O nama

Odjel za neurologiju KBC-a Split utemeljen je 01. siječnja 1980. g. kao samostalna jedinica u tadašnjoj Općoj bolnici Split. Međutim, neurološla djelatnost je započela znatno ranije u okviru Neuropsihijatrijskog odjela koji je ustrojen u rujnu 1943.g.

Odjel za neurologiju osnovan je 1961. g. kada je organizacijski i kadrovski došlo do djelomičnog osamostaljenja neurologije kao zasebne struke. Naime, tada je Neurološki odsjek Odjela za neuropsihijatriju preseljen iz tzv. Stare bolnice (bolnica Grad) u prizemlje bolničkog paviljona na Firulama. Krajem 1993. g. dio tadašnjeg Odjela za neuropsihijatriju Nove bolnice u Splitu (bivše Vojne bolnice Split) pripojen je Klinici za neurologiju, koja je danas smještena na lokacijama bolnica Firule i Križine.

Unutarnje ustrojstvo Klinike za neurologiju čine: Ured predstojnika klinike, Odjel za opću neurologiju i paroksizmalne poremećaje svijesti, Odjel za opću neurologiju i neuromišićne bolesti, Odjel za demijelinizacijske i neurodegenerativne bolesti, Odjel za intenzivnu skrb i cerebrovaskularne bolesti i Odjel poliklinike.