KLINIKA ZA KIRURGIJU

Predstojnik Klinike za kirurgiju:
Prof.prim.dr.sc. Zdravko Perko, dr. med. spec.

Tajnica Klinike za kirurgiju: Jandra Rafanelli
Kontakt:
tel: 021/556-226
mail: kirurgija@kbsplit.hr

Glavni tehničar Klinike za kirurgijuBoro Pejdo, mag.med.techn.

Kontakt:
tel: 021/556-233
mail: bpejdo@kbsplit.hr 

Klinika za kirurgiju KBC-a Split je vodeća medicinska, znanstvena i nastavna ustanova na području Dalmacije te vodeći autoritet za minimalno invazivnu kirurgiju na području Republike Hrvatske. Godišnje se u Klinici hospitalizira oko 9500 pacijenata, izvede se oko oko 5000 elektivnih i 3000 hitnih operacija u općoj i regionalnoj anesteziji izvede se oko 1800 jednodnevnih kirurgija te oko 4000 pacijenata bude obrađeno preko dnevnih bolnica. 

Klinika je nastavna baza za studente dodiplomskog i poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, studente dodiplomskog i diplomskog Zdravstvenog studija te nastavna baza za učenike Srednje Zdravstvene škole Split. Doktori medicine ovdje obavljaju obavezni pripravnički staž iz kirurgije, a putem stručne studentske razmjene na usavršavanje dolaze i strani studenti medicine. Provode se i specijalizacije opće kirurgije te subspecijalizacije iz područja abdominalne kirurgije,  traumatologije i ortopedije, vaskularne kirurgije i plastično-rekonstruktivne kirurgije, provode se  i tečajevi trajnog medicinskog usavršavanja za doktore medicine. Osim vlastitih specijalizanata Klinika je mjesto stručnog usavršavanja i specijalizantima iz drugih dijelova Hrvatske. 

Liječnici Klinike svake godine aktivno sudjeluju na domaćim i inozemnim kongresima. Na stručnim kliničkim sastancima iznose najnovije spoznaje iz područja kirurgije i ostalih medicinskih struka što utječe na unaprijeđenje kirurškog liječenja pacijenata. 

Klinika za kirurgiju danas ima 239 kreveta,. U operacijskom bloku dnevno se radi u 7 kirurških dvorana uz manje operacijske dvorane na poliklinici i hitnoj službi. Na klinici su stalno 443 zaposlena - 57 specijalista, 26 specijalizanata, 297 medicinskih sestara, 63 nezdravstvena radnika. 

Klinika se sastoji od 4 Zavoda, 11 stacionarnih odjela, Poliklinike i dnevne bolnice, Odjela Operacijskog bloka. U sklopu Klinike se nalazi i knjižnica kapaciteta 55 mjesta, koja služi za svakodnevne stručne sastanke liječnika. Prostor se koristi za nastavu studenata i različite edukativne tečajeve i simpozije. Prostor je povezan sa operacijskom dvoranom te je moguće pratiti operacije koje se odvijaju u operacijskom bloku. 

  

 

•  ZAVODI / ODJELI

 POLIKLINIKA / AMBULANTE

•  URED KLINIKE - IZDAVANJE OTPUSNIH PISAMA I PHD NALAZA

•  DOKUMENTI I OBAVIJESTI ZA PACIJENTE