O nama

Povijesni razvoj

Početak sustavnog kliničkog psihijatrijskog djelovanja vežemo uz rujan 1943. g. kada se u bolnicu primaju prvi psihijatrijski bolesnici. U to doba Odjel za psihijatriju se nalazi na dvije lokacije, jedna soba na kožno-veneričnom odjelu (u posebnoj zgradi na bedemu bolnice u gradu) i jedna prostorija u podrumu novog paviljona na Firulama.
1961. g. neurološki bolesnici dobivaju posebne prostore na Firulama dok psihijatrijski i dalje ostaju „u gradu“. Godine 1980. dolazi do formalnog odvajanja neurologije od psihijatrije. Odjel za psihijatriju smješten je u središnjoj zgradi Opće bolnice na Firulama što i simbolički psihijatriju izjednačava s drugim medicinskim disciplinama. Odjel za psihijatriju 1986. g. službeno prerasta u Kliniku za psihijatriju.
U studenom 2002. g. otpočeo je s radom Centar za psihotraumu Split kao dio Klinike za psihijatriju KBC-a Split.

Opis i unutarnje ustrojstvo Klinike za psihijatriju

- Klinički odjel kliničke psihijatrije s ukupno 33 kreveta i 6 liječnika specijalista,

- Klinički odjel biologijske psihijatrije s jedinicom intenzivne njege s ukupno 36 kreveta i 5 liječnika specijalista,

- Klinički odjel socijalne psihijatrije s 32 kreveta i 5 liječnika specijalista,

- Regionalni centar za psihotraumu s 3 liječnika specijalista,

- Dnevna bolnica s 35 mjesta i 2 liječnika specijalista,

- Poliklinika.

U okviru Klinike samostalno djeluje služba kliničke psihologije s ukupno 5 psihologa koji su uključeni u dijagnostičke, terapijske i nastavne aktivnosti Klinike.

Djelatnici Klinike za psihijatriju sudjeluju u organizaciji nastave iz kolegija Psihijatrija pri Katedri za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (smjer Medicina i Dentalna medicina), na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija (smjer Sestrinstvo i Fizioterapija) te na diplomskom sveučilišnom studiju forenzike.