O nama

POVIJESNI RAZVOJ ODJELA

Početak organizirane onkološke zaštite u Splitu započinje 1929. g. kada dr. Roić i njegova supruga otvaraju dispanzer namijenjen prvenstveno liječenju onkoloških bolesnika.

Centar za onkologiju Kliničke bolnice Split otvara se 1972. g. na inicijativu Hrvatske lige protiv raka, a u cilju adekvatnog liječenja bolesnika južne Hrvatske oboljelih od raka. Planiran je kao moderna jedinica za pružanje specifične onkološke terapije s radijacijskim odjelom, citološkim odjelom, stacionarom i ambulantama. U cilju bolje organizacije onkološke zaštite u Centru za onkologiju i cijeloj Kliničkoj bolnici Split, Odjel za citologiju se prostorno, organizacijski i kadrovski 2001. g. premješta na Zavod za patologiju i citologiju KB-e Split, a u upražnjeni prostor se organizira prva Dnevna bolnica za ordinaciju kemoterapije u Republici Hrvatskoj. U isto vrijeme ugrađuje se informatički sustav s razvijenim softverom koji podržava administrativne, kliničke i znanstvene onkološke potrebe.

Sredinom 2003. g. potpisali smo sporazum o stručnoj, nastavnoj i znanstvenoj suradnji iz onkologije na području južne Hrvatske. Tim su sporazumom odsjeci za onkologiju zadarske i dubrovačke bolnice postali jedinstveni dio novoorganizirane regionalno-subregionalne jedinice koja ima središte u Centru za onkologiju. Ova organizacija visokodiferenciranih specijalističkih jedinica u jedinstveni sustav je prva takve vrste u Republici Hrvatskoj i služi za pružanje bolje, jednostavnije, jeftinije i organiziranije specifične onkološke zaštite na prostoru cijele južne Hrvatske.

Razvoj Odjela postupno je pratio potrebe šire društvene zajednice i bolnice, tako da smo 2008. g. završili s radovima na nadogradnji i adaptaciji Centra za onkologiju. Naime, preuređena je postojeća građevina, adaptiran određeni dio postojećih sadržaja te nadograđen južni dio zgrade za jednu etažu.

Djelatnici Odjela su među osnivačima Hrvatskog onkološkog društva, aktivno sudjeluju u njegovom radu, kao i u radu pojedinih društava Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ). Također aktivno surađuju s drugim stručnim društvima HLZ-a. Također, djelatnici Odjela aktivno sudjeluju i vode niz znanstvenih, akademskih organizacija kao što su: Croatian Cooperative Group for Clinical Research in Oncology (CCGCRO), South-eastern European Research Oncology Group (SEEROG), Županijska liga protiv raka Split.

Osoblje Odjela, kako liječnici, tako i medicinski fizičari, medicinske sestre i inženjeri medicinske radiologije, sudjeluju u izvođenju nastave u diplomskom i poslijediplomskom studiju te na stručnim studijima na Medicinskom fakutetu u Splitu. Aktivno surađuju i s drugim katedrama Medicinskog fakulteta u Splitu te katedrama za onkologiju na fakultetima u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Mostaru.

OPIS ORGANIZACIJSKE STRUKTURE KLINIKE ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU

Odjel za radijacijsku onkologiju

Klinika za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split je opremljena suvremenim uređajima za planiranje i provođenje 3-D konformalne radioterapije prema smjernicama dobre kliničke prakse i najvišim onkološkim standardima. Klinika posjeduje 6 „stanica“ za planiranje („konturiranje“) radioterapije (računala opremljena posebnim softverom i programima Mosaiq i Focal, proizvođač Elekta, CMC) kao i 3 „stanice“ u sklopu odsjeka za radijacijsku fiziku za dovršenje planova radioterapije (program XiO, proizvođač Elekta, CMS). Simulacija - računalno planiranje provođenja radioterapije provodi se na 2 CT uređaja („simulatora“; proizvođač Toshiba, Japan; model Aquilion LB, TSX-201A). Svakodnevno se prosječno izvrši 10 CT simulacija. Vanjska (perkutana) radioterapija se provodi na 2 medicinska linearna akceleratora (proizvođač Elekta ltd., Velika Britanija, model Elekta Synergy Platform). Uređaji su opremljeni CBCT-om (Cone Beam CT) za kontrolu provođenja radioterapije kao i laserskim sustavom za precizno pozicioniranje bolesnika. Prostor linearnih akceleratora podijeljen je u 2 prostorije: bunker za tretman bolesnika u kojem je smješten uređaj i upravljačke sobe iz kojih profesionalno osoblje (ing. med. radiologije - radioterapijski tehnolog) upravljaju uređajem.


Odjel za sistemno onkološko liječenje s Dnevnom bolnicom

- Odjel za sistemno onkološko liječenje

- Prostorije za intenzivnu njegu bolesnika (6 kreveta) - namijenjene prijemu i bolničkom liječenju bolesnika koji zahtijevaju intenzivnu onkološku terapiju i skrb: konkomitantna kemoradioterpija, liječenje neželjenih posljedica specifičnog onkološkog liječenja.
- Sobe za izolaciju bolesnika (2 kreveta) - za liječenje bolesnika s febrilnom neutropenijom i infekcijama kod imunokompromitiranih bolesnika čije je stanje komplikacija specifičnog onkološkog liječenja.
- „Standardne“ sobe (21 krevet) - za prijem i bolničko liječenje bolesnika iz udaljenih dijelova koji ne mogu osigurati privatni smještaj i ambulantni tretman.
- Sobe za hospitalizaciju bolesnika koji zahtijevaju liječenje kontinuiranom (višednevnom, složenom) intravenskom citostatskom terapijom i imunoterapijom (14 kreveta); prijem bolesnika se u većini slučajeva odvija u 48-satnim intervalima (ponedjeljak, srijeda, petak).
- Jedinica za brahiradioterapiju - prostor za aplikaciju primarne konkomitantne kemobrahiradioterapije, monobrahiradioterapije i adjuvantne brahiradioterapije (1 krevet). Jedinica je opremljena brahiradioterapijskim uređajem, sa stalnim izvorom zračenja Cs 137, Czurietron model, CIS bio International proizvođač.

- Dnevna bolnica

Prostor za pripremu i aplikaciju iv kemoterapije i imunoterapije, intravezikalne kemoterapije, hormonske sc terapije, simptomatsko liječenje, transfuzijsko liječenje. Osim prostorije s digesterom (proizvođač Kendro Laboratory Products, model Heraeus HSP18 ) gdje se vrši priprema citostatika, u dvije prostorije se aplicira kratka iv kemoterapija te sc hormonska terapija (4 kreveta), a u preostale 3 prostorije (6 kreveta) apliciraju se dugotrajne (višesatne) iv kemoterapije i imunoterapija kao i intravezikalna kemoterapija. Rad u dnevnoj bolnici je cjelodnevan (od 8.00 - 20.00h, kroz dvije smjene - jutarnju i popodnevnu). Aplikacija iv terapije provodi se najsuvremenijim aparatima za primjenu iste (infuzomati, proizvođač BRAUN, model 3050).


Poliklinika


Ambulantni pregledi se obavljaju u 7 ambulanata (8.00 - 15.00h). Svaku ambulantu po prethodno definiranom rasporedu dijele dva liječnika (od 8.00 - 11.30h i od 11.30 - 15.00h, osim u slučaju kada pojedini liječnik obavlja cjelodnevni posao u ambulanti).