Natječaji za posao

05.12.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

16.11.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

15.11.2018

Odluka o prijemu pripravnika na pripravnički staž

 

13.11.2018

Poziv na razgovor-administrativni referent-kontrolor 

07.11.2018

Natječaj za izbor specijalizanata 

02.11.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za prijem pripravnika

29.10.2018

Obavijest o razgovoru - Stručni savjetnik arhivist za potrebe Službe za opće, pravne i kadrovske poslove - (1 izvršitelj)

  

24.10.2018

Natječaj za izbor i imenovanje predstojnika Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinske radiologije 

23.10.2018

Obavijest o razgovoru - Inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike

Obavijest o razgovoru-laboratorijski tehničar za potrebe Zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Obavijest o razgovoru-pomoćni radnik-ca za potrebe Odjela za maksilofacijalnu kirurgiju

Obavijest o razgovoru-transportni radnik za potrebe za potrebe Bolničke ljekarne

05.10.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

Natječaj za imenovanje ravnatelja KBC-a Split

03.10.2018

Obavijest o razgovoru/testiranje-fizioterapeut

 

 

02.10.2018

Obavijest o razgovoru-farmaceutski tehničar

Obavijest o razgovoru-pomoćnik obducenta od 27.07.18.

Obavijest o razgovoru-pomoćnik obducenta od 20.07.2018.

 

12.09.2018

Natječaj za izbor i imenovanje

Natječaj za prijem u radni odnos

 

06.09.2018

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik pravne struke na neodređeno vrijeme za potrebe Službe za nabavu

 

Obavijest o razgovoru - stručni referent kontrolor na neodređeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijeske poslove od 27.07.2018.

Obavijest o razgovoru-likvidator kontrolor na određeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove od 06.07.2018.

Obavijest o razgovoru-likvidator kontrolor na određeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove od 27.07.2018.

13.08.2018

Obavijest o razgovoru- pomoćna radnica na određeno vrijeme

Obavijest o testiranju-administrativni referent na neodređeno vrijeme za potrebe službe za čIšćenje bolničkog prostora

 

10.08.2018

stručni savjetnik građevinarstva  na određeno vrijeme radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske Unije

viši stručni savjetnik građevinarstva na određeno vrijeme radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske Unije

 

 

08.08.2018

Obavijest o razgovoru-stručni suradnik-stručnjak zaštite na radu

Obavijest o razgovoru-višI stručni savjetnik-stručnjak zaštite na radu

03.08.2018

Obavijest o razgovoru - Viši stručni savjetnik elektroenergetike na neodređeno vrijeme 

31.07.2018

Poziv na razgovor - Skladištar-ekonom - Na neodređen vrijeme

27.07.2018

Natječaji za prijem u radni odnos

25.07.2018

Obavijest o testiranju skladištar-ekonom

24.07.2018

Obavijest o promjeni termina razgovora

23.07.2018

Poziv na razgovor-diplomirani inženjer molekularne biologije na neodređeno vrijeme

 

20.07.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

11.07.2018

Odluka o prijemu specijalizanata anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine

Poziv na razgovor -elektroničar serviser-kontrolor na neodređeno vrijeme

06.07.2018

Natječaj  za prijem u radni odnos

04.07.2018

Natječaj za izbor i imenovanje 

28.06.2018

Odluka o izboru specijalizanta iz opće kirurgije 

27.06.2018

Natječaj za prijem u radni odonos

20.06.2018

Obavijest o razgovoru-socijalni radnik za potrebe klinike za psihijatriju

Obavijest o razgovoru- psiholog za potrebe klinike za psihijatriju

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike 4 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru- laboratorijski tehničar 5 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru-laboratorijski tehničar za potrebe kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu I citologiju

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme 

Obavijest o razgovoru-inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike za potrebe zavoda za transfuzijsku medicinu na neodređeno vrijeme

