O nama

ZAVOD ZA NEUROKIRURGIJU

U Zavodu za neurokirurgiju KBC-a Split zaposleno je ukupno 47 djelatnika; šest liječnika specijalista, tri liječnika specijalizanta, trideset i sedam medicinskih sestara te tajnica Zavoda.

Klinički odjel raspolaže s ukupno 40 bolesničkih postelja:
- Odjel intenzivne medicinske skrbi; 9 postelja,
- Odjel - stacionar; 28 postelja,
- Dječja soba; 3 postelje.

Odjel ima na rapolaganju i 3 postelje u Jedinici intenzivnog liječenja Klinike za anesteziologiju.

Odjel raspolaže jednom specijaliziranom neurokirurškom operacijskom salom opremljenom modernom operacijskom opremom.
Dio hitnih operacijskih zahvata se obavi u operacijskoj sali Odjela hitnog kirurškog prijama.

Godišnje se prosječno u Zavodu za neurokirurgiju hospitalizira oko 2000 pacijenata te se obavi oko 700 operacijskih zahvata.

 ZAVOD ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

Ortopedski odjel u Splitu utemeljen je 1940. g. u kompliciranim i teškim povijesnim okolnostima.
Utemeljitelj je dr. Dušan Vlašić.
U to vrijeme ortopedija je više bila orijentirana na konzervativno liječenje koštanih bolesti i traumu koštano zglobnog sustava. Značajan dio je bio zbrinjavanje invalida pa su ortopedska pomagala bila vrlo veliki dio ortopedije.
Uskoro se sve više rade korekcije urođenih deformacija koštano zglobnog sustava te posljedica nekih bolesti (LCC, Polio itd.).
Odlaskom dr. Vlašića u mirovinu, na čelo Odjela dolazi prof. dr. sc. Ivo Marinović, specijalist opće kirurgije i ortopedije.
Ortopedija se sve više usmjerava u kiruršku djelatnost.
Posebitost tog vremena je bilo liječenje tuberkuloze.
1977. g. formalnom uredbom trauma koštanog sustava se odvaja od ortopedije i tim dijelom se bave kirurzi.
Nakon toga ortopedija se sve više priklanja implantaciji umjetnih zglobova (endoproteze), što postaje svjetski trend. Klinički odjel za ortopediju KBC-a Split je u tom dijelu dosegao vrlo visoke standarde.
Nemali doprinos Ortopedski odjel je dao i u Domovinskom ratu 1991. g. - 1995. g.
2012. g. odlukom Upravnog vijeća KBC-a Split, Odjel je ponovno vraćen u okrilje Klinike za kirurgiju, kao Klinički odjel, sa perspektivom cjelovitog sjedinjenja sa Kliničkim odjelom za traumatologiju u posebni odjel kada za to budu ispunjeni svi uvjeti.
Od 1993. g. Odjel je na lokalitetu Križine.
Već tridesetak godina Odjel aktivno sudjeluje u nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Voditelji Zavoda (od početaka):

dr. Dušan Vlašić,
prof. dr. sc. Ivo Marinović,
dr. Igor Aljinović,
prof. Marinko Erceg,
doc. Antun Maričević,
dr. Željko Matutinović,
prof. Zdenko Ostojić,
doc. Antun Maričević,
dr. Josip Vidović,
prof. Marinko Erceg,
dr. Željko Matutinović.
doc.dr.sc. Arsen Pavić, dr.med.