O nama

Služba za nabavu osnovana je kao samostalna organizacijska jedinica KBC-a 2010. g.
U suradnji s klinikama/zavodima/odjelima/službama unutar KBC-a Služba priprema i provodi postupke javne nabave roba, radova i usluga sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, Planu nabave i Financijskom planu bolnice.
Sukladno internim aktima KBC-a Služba obavlja i poslove vezane za izradu plana nabave i praćenje procesa izvršavanja plana nabave odnosno poslove nabave i skladištenja dijela robe potrebne za redovno poslovanje bolnice (uredski materijal, tiskanice, materijal za čišćenje, materijal za higijenske potrebe i njegu, tekstilna oprema, nemedicinski sitan inventar, radna i zaštitna odjeća i obuća, proizvedena dugotrajna imovina).
Služba ima ukupno sedam zaposlenih djelatnika od kojih četiri imaju visoku stručnu spremu, a jedan višu stručnu spremu. Tri djelatnika službe posjeduju važeći certifikat u području javne nabave.
Sama Služba za nabavu je smještena je na I. katu Upravne zgrade, Spinčićeva 1, soba br.8., dok su skladišta smještena na dva lokaliteta:
- lokalitet Firule, podrum Upravne zgrade, Spinčićeva 1,
- lokalitet Križine, Šoltanska 1; tel.: 021 557-260.
Skladište na lokalitetu Firule radi ponedjeljkom, srijedom i petkom, a na lokalitetu Križine utorkom i četvrtkom.