12.06.2018

Obavijest o razgovoru-klinički inženjer fizike za potrebe kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu na neodređeno vrijeme

11.06.2018

Poziv na razgovor-inženjer medicinske radiologije na neodređeno vrijeme

Poziv na razgovor-administrativni referent-kontrolor za potrebe Zavoda za urologiju-određeno vrijeme

08.06.2018

Odluka o izboru specijalizanta iz kardiotorakalna kirurgije(smjer torakalna kirurgija) 

04.06.2018

Obavijest o razgovoru- stručni savjetnik pravne struke na određeno vrijeme radi provedbe projekta sufinanciranih iz sredstava eu

Obavijest o razgovoru- stručni savjetnik ekonomske struke na određeno vrijeme radi provedbe projekta sufinanciranih iz sredstava eu

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor klinike za kirurgiju na neodređeno vrijeme

 

Obavijest o razgovoru- administrativni referent-kontrolor na pola radnog vremena na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor za potrebe zavoda za transfuzijsku medicinu na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru-tajnica ureda klinike za neurologiju na neodređeno vrijeme

30.05.2018

Odluka o izboru specijalizanta iz hitne medicine

Poziv na razgovor-likvidator-kontrolor na određeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove

Poziv na razgovor-likvidator-kontrolor na neodređeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove

Poziv na razgovor-blagajnik-kontrolor na neodređeno vrijeme za poterbe Službe za ekonomsko financijske poslove

29.05.2018

Obavijest o testiranju-stručni savjetnik ekonomske struke radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU

Obavijest o testiranju-stručni savjetnik pravne struke radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik ekonomske struke radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik pravne struke radi provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava EU

 

25.05.2018

Obavijest o testiranju- blagajnik-kontrolor za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove na neodređeno vrijeme

Obavijest o testiranju-strojar serviser-kontrolor za potrebe službe za tehničke poslove na neodređeno vrijeme

Obavijest o testiranju-likvidator kontrolor za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove na određeno vrijeme

Obavijest o testiranju-likvidator kontrolor za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove na neodređeno vrijeme

22.05.2018

Poziv na razgovor- viša medicinska sestra-tehničar na određeno vrijeme (12) izvršitelja

Poziv na razgovor-viša primalja za potrebe klinike za ženske bolesti I porode na neodređeno vrijeme -6 izvršitelja

Poziv na razgovor- viša primalja za potrebe klinike za ženske bolesti I porode 1 izvršitelj na određeno vrijeme

Poziv na razgovor-strojar serviser-kontrolor za potrebe službe za tehničke poslove  1 izvršitelj na određeno vrijeme

Poziv na razgovor-primalja za potrebe klinike za ženske bolesti I porode 5 izvršitelja na određeno vrijeme

27.04.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

 

26.04.2018

Obavijest o razgovoru- fizičar na neodređeno vrijeme za potrebe odjela za medicinsku fiziku

24.04.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

 

20.04.2018

Obavijest o razgovoru-diplomirani inženjer molekularne biologije za potrebe zavoda za transfuzijsku medicinu

Obavijest o razgovoru-psiholog

Obavijest o razgovoru-vodoinstalater I   

19.04.2018

Obavijest o testiranju-tajnica ureda Klinike za neurologiju

Obavijest o testiranju-administartivni referent - kontrolor za Kliniku za kirurgiju 

Obavijest o testiranju-administartivni referent  kontrolor jedan izvršitelj pola punog radnog vremena

Obavijest o testiranju-administartivni referent - kontrolor za Zavod za transfuzijsku medicinu 

12.04.2018

Obavijest o razgovoru-višI stručni savjetnik ekonomske struke za potrebe službe za ekonomsko-financijske poslove

09.04.2018

Obavijest o razgovoru-višI administrativni referent-kontrolor za potrebe službe za opk

