O nama

Služba za tehničke poslove svojim djelokrugom rada pokriva sva tri lokaliteta. Služba se sastoji od četiri razvojne cjeline koje su nastale jednim dijelom na principu prirodne raspoređenosti po lokalitetima, a drugim dijelom na specifičnosti obrade krajnjeg proizvoda te plana razvoja i praćenje investicija. Po ovim principima u Službi za tehničke poslove djeluju sljedeće cjeline:

Odsjek za tehničke poslove na lokalitetu Firule
Odsjek za tehničke poslove na lokalitetu Križine i Toplice
Odsjek praonice rublja
Odsjek plana razvoja i praćenja investicija
Svi odsjeci u svom sastavu imaju mogućnost praćenja i pokrivanja potreba Kliničke bolnice Split u održavanju po svim segmentima kroz radne naloge koji se izdaju po osnovi potrebe preventivnih održavanja i po pozivu.

U odvijanju djelatnosti Službe za tehničke poslove važno je odvojiti ono što je hitno održavanje od manje važnog i manje hitnog održavanja. Hitnoća i važnost vezuju se uz strukture koje omogućuju neprakidan rad svih medicinskih i nemedicinskih jedinica, a one su prepoznatljive po tome što omogućavaju konstantno 24-satno elektroenergetsko napajanje, energetsko napajanje (grijanje, proizvodnja tople vode i pare) te klimatizaciju prostora koji moraju udovoljavati uvjetima pothlađenosti i čistoće zraka u sterilnim zonama, praćenje rada vodovodnih instalacija i odvodnje, praćenje važnih dijagnostičkih aparata (laboratorijski aparati), monitora u JIL-u i aparata za hemodijalizu, permanentan prijevoz bolesnika, sigurnost opskrbe tekstilnom robom i posebno zadovoljenje normativnih uvjeta u obradi tekstilne robe koja ide na daljnju doradu u sterilizaciji.

Za poslove koji zahtijevaju veću složenost, odnosno za poslove u održavanju sofisticirane medicinske opreme obavljaju se kontinuirane edukacije tehničkog osoblja. Na ovaj način smanjuju se troškovi vanjskih servisa.