O nama

O nama

Odjel za znanstveni rad djeluje unutar Ravnateljstva i pokriva sljedeće djelatnosti:

  • Kliničko ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda
  • Etičko povjerenstvo
  • Biomedicinsku knjižnicu
  • Povjerenika za pravo na pristup informacijama
  • Povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti
  • Službenika za zaštitu dostojanstva radnika
  • Dokumentacija znanstveno-istraživačkih projekata KBC-a Split

Odjel za znanstveni rad osnovan je 1982. g. Upisan je u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Njegova prepoznatljivost i važnost je u tome što objedinjuje znanstvenoistraživačku djelatnost KBC-a Split te skrbi o znanstveno-nastavnom statusu pojedinaca i pojedinih djelatnih jedinica te u konačnici i same ustanove. Aktivnosti djelatnika Odjela za znanstveni rad bile su jedna od bitnih sastavnica pri stjecanju statusa KBC-a.
Odjel za znanstveni rad bio je izdavač časopisa Medicinski anali koji je s prekidima izlazio u razdoblju od 1975. g. do 1995. g., kada je i indeksiran u međunarodno priznatoj sekundarnoj bibliografskoj publikaciji Excerpta Medica.
Pri Odjelu za znanstveni rad vodi se dokumentacija znanstvenoistraživačkih projekata koji se provode u KBC-u Split. Većina ih je imala novčanu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i do danas ih je ukupno provedeno 36.
Odjel za znanstveni rad sudjeluje u postupku ugovaranja kliničkih ispitivanja lijekova i vodi cjelokupnu dokumentaciju zaključenih ugovora. Kontinuirano sudjeluje u pripremi, izradi i pohrani dokumenata u postupku donošenja odluka Etičkog povjerenstva KBC-a Split o sukladnosti znanstvenih ispitivanja s načelima medicinske etike.
U suradnji s voditeljima klinika, zavoda i odjela, Odjel za znanstveni rad skrbi o postizanju i održavanju njihovog kliničkog statusa te statusa cijelog KBC-a. Radi održavanja kliničkog statusa KBC-a, važno je potpomagati i razvijati znanstvenu djelatnost, koja prema spomenutom Pravilniku mora biti upisana u sudski registar. To ujedno znači i ispunjavanje uvjeta za redovito obnavljanje dopusnice (reakreditacija) za obavljanje znanstvene djelatnosti.

Djelatnost Odjela za znanstveni rad povezana je funkcionalno i organizacijski s knjižnicom KBC-a Split te se njihov rad prožima.

Stručna medicinska knjižnica pokriva potrebe bolničkih zdravstvenih djelatnika, znanstvenika i istraživača, ali i šire. Osnovana je prije drugog svjetskog rata u prizemlju stare gradske bolnice, donacijom liječnika. Godine 1955. prelazi u novu zgradu na Firulama, a 1976. g. u prostorije u kojima se i danas nalazi. Knjižnica s lokaliteta Križine pridružena joj je 2000. g. i od tada čine jednu cjelinu.
Zadaća knjižnice bila je prikupljanje, obrada i pohranjivanje različitih tiskanih publikacija te danas ukupan fond sadržava oko 6 800 knjiga i zbirku stručnih časopisa. Godine 1994. knjižnica se uključuje u projekt Sustav znanstvenih informacija koji je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH za potrebe akademske i istraživačke zajednice.
Razvojem novih tehnologija, posebno računalne, uloga knjižnice gotovo se potpuno promijenila - od posudbe publikacija do davanja i diseminiranja informacija pretraživanjem baza podataka, traženjem referenca i ostale literature. KB Split je postala pridružena članica CARNet-a 24. siječnja 1997. g., a KBC Split je prva bolnička ustanova u RH koja je imala svoju web stranicu. Medicinski se knjižničari stalno stručno usavršavaju u uporabi biomedicinskih izvora te educiraju svoje korisnike.
Zahvaljujući svakodnevnoj potpori djelatnika knjižnice, liječnici KBC-a Split objavljuju svoje radove u domaćim i inozemnim časopisima te postižu druga dostignuća u stručno-znanstvenom području. U razdoblju od 1998. g. do 2013. g. objavljena su 774 rada bolničkih liječnika u inozemnim znanstvenim časopisima koje citira Current Contents. Godine 2013. u KBC-u Split radi 107 doktora znanosti i 94 magistra znanosti.

Kontakt
Predstojnik
izv. prof. dr. sc. prim. Ljubo Znaor, dr. med.