06.04.2018

Odluka o izboru specijalizanata u kbc -u split

04.04.2018

Obavijest o razgovoru- skladištar ekonom na neodređeno vrijeme   

30.03.2018

Obavijest o testiranju-višI stručnog savjetnika pravne struke za potrebe službe za nabavu

Ispravak I dopuna obavijesti o testiranju- skladištar-ekonom na neodređeno vrijeme  

28.03.2018

Obavijest o testiranju-višI administrativni referent-kontrolor za potrebe službe za opk poslove

Obavijest o testiranju-skladištar-ekonom na neodređeno vrijeme

22.03.2018

Obavijest o razgovoru-više primalje na određeno vrijeme za potrebe klinike za ženske bolesti I porode 

20.03.2018

Obavijest o razgovoru likvidator-kontrolor

16.03.2018

Obavijest o testiranju-likvidator-kontrolor 

15.03.2018

Obavijest o testiranju-stručni suradnik zaštite na radu

Obavijest o testiranju-viši stručni savjetnik zaštite na radu

14.03.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

12.03.2018

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split 

06.03.2018

Obavijest o testiranju- diplomirani inženjer biologije na određeno vrijeme

05.03.2018

Obavijest o razgovoru-specijalist oralne kirurgije

02.03.2018

Natječaj za prijem u radni odnos   

27.02.2018.

Obavijest o odgodi razgovora - Primalje na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - Primalje na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - Laboratorijski tehničar na određeno vrijeme

23.02.2018

Izmjena termina razgovora za administrativnog referenta -kontrolora za potrebe klinike za unutarnje bolesti 

21.02.2018

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor za potrebe klinike za unutarnje bolesti

16.02.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

Bodovna lista specijalizacije

08.02.2018

Obavijest o razgovoru višI radni terapeut za potrebe klinike za psihijatriju  

07.02.2018

Natječaj za prijem u radni odnos

24.01.2018

Natječaj za izbor specijalizanata

23.01.2018

Obavijest o testiranju-administrativni referent-kontrolor za potrebe klinike za unutarnje bolesti

Obavijest o razgovoru-administrativni referent-kontrolor za potrebe klinike za bolesti srca I krvnih žila

Obavijest o razgovoru-zidar na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru-vodoinstalater ii na određeno vrijeme

04.01.2018

Obavijest o razgovoru - Likvidator - kontrolor na određeno vrijeme

29.12.2017

Odluka o izboru specijalizanata

22.12.2017

Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz torakalne kirurgije

15.12.2017

Obavijest o razgovoru-viši stručni savjetnik ekonomske struke

 

13.12.2017

Obavijest o razgovoru-skladištar-ekonom

12.12.2017

Obavijest o razgovoru-viša medicinska sestra-tehničar 

06.12.2017

Obavijest o razgovoru-medicinske sestre na određeno vrijeme 

04.12.2017

Obavijest o testiranju-skladištar-ekonom

30.11.2017

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnici na određeno vrijeme 

28.11.2017

Obavijest o razgovoru- inženjer medicinske radiologije  

21.11.2017

Obavijest o razgovoru-administrativni referent kontrolor za potrebe zavoda za kardiokirurgiju

Obavijest o razgovoru- administrativni referent-kontrolor za potrebe klinike za plućne bolesti 

17.11.2017

Obavijest o testiranju za administartivnog referenta-kontrolora za potreba Klinike za bolesti srca i krvnih žila 

14.11.2017

Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz psihijatrije

Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz ortopedije i traumatologije

 

10.11.2017

Odluka o poništenju natječaja za specijalizacije iz hitne medicine, urologije i dječje kirurgije   

31.10.2017

Obavijest o testiranju- administrativni referent-kontrolor za potrebe  klinike za plućne bolesti

Obavijest o testiranju- administrativni referent-kontrolor za potrebe za kardiokirurgiju  

25.10.2017

Obavijest o razgovoru-psiholog-magistra psihologije za potrebe klinike za psihijatriju

Obavijest o razgovoru- diplomirani inženjer molekularne biologije za potrebe kliničkog zavoda za mikrobiologiju I parazitologiju

