Obavijesti

- ČLANOVI STRUČNOG VIJEĆA KBC-a SPLIT

- UPRAVNO VIJEĆE KBC-a SPLIT 

- Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01 01 2020 do 31 12 2020

- KBC Split_Biljeske_01-12_2020 

- poziv_nagrade_2020

- Odlukom epidemiološke službe od 15.07.2020 ukida se mogućnost nazočnosti pratnje pri porođaju 

- OBAVIJEST o pravu prisustvovanja porođaju

- Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u KBC-u Split 24.06.2020

- Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostaojanstva radnika 24.06.2020

- Uputa Ministarstva zdravstva za nastavak dopunskog rada

- Informirani pristanak u vrijeme COVID -19 (Sve buduće trudnice mogu ovaj novi obrazac informiranog pristanka isprintati i potpisati kako bi ga odmah koristile.)

- Nove upute za prisustvovanje porođaju

- Obavijest 1 o trudničkom tečaju

- Odluka - obustava dopunskog rada

- Godišnji financijski izvještaj  za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019 

- KBC SPLIT_Bilješke_2019_FINAL

- Lista glavnih mentora

- Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

- KBC Split_Biljeske_01-12_2018

- Klinika za ženske bolesti i porode - informacije za prisutvo pri porođaju

- KLINIKA ZA ŽENSKE BOLESTI I PORODE narucivanje 

- Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

 

- KBC Split_Biljeske_01-12_2017

- Nacionalni program za rijetke bolesti 2015-2020.g.

- Koordinator za rijetke bolesti - KBC Split

- Tečaj 2017 - ASTMA U OBITELJSKOJ MEDICINI  

- Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

- Prodaja bolničkog rublja

- Prodaja vozila

- Prodaja CT i bolničkog rublja.pdf

- 1. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim.pdf

- Godišnji financijski izvještaj za razdoblje od 1.01.2015. do 31.12.2015.

- Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru u radnim prostorijama operacijskih dvorana.pdf

- Poziv za medije.pdf

- Poziv na natječaj za izradu idejnog urb.arh. rješenja OHBP KBC Split

- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

- Godišnji financijski izvještaj KBC Split za razdoblje: 1. siječanj 2014. - 31. prosinac 2014.

- Odluka o imenovanju službenika za informiranje

- Plan i program mjera za slučaj izvanrednog događaja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja