Obavijest o načinu podnošenja pritužbi i prijedloga

U naporima koje ulažemo za neprekidnim poboljšanjem kvalitete zdravstvene zaštite, iznimno nam je važno Vaše mišljenje o pruženoj zdravstvenoj skrbi i kvaliteti usluga u našoj ustanovi. 

Usmeno izražavanje prigovora

Ukoliko niste zadovoljni s uslugom koja Vam je pružena, molimo Vas porazgovarajte s medicinskom sestrom ili liječnikom na odjelu, glavnom sestrom odjela/zavoda ili voditeljem odjela/pročelnikom zavoda te glavnom sestrom klinike i/ili predstojnikom klinike.

Pismeno izražavanje pritužbe

Ako razgovorom nije moguće riješiti uzrok Vašeg nezadovoljstva, pritužbu možete podnijeti pisanim putem ispunjavanjem predviđenog obrasca pod nazivom „Obrazac za pritužbe i prijedloge“  koji se može preuzeti na svakoj Klinici/Zavodu/Odjelu/Službi. Obrazac je dostupan i u web formi na stranicami i na linku.

Ukoliko ne koristite predviđeni obrazac, pisana pritužba trebala bi sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime podnositelja pritužbe s navedenom adresom i kontakt telefonom, ime i prezime pacijenta u ime kojeg se pritužujete, sadržaj pritužbe s opisom događaja na koji se žalite, datum, vrijeme i mjesto događaja te osobe uključene u događaj.

Vašu pritužbu možete osobno predati na Protokol u Upravnoj zgradi KBC Split na Firulama, poslati poštom na adresu: KBC Split, Spinčićeva 1, 21 000 Split ili poslati elektroničkom poštom na adresu: office@kbsplit.hr

Rokovi za rješavanje pritužbi

Svaku Vašu zaprimljenu pritužbu ćemo istražiti i nastojati riješiti u roku od 8 dana. Ukoliko je potrebno više vremena za donošenje rješenja, poslat ćemo Vam pisanu obavijest o tijeku postupka, a konačan odgovor na pritužbu kad završe sva potrebna ispitivanja.

Anonimne i nepotpune pritužbe će se razmotriti, ali se na njih neće odgovarati.

Ostala prava pacijenata vezano za pritužbe

Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama vezano za Vašu pritužbu, zaštitu svojih prava možete zatražiti kod ministra zdravlja na adresi Ministarstvo zdravlja, Ksaver 200a, 10000 Zagreb ili na besplatni Bijeli telefon: 0800 7229

Forma za pritužbu
Svaku Vašu pritužbu i prijedlog ćemo razmotriti, a odgovor ćete dobiti ako navedete Vaše kontakt podatke.

Ukoliko podnosite pritužbu u ime druge osobe, dužni ste priložiti potpisanu privolu i presliku osobne iskaznice te osobe.