Obavijest o razgovoru- laboratorijski tehničar za potrebe zavoda za medicinsko laboratorijsku dijagnostiku 

17.10.2017

Obavijest o razgovoru za socijalnog radnika 

16.10.2017

Odluka stručno osposobljavanje-odustanak i prijem

13.10.2017

Viši administrativni referent za potrebe Klinike za unutarnje bolesti 

03.10.2017

VišI stručni savjetnik ekonomske struke za potrebe službe za nabavu  

02.10.2017

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje-NEMEDICINSKI

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje-MEDICINSKI

28.09.2017

Obavijest o razgovoru- stručni savjetnik elektronike na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru- mehaničar I. Na neodređeno vrijeme

Obavijest o praktičnoj provjeri znanja-instalater centralnog grijanja  

27.09.2017

Natječaj specijalizacije

14.09.2017

Obavijest o razgovoru - viša medicinska sestra/tehničar za potrebe Zavoda za transfuzijsku medicinu

Obavijest o razgovoru - Laboratorijski tehničar na neodređeno vrijeme

12.09.2017

Obavijest o razgovoru- dr.Med.Spec. Psihijatrije za potrebe psihotraume na klinici za psihijatriju

Obavijest o razgovoru- psiholog-magistra psihologije za potrebe psihotraume na klinici za psihijatriju

Obavijest o razgovoru- medicinska sestra-tehničar za potrebe psihotraume na klinici za psihijatriju

06.09.2017

Obavijest o razgovoru - Pomoćni radnici na neodređeno vrijeme  

04.09.2017

Obavijest o razgovoru - pomoćni radnik-ca 14 izvršitelja na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - inženjer radiologije 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme

01.09.2017

Obavijest o razgovoru-likvidator - kontrolor za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove

30.08.2017

Obavijest o razgovoru- diplomirani inženjer molekularne biologije na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru- doktor medicine specijalist pedijatrije na neodređeno vrijeme za potrebe klinike za dječje bolesti

Obavijest o razgovoru-višI radni terapeut na određeno vrijeme za potrebe klinike za dječje bolesti 

18.08.2017

Obavijest o testiranju za radno mjesto likvidator-kontrolor jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme

16.08.2017

Obavijest o razgovoru za izbor administrativnog referenta kontrolora 2 izvršitelja na određeno vrijeme

04.08.2017

Obavijest o testiranju za radno mjesto administrativni referent - kontrolor  -dva (2) izvršitelja

02.08.2017

Obavijest o razgovoru-pomoćni radnici na određeno vrijeme

25.07.2017

Obavijest o razgovoru za izbor 15 pomoćnih radnika

 

19.07.2017

Obavijest o razgovoru za izbor 4 više medicinske sestre-tehničara

Obavijest o razgovoru za izbor 7 inženjera-prvostupnika med.-lab. dijagnostike

14.07.2017

Obavijest o razgovoru za izbor 9 pomoćnih radnika-ca na neodređeno vrijeme

12.07.2017

Obavijest o razgovoru za izbor 2 likvidatora-kontrolora na određeno vrijeme za potrebe Službe za ekonomsko-financijske poslove 

04.07.2017

Obavijest o testiranju - dva (2) likvidatora-kontrolora na određeno vrijeme  

20.06.2017

Odluka o poništenju natječaja za dva laboratorijska tehničara na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - tajnik-ca Klinike za anestezijologiju, reanimatologiju i intezivno liječenje 

16.06.2017

Obavijest o razgovoru - medicinske sestare-tehničari na neodređeno vrijeme 

Obavijest o razgovoru - medicinske sestare-tehničari na neodređeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - laboratorijski tehničari na određeno vrijeme

14.06.2017

Obavijest o razgovoru - medicinske sestre-tehničari na određeno vrijeme

10.06.2017

Razgovor za posao - pomoćni radnik-ca na određeno vrijeme za potrebe službe za tehničke poslove će se obaviti dana 14.06.2017., a ne dana 12.06.2017. Ispričavamo se zbog greške u pozivu od 06.06.2017.
Vremenski termini ostaju nepromjenjeni.

