O nama

Klinika za unutarnje bolesti iznjedrila se iz Internog odjela splitske bolnice koji je osnovan 1920. g. dolaskom prim. dr. Bože Peričića te iz Internog odjela koji je do 1991. g. bio u sastavu Vojne bolnice Split.

Proširena Klinika za unutarnje bolesti stvorena je 2007. g. objedinjenjem Klinika za unutarnje bolesti dvaju lokaliteta (Firule i Križine).

 

 

 

 Klinika za unutarnje bolesti u sadašnjem ustroju ukupno ima 190 (180 + 10) bolesničkih postelja :

- lokalitet Firule - 67 - Zavod za gastroenterologiju ,

- lokalitet Križine -123 - (Zavod sa intenzivnu medicinu s kliničkom farmakologijom i toksikologijom – 33 , Zavod za hematologiju – 28 , Zavod za nefrologiju i hemodijalizu – 22, Zavod za reumatologiju i imunologiju – 20, Zavod za endokrinologiju i dijabetologiju – 20 );

31  krevet akutne dnevne bolnice:

- lokalitet Firule - 6 - Zavod za gastroenterologiju ,

- lokalitet Križine – 25 ( hematološka , reumatološka, dijabetološka , endokrinološka, nefrološka, opća interna );

33 kreveta dnevne kronične  bolnice – HD.

Klinika je organizirana tako da čini zajednicu Zavoda koji imaju veliku stručnu i znanstvenu samostalnost, ali je osigurana tijesna suradnja i čvrsto prožimanje različitih užih internističkih specijalnosti. Na Klinici za unutarnje bolesti radi ukupno 90 liječnika: 44 specijalista i 46 specijalizanata te 13 specijalizanata hitne medicine koje Klinika za unutarnje bolesti dijeli s Klinikom za kirurgiju i Klinikom za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje. Klinika je nastavna baza za Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu za Katedru interne medicine, Katedre za propedeutiku studija medicine na hrvatskom te na engleskom jeziku, kao i studija dentalne medicine, farmacije i zdravstvenih studija. Služi i kao nastavna baza Zdravstvenog obrazovnog centra pa u njoj i učenici i studenti obavljaju praktični dio nastave.

Znanstveni opus djelatnika Klinike je pozamašan i ima velik broj naslova u stručnim znanstvenim časopisima, od kojih je dobar dio radova objavljen u časopisima svjetskog odjeka. 

 

Povijest klinike za unutarnje bolesti 

Interni odjel splitske bolnice nalazio se u staroj zgradi, koju su daleke 1794. g. podigla braća Ergovac.

U okviru Internog odjela postojao je i dječji odsjek koji se izdvojio u samostalni odsjek 1934. g.

U obnovljeni paviljon na Firulama 1946. g. smjestio se Interni odjel.

Plućni odjel se 1959. g. izdvaja iz Internog odjela i smješta se u novi (sadašnji) paviljon.

U sklopu Internog odjela 1966. g. formiran je i Radioizotopni odjel, koji se 1978. g. osamostaljuje kao Odjel za nuklearnu medicinu.

Kardiološki odjel osnovao je prim. dr. Slavko Poljanić u sklopu kojeg je 1967. g. formirana Koronarna jedinica intenzivne skrbi, prva u RH, kada se vrše i prve defibrilacije te vanjske elektrostimulacije.

Klinički odjel za bolesti srca i krvnih žila se izdvojio u samostalni Zavod za bolesti srca i krvnih žila 2014. godine.

Odjel nefrologije i hemodijalize uspostavio je 1974. g. prof. dr. Vladimir Polić, agilni entuzijast i prvi izabrani nastavnik interne medicine u našoj ustanovi koji je već 1972. g. proveo prvu dijalizu.

Odjel za kliničku farmakologiju i toksikologiju osnovao je prof. dr. Zvonko Rumboldt kao jedan od prvih odjela takve vrste u zemlji.

Odsjek za kliničku imunologiju i reumatologiju utemeljila je 1974. godine dr. Branka Andričević.

Odjel gastroenterologije i hepatologije osnovao je 1979. g., kao odsjek, prim. dr. Slavko Šimić. Od 1999. g. ovaj Odjel vodi Jedinicu intenzivne skrbi, koja je do tada bila neuvjetno spojena s Koronarnom jedinicom. 

