O nama

Kontinuirana oftalmološka služba u splitskoj bolnici postoji od 1902. g.
Očni odjel formiran je 1921. g. u sastavu Kirurškog odjela splitske bolnice. Specijalistička očna ambulanta formirana je 1937. g. u bolničkim prostorima stare gradske bolnice. Iz stare gradske bolnice Očni odjel je preseljen 1946. g. zajedno s ORL odjelom na prvi kat paviljona nove bolnice na Firulama gdje su dva odjela djelovala zajedno sve do 1960. g.
1986. g. Očni odjel postaje Klinika za očne bolesti. Pri poliklinici je 1983. g. formirana ambulanta za bolesti mrežnice i lasersku fotokoagulaciju, a 1986. g. nakon što je nabavljen Goldmannov perimetar i ambulanta za glaukom i vidno polje.
Strabološka ambulanta kontinuirano radi od 1967. g.
1993. g. prestankom rada bolnice Hrvatske ratne mornarice (bivša Vojna bolnica) specijalisti Očnog odjela te bolnice prelaze na Očnu kliniku KBC-a Firule.
Prva operacija pars plana vitrektomije izvršena je 1993. g.
1997. g. izvršena je prva ultrazvučna operacija mrene nabavkom sofisticirane opreme i instrumentarija. 1999. g. s radom je počela ambulanta za elektrofiziološke pretrage oka za dijagnostiku funkcionalnih poremećaja oka, vidnog puta i vidnih centara u mozgu.
2000. g. izvršena je prva transplantacija rožnice (keratoplastika) u Klinici za očne bolesti što je ujedno i prva transplantacija organa u KBC-u Split. 
Stacionarni dio Klinike za očne bolesti obnovljen je 2003. g., a poliklinički dio 2005. g. Od 2005. g. modernizirana je sva kapitalna oprema Očne klinike, a 2013. g. nabavljen je OCT uređaj. Nastavnici Očne klinike održavaju dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu iz oftalmologije na Medicinskom fakultetu u Splitu.

Unutarnje ustrojstvo Klinike za očne bolesti:

- Ured predstojnika,
- Zavod za bolesti i kirurgiju prednjeg očnog segmenta (operacije mrene ultrazvučnom metodom, bolesti rožnice i spojnice, ozljede prednjeg očnog segmenta; u sklopu Zavoda su glaukom,neurooftalmologija i okuloplastika),
- Zavod za bolesti i kirurgiju stražnjeg očnog segmenta (vitreoretinalna kirurgija, ablacije retine, dijabetične komplikacije oka, bolesti srednje očne ovojnice, ozljede stražnjeg očnog segmenta s intrabulbarnim stranim tijelom; u sklopu Zavoda je dječja oftalmologija sa strabologijom) i
- Poliklinika