kontakt

 

MEDICINSKA SESTRA

021 556-496

LIJEČNIK                                      

021 556-498

LIJEČNIK                                      

021 556-765

DEŽURNI LIJEČNIK                        

021 556-764

MALI ZAHVATI                            

021 556-371  

LIJEČNIK                                      

556-674

ORALNA AMBULANTA KRIŽINE      

557-700