Sprječavanje sukoba interesa

23.06.2020

Sukob interesa KBC Split - popis gospodarskih subjekata

18.12.2018

Sukob interesa KBC Split - popis gospodarskih subjekata

29.06.2017.

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi, a u svezi s člankom 76. Stavkom 2. Zakona, objavljujemo da  ne postoje gospodarski subjekti s kojim  Klinički bolnički centar Split ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, podugovaratelja odabranom ponuditelju ili člana zajednice ponuditelja).

 

26.09.2016.

Popis gospodarskih subjekata čl. 13 Zakona o javnoj nabavi

07.06.2016. g.

Popis gospodarskih subjekata čl.13. Zakona o javnoj nabavi.docx

13.10.2015. g.

Popis gosp.subjekata čl.13. Zakona.docx

13. 12. 2012. g.
Sukladno čl. 13. st. 9. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN90/11) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Klinički bolnički centar Split kao javni naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 13. Zakona.