Kontakt

Tel.: 021 556-402
Tel.: 021 556-753
Fax: 021 556-879
e-mail: ocna.klinika@kbsplit.hr
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30h

Posjete bolesnicima na Klinici su od 16.30 - 17.30h.

Ordinacije na Poliklinici:

Ordinacija za bolesti retine i lasersku fotokoagulaciju
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30h
Tel.: 021 556-405

Ordinacija za fluoresceinsku i ICG angiografiju te OCT
Radno vrijeme: 12.00 - 14.00h
Tel.: 021 556-405

Ordinacija za glaukom, neurooftalmologiju, perimetriju i kolorni vid
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30h
Tel.: 021 556-569

Ordinacija za strabologiju i ortopleoptiku
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30h
Tel.: 021 556-341

Ordinacija za kontaktne leće
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30h
Tel.: 021 556-343

Ordinacija za bolesti orbite, plastičnu kirurgiju oka i ehografiju oka
Radno vrijeme: 11.00 - 15.00h (utorak i četvrtak)
Tel.: 021 556-596

Ordinacija za ultrazvuk oka i orbite
Radno vrijeme: 12.00 - 13.00h (ponedjeljak, srijeda i petak)
Tel.: 021 556-596

Ordinacija za dječju oftalmologiju
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30h
Tel.: 021 557-233

Opća oftalmološka ordinacija I
Radno vrijeme: 8.00 - 14.00h
Tel.: 021 556-369

Opća oftalmološka ordinacija II
Radno vrijeme: 14.00 - 20.00h
Tel.: 021 556-369

Opća oftalmološka ordinacija III
Radno vrijeme: 7.30 - 15.30h
Tel.: 021 556-369

Ordinacija za elektrodijagnostiku oka
Radno vrijeme: 10.00 - 15.00h (srijeda i petak)
Tel.: 021  556-868

Hitna, prijamna i konzilijarna oftalmološka ordinacija
Radno vrijeme: 0.00 - 24.00h
Tel.: 021 556-748