Služba za opće, pravne i kadrovske poslove

Pomoćnica sanacijskog upravitelja za pravne poslove: Gordana Bolanča, dipl. iur.

Kontakt  |  O nama