Obavijest o razgovoru- pomoćni radnik-ca na određeno vrijeme za potrebe službe za tehničke poslove

09.06.2017

Obavijest o razgovoru - transportni radnik na neodređeno vrijeme 2 izvršitelja za potrebe službe za tehničke poslove

06.06.2017

Obavijest o razgovoru- pomoćni radnik-ca na određeno vrijeme za potrebe službe za tehničke poslove

05.06.2017

Obavijest o testiranju - tajnica ureda Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje

18.05.2017

Odluka o prijemu specijalizanata opća interna medicina   

12.05.2017

Obavijest o razgovoru - viši radni terapeut za potrebe klinike za dječje bolesti

Obavijest o razgovoru - inženjer radiologije 2 izvršitelja za potrebe klinike za onkologiju i radioterapiju

Obavijest o razgovoru - doktor medicine specijalist ortopedije  

09.05.2017

Obavijest o testiranju - stručni referent -kontrolor 

05.05.2017

Obavijest o razgovoru - strojar serviser - kontrolor

Obavijest o razgovoru - viši stručni savjetnik elektronike 

03.05.2017

Obavijest o razgovoru - inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike na određeno vrijeme

Obavijest o razgovoru - laboratorijski tehničar (5) na neodređeno vrijeme

27.04.2017

obavijest o praktičnoj provjeri znanja - instalater centralnog grijanja

Poziv na razgovor za RM doktor medicine specijalist kliničke radiologije.  

12.04.2017

Obavijest o razgovoru- transportni radnik za potrebe bolničke ljekarne 

11.04.2017

Obavijest o razgovoru- viši stručni savjetnik pravne struke za potrebe službe za nabavu

Obavijest o razgovoru- doktor medicine specijalist interne medicine 

10.04.2017

Obavijest o praktičnoj provjeri znanja- instalater centralnog grijanja 

04.04.2017

Obavijest o razgovoru - inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike (2) izvršitelja 

24.03.2017

Natječaj za izbor specijalizanta - opća interna medicina

23.03.2017

Obavijest o razgovoru - administrativni referent-kontrolor 5 izvršitelja na određeno vrijeme

Obavijest o testiranju- viši stručni savjetnik pravne struke  za potrebe službe za nabavu 

22.03.2017

Obavijest o razgovoru - medicinska sestra-tehničar 110 izvršitelja na određeno vrijeme  

20.03.2017.

Poziv na razgovor - Elektronicar serviser - kontrolor

Poziv na razgovor - strucni savjetnik elektroenergetike 

16.03.2017.

Odluka o prijemu specijalizanata

Odluka o poništenju natječaja za specijalizaciju iz opće interne medicine (4) izvršitelja

15.03.2017.

Obavijest o razgovoru - viši radni terapeut za potrebe klinike za psihijatriju 

10.03.2017.

Obavijest o testiranju - administrativni referent-kontrolor na određeno vrijeme

Obavijest o testiranju - elektroničar serviser- kontrolor za potrebe službe za tehničke poslove 

Stručni savjetnik elektroenergetike za potrebe službe za tehničke poslove

 08.03.2017.

Ispravak obavijesti o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje 

01.03.2017.

Obavijest o razgovoru-viši fizioterapeut

28.02.2017.

Ispravak obavijesti o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje

24.02.2017.

Obavijest o testiranju - likvidator-kontrolor na određeno vrijeme za potrebe službe za ekonomsko financijske poslove

Ispravak obavijesti o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje za potrebe službe za tehničke poslove

Obavijest o razgovoru - psiholog-magistra psihologije na određeno vrijeme za potrebe klinike za psihijatriju 

Obavijest o razgovoru - psiholog-magistra psihologije na određeno vrijeme za potrebe regionalnog centra za psihotraumu

Obavijest o razgovoru -viši radni terapeut na neodređeno vrijeme za potrebe klinike za psihijatriju

23.02.2017.

