Služba za prehranu i dijetetiku

Voditeljica Službe: Emilija Ivanović-Samac, dipl. ing.

Glavna dijetetičarka Službe:

Darinka Papković, dipl.med.techn.

Kontakt  |  O nama  |  Fotogalerija