Kontakt

Predstojnik: prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med.
Tel.: 021 556-460

Zamjenik predstojnik: doc. dr. sc. Marijo Boban, dr. med.

Glavna medicinska sestra: Ksenija Romić, bacc.med.techn.
Tel.: 021 556-463

Tajnik(ica):
Tel.: 021 556-461
Fax: 021 556-873

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA KLINIKE ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU


Odjel za radijacijsku onkologiju
Glavni inžinjer: Domagoj Zoltner, ing. med. rad.
Tel.: 021 556-466; 021 556-835
Glavni fizičar: Darijo Hrepić, prof. fizike
Tel.: 021 556-464

Odjel za sistemno onkološko liječenje s Dnevnom bolnicom
Odjel za sistemno onkološko liječenje
Tel.: 021 556-465; 021 556-635
Dnevna bolnica
Tel.: 021 556-668; 021 556-467

Poliklinika
Ambulanta 1
Tel.: 021 556-815
Ambulanta 2
Tel.: 021 556-814
Ambulanta 3
Tel.: 021 556-813
Ambulanta 4
Tel.: 021 556-469
Ambulanta 5
Tel.: 021 556-638
Ambulanta 6
Tel.: 021 556-470
Ambulanta 7
Tel.: 021 556-475

Radno vrijeme ambulanta: 08.00 - 15.00h (ljetno radno vrijeme: 07.00 - 14.00h)

Informacije, prijem i naručivanje na preglede: 08.00 - 16.00h
Tel.: 021 556-639
Fax: 021 556-873 
Ured: 021 556-462
Porta: 021 556-474
Arhiva kliničkih istraživanja: 021 556-472
Dežurni liječnik: 021 556-473
Stručni kolegij: 021 556-812
Liječnik: 021 556-480
Liječnik: 021 556-468
Liječnik: 021 556-816
Liječnik: 021 556-817

TIMOVI ZA POJEDINE GRUPE MALIGNIH BOLESTI (dan i vrijeme početka tima)

LOKALIZACIJA TUMORA PO LIJEČNICIMA SPECIJALISTIMA ONKOLOGIJE I RADIOTERAPIJE

prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med.
- tumori dojke, ginekološki tumori, probavni tumori

doc. dr. sc. Marijo Boban, dr. med.
- tumori pluća, tumori SŽS, probavni tumori

Smilja Boban, dr. med.
- tumori dojke, tumori pluća, limfomi

Tomislav Prskalo, dr. med.
- ginekološki tumori

mr. sc. Maja Božić Šakić, dr. med.
- tumori dojke, tumori mekih tkiva, ORL tumori

Dubravka Ledina, dr. med.
- tumori dojke, urološki tumori, kožni tumori

Spomenka Mikuš, dr. med.
- probavni tumori, kožni tumori, ORL tumori

doc. dr. sc. Tomislav Omrčen, dr. med.
- tumori SŽS, urološki tumori, probavni tumori

mr. sc. Branka Petrić Miše, dr. med.
- tumori dojke, ginekološki tumori, kožni tumori

dr. sc. Tihana Boraska Jelavić, dr. med.
- ginekološki tumori, urološki tumori, tumori pluća

mr. sc. Lidija Bošković, dr. med.
- probavni tumori, limfomi, tumori pluća

Marija Ban, dr. med.
- tumori dojke, probavni tumori, tumori mekih tkiva

Jelana Viculin, dr. med.
- ORL tumori, tumori pluća, probavni tumori

Ante Strikić, dr. med.
- urološki tumori, tumori SŽS, limfomi