Kontakt

Voditelj Službe za investicije i razvoj (EU projekti):
Ante Sunara, dipl.ing.građ.
Mobitel: 091 1556 261
E-mail: asunara@kbsplit.hr

Klaudia Buljan, dipl.iur. - viši stručni savjetnik
E-mail: klbuljan@kbsplit.hr

Jelena Gunjača, mag.oec. - viši stručni savjetnik
E-mail: jgunjaca@kbsplit.hr

Ana Jurić Basarić, dipl.ing.građ. - viši stručni savjetnik
E-mail: ajuric@kbsplit.hr

Marko Mimica, mag.ing.aedif. - stručni savjetnik

Goran Račić, dipl.oec. - stručni savjetnik
E-mail: gracic@kbsplit.hr

Daniela Vrdoljak Svilokos, dipl.iur. - viši stručni savjetnik
E-mail: davrdoljak@kbsplit.hr

Radno vrijeme - radnim danom: od 07:30 do 15:30
Telefon: 021 556 883, 021 556 604
E-mail: investicije@kbsplit.hr