Korisne poveznice

DABAR - digitalni akademski arhivi i repozitoriji:

Knjižnica Medicinskog fakulteta u Splitu

Besplatni servisi za odabir časopisa za objavu rada:

Think. Check. Submit. pomaže u identificiranju predatorskih časopisa
Beallova lista potencijalno predatorskih izdavača i časopisa

Pristup bazama podataka od kuće:
Proxy server Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (AAI login)

Cochrane Library
Cochrane Hrvatska

Kako odabrati časopis za objavu rada:
Journal Guide
Elsevier Journal Finder  
Wiley Journal Finder
Springer Journal Suggester
Taylor & Francis Journal Suggester
MDPI Journal Finder

Hrčak - portal hrvatskih znanstvenih časopisa u otvorenom pristupu

LimeSurvey - alat za izradu anketnih upitnika (AAI login)

CROSBI - Hrvatska znanstvena bibliografija
CroRIS - Informacijski sustav znanosti RH
POIROT - Baza podataka projektnih aktivnosti u znanosti i visokom obrazovanju RH
Šestar - Interaktivna baza znanstvenih instrumenata u ustanovama u RH
Tko je tko u hrvatskoj znanosti - baza strukturiranih biografskih podataka o hrvatskim znanstvenicima

Google Scholar

ORCID - preporučeni jedinstveni međunarodni identifikator znanstvenika

Otvorena znanost:

 

PubMed Search Builder

Web of Science:

* po novom Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/17), više se ne uzima u obzir baza Current Contents, nego baza Core Collection.

Scopus:

Katalozi drugih knjižnica:

Internet archive scholar