgiju
U ambulanti se obavljaju:
• prvi pregledi pacijenata upućenih torakalnom kirurgu
• kontrolni pregledi operiranih bolesnika

Ambulanta za vaskularnu kirurgiju
U ambulanti se obavljaju:
• prvi pregledi pacijenata upućenih vaskularnom kirurgu
• pregledi pacijenata sa kroničnim bolestima koje zahtjevaju nadzor vaskularnog kirurga
• kontrolni pregledi operiranih bolesnika

Ambulanta za traumatologiju
U ambulanti se obavljaju:
• kontrolni pregledi operiranih bolesnika
• kontrolni pregledi bolesnika s frakturama koje se liječe konzervativno.
• kontrolni pregledi bolesnika koji se liječe konzervativno
U sklopu traumatološke ambulante nalazi se i gipsaona gdje se obavljaju kontrole i promjene imobilizacije.

Ambulanta za ortopediju
Radno vrijeme ortopedske poliklinike je od 8:00 – 20:00 osim petkom kada je od 8:00 – 15:30. U ljetnim mjesecima poliklinika radi popodne samo utorkom i četvrtkom. Kroz jutarnji rad se obavljaju sve vrste pregleda ortopedskih pacijenata, kroz popodnevni se pregledavaju djeca.
U ambulanti se obavljaju:
• prvi pregledi pacijenata upućenih ortopedu
• kontrolni pregledi operiranih bolesnika
• kontrolni pregledi bolesnika koji se liječe konzervativno
• ambulanta za skolioze (svaki posljednji petak u mjesecu)
• ortopedski pregledi djece
• UZ dječjih (novorođenačkih) kukova

Ambulanta za plastičnu kirurgiju
U ambulanti se obavljaju:
• prvi pregledi pacijenata
• preoperativna obrada
• postoperativno praćenje bolesnika
U sklopu ambulante plastične kirurgije izvode se ekscizije i biopsije kožnih i potkožnih promjena, tumora, ekscizije ateroma i higroma, uraslih noktiju i sl.

Ambulanta za neurokirurgiju
U ambulanti se obavljaju:
• prvi pregledi pacijenata upućenih neurokirurgu
• kontrolni pregledi operiranih bolesnika

Ambulanta za male zahvate
U ambulanti se obavljaju:
• prvi pregledi bolesnika pogodnih za izvođenje operativnih zahvata u jednodnevnoj kirurgiji
• kontrolni pregledi
U sklopu ambulante za male zahvate kirurgije izvode se manje operacije u lokalnoj anesteziji nakon kojih nije potrebna hospitalizacija.