Covid potvrde za pacijente

 

Poštovani pacijenti Kliničkog bolničkog centra Split, 

 

Prema uputama donesenim od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dana 28.rujna 2021.godine (Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici OBVEZNI provoditi prilikom prijema pacijenata)  te objedinjenih revidiranih preporuae donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dana 30.rujna 2021. godine,

pacijenti imaju obavezu predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju* u kod dolaska u KBC Split u sljedećim situacijama: 

o   ako se planira hospitalizacija 

o   ako se planira provođenje dijagnostičko terapijskih zahvata koji generiraju aerosol (npr.                 bronhoskopija, gastroskopija i sl.) u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstveno zaštiti 

o   svi pacijenti kojima je potrebna medicinska skrb, a gdje postoji visok rizik od širenja infekcije virusom SARS CoV-2 (onkološki i hematoonkološki pacijenti, transplatirani i imunokompromitirani bolesnici) 

o   osobe u pratnji pri porodu 

o   roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenta 

Iznimke od ove obveze su sljedeće situacije: 

o   pacijenti koji trebaju hitnu medicinsku pomoć (takvi se pacijenti zaprimaju, izoliraju i testiraju) 

o   pacijenti koji trebaju zdravstvenu skrb zbog sumnje na COVID-19 ili dijagnosticiranog COVID-19 (takvi se pacijenti zaprimaju, izoliraju i testiraju) 

o   roditelj ili skrbnik u pratnji maloljetnog djeteta i nužne osobe u pratnji pacijenta koji se ne može sigurno kretati.

 

Napominjemo da pod „odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju ili preboljenju COVID-19“ je jedan od ovih dokumenata: 

o   Potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite da ja pacijent prebolio COVID-19 dokazan brzim antigenskim testom ako nije prošlo više od 12 mjeseci 

o   Potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite da je pacijent prebolio COVID-19 kao tzv. „vjerojatni slučaj“ (simptomatski članovi kućanstva od kojih je samo jedan testiran i dobio pozitivan test na COVID-19) ako nije prošlo više od 12 mjeseci 

o   Nalaz PCR testa ne stariji od 12 mjeseci 

o   Osoba koja je preboljela COVID-19 po bilo kojoj od gore navedenih osnova i cijepljena jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od početka izolacije, ako od te doze cjepiva nije prošlo više od 12 mjeseci

o   Potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite da je pacijent cijepljen sa dvije doze cjepiva protiv COVID-19 (ili jednom dozom cjepiva proizvođača Janssen) ako nije prošlo više od 12 mjeseci