Kontakt

Rad se odvija u dvije smjene, 06 - 14h i 14 - 22h.

Kontakt telefoni:
021 556-643; 021 556-644

Voditelj Službe za Centralnu sterilizaciju je Svetlana Pandžić, dipl. med. techn.
Tel.: 021 556-645