O nama

Služba za investicije i razvoj osnovana je 2018. g. kao samostalna jedinica. Svojim djelokrugom rada pokriva sva tri lokaliteta KBC Split te podružnicu u Zagvozdu.
Služba pruža tehničko, pravno i financijsko savjetovanje i podršku Ravnateljstvu u svrhu realizacije investicijskih i razvojnih projekata. U okviru svog rada vrši:

- razradu investicijskih i razvojnih projektnih ideja i priprema projektnih zadataka usuglašenih s Ravnateljstvom
- upravljanje projektima (planiranje, organizacija, praćenje i kontrola svih aspekata projekta)
- pripremu i provođenje postupaka javne nabave vezanih za realizaciju projekta

- savjetovanje, odabir, ugovaranje i praćenje realizacije ugovora poslova svih sudionika u projektu
- praćenje ispunjenja zadanih ciljeva i održivosti projekta nakon završetka projekta
- aktivno praćenje indikativnog godišnjeg plana objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih sredstvima iz   fondova Europske unije, radi informiranja i pravovremene pripreme projektnih prijedloga