Služba za centralno naručivanje bolesnika

Služba za centralno naručivanje bolesnika locirana je na lokalitetu Firule, zgrada Klinike za ženske bolesti i porode, etaža (-1) u atriju s poslovnim prostorima. Rad  sa strankama organiziran je tako da uzimaju broj na redomatu (koji je smješten unutar prostora Službe) te s brojem izađu u čekaonicu (atrij), prate monitor koji je na zidu i čekaju da dođu na red.

Rad Službe osigurava i zaštitarska služba koja je na usluzi korisnicima te ukoliko u čekaonici ima trudnica ili osoba s invaliditetom kao i roditelja s malom djecom i/ili sa djecom s posebnim potrebama trebaju se obratiti  za prioritetni ulazak.

RADNO VRIJEME: Radnim danom 07:00 – 21:00 h

Služba za centralno naručivanje bolesnika ne radi SUBOTOM, NEDJELJOM, BLAGDANOM i DRŽAVNIM PRAZNIKOM.

 


Preko Službe za centralno naručivanje bolesnika NE NARUČUJEMO sva radilišta u KBC SPLIT!

Nemoguće je na vidnom mjestu istaknuti radilišta za koja vršimo narudžbe a samim time i ona za koja ne vršimo narudžbe.  

Molimo korisnike naših usluga da provjere gdje i kada se mogu naručiti za pregled i/ili dijagnostički postupak. Dobrom informiranošću naših korisnika (osiguranika i liječnika PZZ) postižemo bolju organizaciju rada i veću učinkovitost te izbjegavamo nepotrebno čekanje na radilištu gdje se ne može realizirati zahtjev i što je najvažnije smanjujemo nepotrebno grupiranje u prostoru kao iznimno važnu mjeru u prevenciji širenja Covd-19 infekcije.

Pri dolasku u Službu za centralno naručivanje bolesnika OBVEZNO JE NOŠENJE ZAŠTITNE I/ILI MEDICINSKE MASKE ZA NOS I USTA (maska mora biti pravilno stavljena tako da pokriva nos i usta). OBVEZNA JE DEZINFEKCIJA RUKU ALKOHOLNIM ANTISEPTIČKIM SREDSTVOM koji je dostupno na mjestu naručivanja. 

Ruke se dezinficiraju nakon ulaska u prostor a prije nego iskaznicu i dokumente predamo medicinskom osoblju koje vrši narudžbu.

Uvođenjem e – uputnice pri dolasku u Službu za centralno naručivanje bolesnika obvezno je predočiti zdravstvenu iskaznicu HZZO-a (iskaznicu osnovnog ili dopunskog osiguranja) ili drugi dokument iz  kojeg je vidljiv MBO (matični broj osiguranika) u registru HZZO-a.

Predočenjem dokumenta s MBO-om osigurava se točna identifikacija osiguranika i dohvat e- uputnica s CEZIH-a, što je preduvjet kreiranja narudžbe za preglede i dijagnostičke postupke.

Narudžbu je moguće izvršiti dolaskom u Službu za centralno naručivanje bolesnika, putem elektroničke pošte, slanjem zahtjeva za terminom od strane liječnika PZZ i slanjem zahtjeva s web stranice KBC SPLIT.

*Narudžbu nije moguće izvršiti putem telefona zbog toga što ustanova osiguranoj osobi mora izdati potvrdu o narudžbi u elektronskom ili papirnatom obliku

*Uz narudžbenicu za određene dijagnostičke postupke potrebno je uručiti ili poslati pripremu pacijenta koja je preduvjet za kvalitetno provođenje dijagnostičkog postupka (što nije moguće putem telefona)

*Svaki zahtjev za dodjelom termina mora sadržavati e – mail adresu osiguranika ili službenu adresu ordinacije liječnika PZZ (obiteljskog liječnika, pedijatra, ginekologa, stomatologa) kao i kontakt telefon

*Telefonskim pozivom korisnici mogu dobiti korisne informacije u svezi s naručivanjem ali narudžbu ne mogu izvršiti

*Ukoliko u zahtjevu nije dostavljena adresa elektroničke pošte nažalost kreirani zahtjev nemamo kome proslijediti! 