Obavijest o razgovoru - viši stručni savjetnik za investicije i investicijsko održavanje na neodređeno vrijeme za potrebe službe za tehničke poslove

Odluka o poništenju dijela natječaja - specijalizacija iz opće kirurgije

16.02.2017.

Specijalizacije - bodovna lista 

10.02.2017.

Bodovna lista-ONKOLOGIJA

08.02.2017.

Obavijest o razgovoru inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike.pdf

Obavijest o razgovoru za medicinsko laboratorijske tehničare.pdf

25.01.2017.

NATJEČAJ ZA IZBOR SPECIJALIZANATA

04.01.2017.

ODLUKA O IZBORU SPECIJALIZANATA

NATJEČAJ-PREDSTOJNIK KLINIKE ZA KOŽNE BOLESTI

16.12.2016

SPECIJALIZACIJE 2016-BODOVNA LISTA

OBAVIJEST O TESTIRANJU - LIKVIDATOR-KONTROLOR 

08.12.2016

OBAVIJEST O RAZGOVORU - VIŠI STRUČNI SAVJETNIK INFORMATIKE

05.12.2016

OBAVIJEST O TESTIRANJU KANDIDATA - STRUČNI SAVJETNIK INFORMATIKE

24.11.2016

OBAVIJEST O RAZGOVORU - POMOĆNE RADNICE

23.11.2016.

OBAVIJEST O RAZGOVORU - VIŠI STRUČNI SAVJETNIK PRAVNE STRUKE

NATJEČAJ ZA IZBOR SPECIJALIZANATA

22.11.2016.

OBAVIJEST O TESTIRANJU - STRUČNI REFERENT- KONTROLOR ZA POTREBE SLUŽBE ZA NABAVU

18.11.2016.

DOPUNA OBAVIJESTI O RAZGOVORU-TESTIRANJU VIŠEG STRUČNOG SAVJETNIKA PRAVNE STRUKE.pdf

17.11.2016

Obavijest o razgovoru - VIŠI STRUČNI SAVJETNIK PRAVNE STRUKE

16.11.2016

Obavijest o razgovoru - INŽENJER MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE NA ODREĐENO VRIJEME.pdf

Obavijest o razgovoru - PRIMALJE

08.11.2016.

Obavijest o razgovoru za radno mjesto KV vozač.pdf

Obavijest o razgovoru za radno mjesto transportni radnik.pdf

03.11.2016.

Odluka - stručno osposobljavanje odustanak i prijem

24.10.2016.

Obavijest o razgovoru - magistar psihologije za potrebe Klinike za dječje bolesti

20.10.2016

Ispravak Odluke -  prijem na stručno osposobljavanje

19.10.2016.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje - medicinski

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje

18.10.2016.

Obavijest o testiranju kandidata - psiholog/magistra psihologije za potrebe Klinike za dječje bolesti

14.10.2016.

Obavijest o razgovoru - za izbor administrativnog referenta - kontrolora za potrebe Klinike za infektologiju

Obavijest o razgovoru - za izbor 5 likvidatora - kontrolora za potrebe Službe za ekonomsko financijske poslove

13.10.2016.

Viši radni terapeut - Klinika za psihijatriju

Bolničar - pomoćnik obducenta - Klinički zavod za patologiju, sudsku medicinu i citologiju

Stručni savjetnik za zbrinjavanje otpada

11.10.2016.

Testiranje kandidata 13.10.2016. 

06.10.2016.

Obavijest o testiranju kandidata

05.10.2016.

Poništenje natječaja

04.10.2016.

Obavijest o testiranju kandidata

22.09.2016.

Obavijest o testiranju kandidata

21.09.2016.

Natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne godine (m/ž)

18.08.2016.

