POTVRDA O USPOSTAVLJENOM SUSTAVU KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KBC-u SPLIT

 

Klinički bolnički centar Split sudjelovao je u projektu vanjske procjene (audita) bolnica u okviru Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga – DLI 6 (Zajam Svjetske banke) čiji je nositelj Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Vanjske procjene su provedene u 33 akutne bolničke zdravstvene ustanove u razdoblju od  29. svibnja do 19. srpnja 2019., a rezultati vanjske procjene objavljeni su 21. studenoga 2019. u Ministarstvu zdravstva.

Predmet vanjske procjene bila je provjera usklađenosti bolničkih sustava kvalitete sa zahtjevima devet skupina obveznih standarda kvalitete zdravstvene zaštite sukladno Pravilniku o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene (NN 79/2011) i tri zahtjeva akreditacijskog standarda povezana s upravljanjem okolišem sukladno Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/2011).

Vanjsku procjenu (audit) bolnica provodio je stručni tim ocjenitelja kojeg je imenovalo Ministarstvo zdravstva, a tražene dokaze uspostavljenog sustava kvalitete ocjeniteljima je prezentirao bolnički tim Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite i  pridruženi članovi vezano uz pojedine standarde.

Na objavi rezultata vanjske procjene bilo je više od 70 sudionika, predstavnika bolničkih zdravstvenih ustanova.

Na kraju skupa uručene su potvrde predstavnicima bolnica koje su sudjelovale u projektnoj aktivnosti i zadovoljile potrebne kriterije  uspostavljenosti sustava kvalitete zdravstvene zaštite. U ime Kliničkog bolničkog centra Split potvrdu su primili dr. sc. Anton Marović, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, i dr. Lena Vranjković Petri, voditeljica Odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite KBC Split.

Hvala svima koji su pomogli i dali svoj doprinos u pripremi i provođenju ovog audita.

Pred nama ostaje još puno poslaza daljnje unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite te je neprekidan rad na postizanju što više razine kvalitete strateški cilj svih djelatnika KBC Split.

 

POTVRDA