Odsjek za hematologiju vuče korijene u osnivanju hematološkog laboratorija, kojeg je osnovao prim. dr. Ljubo Simunić, 1946. g. Prim. dr. sc. Josip Maras 1978. g. osniva samostalni hematološki odsjek i uvodi citokemijske analize u pripadni laboratorij.

Odsjek za endokrinologiju osnovan je 1974. g., a osnovali su ga prim. dr. Jakov Jelić te dr. sc. Ante Tonkić.

Internistička poliklinika razvija se paralelno s odjelom, odmah po završetku II. svjetskog rata. Tada je to bila opća internistička ambulanta, u kojoj su naizmjenice radili svi odjelni specijalisti. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća, ukorak s razvojem subspecijalističkih službi, otvaraju se i subspecijalističke ambulante. Uvode se i mnoge dijagnostičke metode.

Na razini Klinike organiziran je Hitni interni prijam  koji cjelodnevnim radom kroz 24 sata skrbi o urgentnim bolesnicima.

Odlukom znanstveno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na svojoj sjednici održanoj 28. siječnja 1986. g., Odjelu za interne bolesti dodjeljuje se naslov "Klinika za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu".

 


Voditelji odjela - predstojnici Klinike bili su:

prim. dr. Božo Peričić; 1923. - 1940. g.,

prim. dr. Mario Krmpotić; 1940. - 1941. g.,

prim. dr. Ljubo Simunić; 1945. - 1965. g.,

prim. dr. Slavko Poljanić; 1965. - 1975. g.,

dr. Branka Andričević; 1976. - 1978. g.,

prim. dr. Slavko Šimić; 1978. - 1989. g.,

prof. dr. Zvonko Rumboldt; 1989. - 2003. g.,

prof. dr. Stjepan Miše; 2003. - 2004. g.,

prof. dr. Dinko Mirić; 2004. - 2007. g.,

prof. dr. Stojan Polić; 2007. - 2011. g.,

prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin; 2011. g. - 2014. g.

prof.prim.dr.sc. Maja Radman; 2014.g. – 2018.g.

doc. dr. sc. Daniela Marasović Krstulović; 2018.g.-

  

Glavne medicinske sestre odjela - Klinike od 1966. g. bile su:

Milka Vojković, m. s.; Anica Vidović, vms; Ksenija Petrović, vms; Vlasta Balić, vms; Zdenka Puljas, vms; Vlaste Balić, vms; Marija Bandić, dipl. med. techn.; Dolores Poljak, mag. med. techn. od 01.04.2019.g.

Odjel za unutarnje bolesti - lokalitet Križine bio je do 16. rujna 1991. g. u sastavu Vojne bolnice Split. Tog datuma bolnica je predana Vladi Republike Hrvatske i od tada djeluje kao dio sustava zdravstva Republike Hrvatske. Bolnica, kao i sam Interni odjel više je puta mijenjala status. Od 1993. g. bolnica je integrirana u sustav KB Split. Do 2007. g. Interni odjel je bio samostalan.

U periodu samostalnosti voditelji Kliničkog odjela za unutarnje bolesti bili su:

prim. dr. Bogdan Petrović; 1991. - 1992. g.,

doc. dr. sc. Ljubomir Puljiz; v. d. od 1992. - 1995. g.,

dr. Josip Žarkov; 1996. - 1997. g.,

prof. dr. sc. Dinko Mirić; 1997. - 2000. g.,

doc. dr. sc. Ivica Vuković; 2000. - 2002. g.,

prof. dr. sc. Dragan Ljutić; 2002. - 2007. g.

Glavne medicinske sestre u tom periodu bile su: 

Gizela Jakupčević, vms; Pavica Radić, vms; Ljubica Glavan, vms.

 


Trenutačni ustroj Klinike za unutarnje bolesti:

Zavod za gastroenterologiju u kojem su ustrojeni:

   a) Odjel za gastroenterologiju i intervencijsku gastroenterologiju s

       intenzivnom njegom

   b) Odjel za upalne bolesti crijeva

   c) Odjel za hepatologiju

   d) Poliklinika i dnevna bolnica

Zavod za intenzivnu medicinu i kliničku farmakologiju s toksikologijom

Zavod za nefrologiju i hemodijalizu u kojem su ustrojeni:

   a) Odjel za nefrologiju

   b) Dnevna bolnica – Hemodijaliza

Zavod za reumatologiju , alergologiju i kliničku imunologiju,

Zavod za endokrinologiju , dijabetologiju i bolesti metabolizma,

Zavod za hematologiju

Hitni interni prijam