Služba za ekonomsko-financijske poslove

 

 

 

 

 

 

 

Služba za ekonomsko-financijske poslove sastoji se od:

1. Odjela za financije i računovodstvo koji ima:

- Jedinicu plana i analize

- Jedinicu računovodstva

- Jedinicu financijske operative

- Jedinicu obračuna plaće

2. Odjela za ugovaranje zdravstvenih usluga, fakturiranje, upis, prijem i otpust koji ima:

- Jedinicu za ugovaranje zdravstvenih usluga

- Jedinicu za fakturiranje zdravstvenih usluga

- Jedinicu prijema, upisa i otpusta

 

Odjel za financije i računovodstvo je smješten na lokaciji Firule, zgrada Uprave 

Radno vrijeme Odjela za financije i računovodstvo: 

7,30 - 15,30 h

Radno vrijeme Glavne blagajne: 

7,30 - 9,00 h

11,00 - 13,30 h

 

Kontakt