Klinika za unutarnje bolesti

Predstojnik Klinike:

doc.dr.sc. Daniela Marasović Krstulović, dr.med.

Glavna medicinska sestra Klinike:

Marija Bandićbacc.med.techn.

Kontakt  |  O nama  |  Liječnici  |  Fotogalerija