Pritužbe pacijenata

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Obavijest pacijentima o načinu podnošenja pritužbe

Poštovani pacijenti!

U naporima koje ulažemo za neprekidnim poboljšanjem kvalitete zdravstvene zaštite, iznimno nam je važno Vaše mišljenje o pruženoj zdravstvenoj skrbi i kvaliteti usluga u našoj ustanovi. U slučaju da ste nezadovoljni pruženom zdravstvenom skrbi i kvalitetom naših usluga, imate pravo (Vi ili Vaša uža obitelj ili Vaš zakonski zastupnik, odnosno skrbnik) usmenim ili pismenim putem uputiti pritužbu.

Ukoliko se odlučite na pritužbu, prvo je izrazite usmeno odgovornom osoblju Klinike/Zavoda/Odjela/Službe gdje se dogodio predmetni slučaj, kako bi se mirnim i dostojanstvenim razgovorom pokušao riješiti problem.

Ako razgovorom nije moguće riješiti uzrok Vašeg nezadovoljstva, pritužbu možete podnijeti pisanim putem ispunjavanjem obrasca „Obrazac prijave pritužbe“.

Ukoliko ne koristite predviđeni obrazac, pisana pritužba trebala bi sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja pritužbe s navedenom adresom i kontakt telefonom, ime i prezime pacijenta, sadržaj pritužbe s opisom događaja na koji se žalite, datum,vrijeme i mjesto događaja, te osobe uključene u događaj. Vaše pritužbe možete i osobno predati na Protokol u Upravnoj zgradi KBC Split na Firulama, poslati poštom na adresu: KBC Split, Spinčićeva 1, 21 000 Split ili poslati elektroničkom poštom na adresu: office@kbsplit.hr

Svaku Vašu zaprimljenu pritužbu ćemo istražiti, te Vas u roku od 8 dana pisanim putem obavijestiti o poduzetim mjerama.

Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama, zaštitu svojih prava možete zatražiti kod ministra zdravlja na adresi Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, 10000 Zagreb ili na besplatni Bijeli telefon: 0800-7999.