Natječaj za izbor i imenovanje predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju

01.08.2016.

TESTIRANJE.pdf

12.07.2016.

Odluka-poništenje natječaja.pdf

06.07.2016.

odluka.pdf 

21.06.2016.

Odluka o prijemu na struc.osposobljavanje

20.06.2016.

Odluka o prijemu na struc.osposobljavanje

09.06.2016.

 Odluka o prijemu na struc_osposob

06.06.2016.

Natjecaj

01.06.2016.

Natječaj za ravnatelja

06.05.2016.

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje

27.01.2016

Odluka o izboru specijalizanata

25.01.2015.

Odluka o poništenju dijela natječaja

18.01.2016.

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

15.01.2016.

Odluka o prijemu na stučno osposobljavanje prvostupnik primaljstva

13.01.2016.

Odluka o izboru specijalizanata od 12.01.2016.

05.01.2016

OBAVIJEST - SPECIJALIZACIJE

 

31.12.2015.

POZIV NA RAZGOVOR - Specijalizacija iz pedijatrije.pdf

21.12.2015.

Obavijest o testiranju-pravnici

18.12.2015.

Obavijesti o testiranju

17.12.2015.

TESTIRANJE - administrativni referent - kontrolor

Natječaj od 16.12.2015.g

07.12.2015.

Natječaj za izbor specijalizanata 

03.12.2015.

POZIV NA TESTIRANJE - psiholog

27.11.2015.

Odluka o stručnom osposobljavanju

26.11.2015.

Natjecaj - specijalizacije razno 25.11.2015

25.11.2015.

Stručno osposobljavanje 25.11.2015..pdf

16.11.2015.

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - Odluke

09.11.2015.

ODLUKE - stručno osposobljavanje

03.11.2015.

NN(str.ospos_.zdr_. i nezdr.) 02.11.015..doc

30.10.2015.

Odluka o izboru specijalizanta iz urologije

Odluka o prijemu na strucno osposobljavanje

23.10.2015.

Odluka o primanju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne godine

30.09.2015.

Natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne godine

14.09.2015.

Natječaj za izbor specijalizanta urologije

13.08.2015.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u zanimanju magistra nutricionizma

28.07.2015.

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

15.07.2015.

PONIŠTENJE NATJEČAJA - urologija

27.04.2015

Odluku o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

21.04.2015.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje prvostupnika fizioterapije od 20.04.2015. godine

16.04.2015.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavnje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

15.04.2015.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje prvostupnika fizioterapije od 01.04.2015. godine 

3.04.2015.g.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

2.04.2015.g.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Tablica kriterija - Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa       

14.11.2014.g.

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

6.11.2014.g.

Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje

22.10.2014.g.

Klasa 1065 Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje 

 

25. 08. 2014. g.
Temeljem Odluke Kliničkog bolničkog centra Split od 11. srpnja 2014. g., koja se odnosi na prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

22. 08. 2014. g.
Temeljem Odluke Kliničkog bolničkog centra Split od 11. srpnja 2014. g., koja se odnosi na prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

04. 08. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 01. kolovoza 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

25. 07. 2014. g.
Na temelju članka 21. Statuta Kliničkog bolničkog centra Split, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen 11. 06. 2014. godine, za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru kandidata za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Lista prijavljenih kandidata na stručno osposobljavanje

17. 07. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 17. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

15. 07. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 15. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata iz opće interne medicine u KBC-u Split

08. 07. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 08. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

02. 07. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN 154/08 ), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog Pravilnika, dana 02. srpnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

16. 06. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9. navedenog pravilnika, dana 16. lipnja 2014. godine donosi se sljedeća odluka:

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split

13. 02. 2014. g.
Na temelju članka 9. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN 154/08 ), a sukladno redoslijedu kandidata utvrđenog člankom 9.navedenog Pravilnika, dana 13. veljače 2014. godine donosi se odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split. 

Odluka o izboru specijalizanata u KBC-u Split