Zdravstvena iskaznica tj. MBO neophodan je pri naručivanju kao i pri otkazivanju pregleda i/ili dijagnostičkog postupka. Prilikom otkazivanja najbolje je ako osiguranik zna broj narudžbe, broj koji se nalazi u zaglavlju narudžbe (0296029632……..), ima 18 znamenki.

Kreiranje narudžbe za određene specijalističke / subspecijalističke preglede kao i dijagnostičke postupke zahtijeva predočenje nalaza specijaliste koji indicira pregled i/ili dijagnostički postupak i bez predočenog nalaza ne možemo odgovoriti na zahtjev za narudžbom. Nalaz je neophodan zbog točnog kreiranja narudžbe (K/Z/O, dijagnostika, radilište i dr.) kao i optimalnog termina u zadanim vremenskim okvirima.

PRIORITETNI TERMINI 

*Određeni broj termina (na različitim radilištima) omogućen je liječnicima PZZ (primarne zdravstvene zaštite), liječnicima obiteljske medicine i jedino oni imaju pravo narudžbe!

*Napomena korisnicima (osiguranim osobama): Provjerite kod svog obiteljskog liječnika mogućnost narudžbe preko prioritetnog termina.

PRIORITETNI TERMINI u Službi za centralno naručivanje bolesnika postoje samo za dijagnostičke postupke na Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju ( za pojedine postupke; MR, MSCT, UZV).

Prioritetni termini (ukoliko su definirani) za sve ostale klinike, zavode i odjele rješavaju se na njihovim matičnim radilištima.

Preko Službe za centralno naručivanje bolesnika na prioritetne termine za radiologiju imaju pravo aplicirati:

  1. Bolesnici s malignom kao i  hematološkom bolesti
  2. Djeca do 18 godina 
  3. HRVI (100%), roditelji i djeca poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja (prema odluci MINISTARSTVA ZDRAVLJA, Klasa.501-01/14-01/25, Ur.broj:534-4-1-1-14-03, od 10. prosinca 2014.)
  4. DDK (dobrovoljni darivatelji krvi), (prema odluci KBC-a SPLIT, Klasa:500-01/21-01/738, Ur.broj:2181-147-01/S.D.-21-1, od 10.12.2021.)

*Kriterij za ostvarivanje prava DDK detaljno su definirani i s njima su upoznati svi djelatnici u sustavu naručivanja

*Osiguranici koji apliciraju na prioritetni termin temeljem „statusa“ isti dokazuju pripadajućim dokumentima.

VAŽNA NAPOMENA (za pacijente i liječnike PZZ) u /s PRIORITETNIH TERMINA  Zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju (koji su raspoloživi Službi za centralno naručivanje bolesnika)

  1. Prioritetni termini formiraju se na razini od 10 – 15 dana
  2. Pacijenti koji imaju kontrolu u prvoj polovini slijedećeg mjeseca apliciraju na prioritetne termine 2 zadnja radna dana mjeseca koji je u tijeku i prva 2 dana mjeseca u kojem imaju kontrolu (ukoliko u trenutku zahtjeva još uvijek ima raspoloživih termina)
  3. Pacijenti kojima je kontrola u drugoj polovini mjeseca koji je u tijeku apliciraju na prioritetne termine polovinom tog mjeseca
  4. Iznimno je važno pravovremeno aplicirati na prioritetne termine kako bi izbjegli neugodne situacije i nezadovoljstvo korisnika (višekratni uzaludni dolasci)
  5. Preporuka je raspoloživost prioritetnih termina provjeriti putem telefona ili slanjem e- maila
Kontakt
Voditeljica
Duška Trgo, mag. med. techn.