Liste čekanja

Liste čekanja označavaju redoslijed predbilježbi korisnika zdravstvene zaštite temeljem valjane uputnice liječnika primarne zdravstvene zaštite. Datum prijema bolesnika samo je orijentacijski. Naime, uslijed čitavog niza različitih činitelja (odustajanje od pretrage, kvarovi aparata, hitnosti bolesnika i drugo) mogući su pomaci u provođenju pojedinih pretraga/zahvata. Točan datum pretrage odnosno zahvata može se dobiti u Klinikama/Zavodima KBC-a Split.

Lista čekanja se sastoji od šifre bolesnika te datuma prijema na pretragu. Šifra bolesnika se sastoji od inicijala bolesnika te broja osigurane osobe.

  

Pretražite slobodni termin