O nama

Kroz dugu povijest bolničkog liječenja u Splitu nigdje se, na žalost, ne spominje niti kao praktično niti kao znanstveno sudjelovanje prehrane u liječenju bolesnika.

A davno je već rečeno:

“Neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana” - Hipokrat

Tek sredinom XX. stoljeća prvi put se uvodi dijetoterapija. U prvim počecima dijetoterapija se poistovjećivala s kuhinjom.

Nakon preseljenja u nove prostore 1974. g. otvorile su se mogućnosti za razvoj novog, tada, Odjela prehrane. Bolnička kuhinja je centralizirana, stvorena je nova organizacija rada, kadrovi su se obučavali i postignuta je kvaliteta hrane.

Nakon integracije splitskih bolnica 1993. g. - Firula, Križina i splitskih Toplica, došlo je do bitnih promjena u organizaciji Odjela za prehranu i dijetetiku.

Početkom 2007. g. svečano se otvara nova i moderna Centralna kuhinja na lokalitetu Firule.

Uvodi se i „tablet sistem“ - organizirana i kontrolirana raspodjela hrane po obrocima pomoću centralne pokretne trake na kojoj se nalazi poslužavnik sa specijalnim posuđem koje zadržava toplinu. Podjelu obavljaju kuhari uz pomoć pomoćnog osoblja. Dijetetičarka kontrolira i nadgleda porcioniranje hrane prema ordiniranoj dijeti. Nakon toga, gotov poslužavnik s jelom se ulaže u distribucijska kolica za pojedini Odjel na kojima se vrši distribucija obroka.

Mliječna kuhinja se je, uvođenjem „tablet sistema“, smjestila u prostor Centralne kuhinje i u njoj se pripremaju dojenački obroci, ali i obroci za stariju djecu, ovisno o njihovim specifičnostima kao pacijenata.

Na oba lokaliteta se nalazi i restoran Društvene prehrane koji je namijenjen prehrani djelatnika KBC-a Split.

Početkom siječnja 2009. g. u Centralnu kuhinju - Firule se uvodi i verificira ISO 22000 sustav.

Samo „srce“ je dijetetika koja planira i izrađuje jelovnike za pacijente na određenoj ordiniranoj dijeti, po potrebi obavlja i individualne razgovore s pacijentima vodeći računa o nužnom i potrebnom u postupku njihova izlječenja te, naravno, uz poštivanje propisanih Zakona.

2014. g. nakon preseljenja Stacionarnog dijela Odjela za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju (splitskih Toplica) na lokalitet Križine, ona djeluje na dvije lokacije:

- Centralna kuhinja - Firule,
- kuhinja - Križine.

No, bez obzira na to, organizacija rada Službe za prehranu i dijetetiku KBC-a Split je jedinstvena, a Uprava joj je smještena na lokalitetu Firule.