Kontakt


e-mail Klinike za unutarnje bolesti -  intkrizine@kbsplit.hr 

Fax  Klinike za unutarnje bolesti - lokalitet Križine : 021 557-385

Fax  Klinike za unutarnje bolesti - Zavoda za gastroenterologiju- lokalitet Firule

021 556-872

 

Telefon -  ( tajnik Klinike za unutarnje bolesti – Križine ): 021 557-266

Telefon -  (ured Klinike za unutarnje bolesti  - Križine): 021 557- 474 

Telefon -  (ured Klinike za unutarnje bolesti – Zavoda za gastroenterologiju - Firule):

021 556-276

 

Radno vrijeme: 07:30  - 15:30 h (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak). 

Poliklinika 

Lokalitet Firule - 1. kat 

Telefon : 021 / 556-278

Gastroenterološka ambulanta. 

Lokalitet Križine - 1. kat

Telefon : 021 /557-449 ili 021/557-668.

Ambulanta :hematološka , nefrološka , reumatološka , klinička farmakologija,opća interna. 

Lokalitet Križine -  “Centar za dijabetes“ (samostalna zgrada); tel.: 021 557-400 ili 021 557-200.

Dijabetološka , endokrinološka ambulanta.

 

 


Zavod za gastroenterologiju 

 Pročelnik Zavoda za gastroenterologiju: doc. dr. sc. Željko Puljiz

Glavna sestra Zavoda za gastroenterologiju: Ružica Ujaković, bacc. med. techn.

Lokalitet Firule - brojevi telefona

021 556-019; JINJ – jedinica intenzivne njege - 3. kat,

021 556-253; Gastroenterologija - 3. kat – "2. jedinica",                                                                             

021 556-695; Gastroenterologija - 3. kat – "3. jedinica",

021 556-263; Internistički ultrazvuk + endokapsula - 3. kat,

021 556-266; Endoskopija - 3. kat (gastroskopija, kolonoskopija),

021 556-372; Endoskopija - 1. kat (gastroskopija, kolonoskopija),

021 556-278; Gastroenterološka ambulanta - 1. kat.

Lokalitet Križine - brojevi telefona

021 557-471; Endoskopija - 5. kat (gastroskopija, kolonoskopija),samo za „ležeće bolesnike“.

 

Zavod za nefrologiju i hemodijalizu

Pročelnik Zavoda za nefrologiju i hemodijalizu: dr. sc. Tomislav Filipović

Glavna sestra Zavoda za nefrologiju i hemodijalizu: Rozarija Škaričić, bacc. med. techn.

Lokalitet Firule - broj telefona

021 556-262; Hemodijaliza - 3. kat.

Lokalitet Križine - brojevi telefona

021 557-298; Nefrologija - 4. kat,

021 557-203; Hemodijaliza - podrum I,

021 557-245; Dnevna bolnica - 1. kat,

021 557-449; Ambulanta.

 

Zavod za endokrinologiju , dijabetologiju i bolesti metabolizma

Pročelnik Zavoda za endokrinologiju i dijabetologiju: doc. dr. sc. Tina Tičinović-Kurir

Glavna sestra Zavoda za endokrinologiju i dijabetologiju: Silvija Vladislavić, mag. med. tech.

Brojevi telefona

021 557-416; Odjel - 3. kat - lokalitet Križine,

Centar za dijabetes (izdvojena zgrada) - Križine

021 557-400; Dnevna bolnica - dijabetološka,

021 557-200; Dnevna bolnica - endokrinološka,

021 557-400; Ambulanta - dijabetološka,

021 557-200; Ambulanta - endokrinološka,

021 557-400; UZ štitnjače,

021 557-400; Denzintometrija,

 

Zavod za hematologiju

Pročelnik Zavoda za hematologiju: dr. Marinka Jakić- Bubalo

Glavna sestra Zavoda za hematologiju: Marica Vuletić, dipl. med. tech.

Brojevi telefona

021 557-614; Sterilne jedinice - 3. kat,

021 557-609; Dnevna bolnica - 3. kat,

021 557-268; Hematološka ambulanta za punkciju i biopsiju - 3. kat,

021 557-449; Ambulanta - 1. kat.

 

Zavod za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju

Pročelnik Zavoda za reumatologiju i imunologiju: prim. doc. dr. sc. Dijana Perković

Glavna sestra Zavoda za reumatologiju i imunologiju: Iva Perčin, bacc. med. techn.

Brojevi telefona

021 557-660; Odjel - 3. kat - lokalitet Križine,

021 557-630; Dnevna bolnica - 3. kat,

021 557-449; Ambulanta - 1. kat,

021 557-630; UZ muskuloskeleta - 1. kat, 

021 557-630; Kapilaroskopija- 1. kat.

 

Zavod za intenzivnu medicinu s kliničkom farmakologijom i toksikologijom

Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu s kliničkom farmakologijom i toksikologijom: 

doc. dr. sc. Vedran Kovačić

Glavna sestra Zavoda za intenzivnu medicinu s kliničkom farmakologijom i toksikologijom :Marija Skejić, bacc. med. techn

021 557-456 - JIL - lokalitet Križine - 5. kat

021 557-458 - JINJ - lokalitet Križine - 5. kat

021 557-696 – klinička farmakologije s toksikologijom – lokalitet Križine

021 556 - 373   - Povjerenstvo za lijekove KBC Split – lokalitet Firule

 

Hitni interni prijam

Dežurstvo za Hitan internistički prijam je svaki dan 24h na lokalitetu Križine.