Klinika za dječju kirurgiju postala Referentni centar Ministarstva zdravstva

Klinika za dječju kirurgiju KBC-a Split postala je Referentni centar Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju dječje dobi. Zahtjev za dodjelom naziva podnijet je u siječnju, a odobren u veljači 2021. godine te će vrijediti idućih pet godina s mogućnošću obnavljanja.

Čestitamo svim djelatnicima Klinike za dječju kirurgiju na požrtvovnom i predanom radu koji je doveo do takvog priznanja!

ZADNJE NOVOSTI