Slobodni termini pregleda

Odaberite postupak:

Prvi pregled kardiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 09.05.2024 10:20 09.05.2024 10:40 09.05.2024 11:00 09.05.2024 11:20 09.05.2024 11:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Zagvozd 26.11.2024 08:50 26.11.2024 09:10 26.11.2024 09:30 03.12.2024 08:30 03.12.2024 08:50 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled kardiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 19.05.2025 14:15 19.05.2025 14:30 19.05.2025 14:45 23.05.2025 12:00 23.05.2025 12:15 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Zagvozd 26.11.2024 08:50 26.11.2024 09:10 26.11.2024 09:30 03.12.2024 08:30 03.12.2024 08:50 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pulmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.06.2024 09:30 19.06.2024 10:00 19.06.2024 10:30 19.06.2024 12:30 19.06.2024 13:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pulmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.06.2024 09:30 19.06.2024 09:50 19.06.2024 10:10 19.06.2024 10:30 19.06.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled gastroenterologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.07.2024 09:00 03.07.2024 09:20 03.07.2024 09:40 03.07.2024 10:00 03.07.2024 10:20 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled gastroenterologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.07.2024 09:00 03.07.2024 09:20 03.07.2024 09:40 03.07.2024 10:00 03.07.2024 10:20 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled hematologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 14:30 05.12.2023 15:30 05.12.2023 16:00 12.12.2023 14:00 12.12.2023 14:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled hematologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 14:30 05.12.2023 15:30 05.12.2023 16:00 12.12.2023 14:00 12.12.2023 14:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled reumatologa (Interna medicina)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 10.04.2024 10:00 10.04.2024 11:00 10.04.2024 12:00 10.04.2024 12:30 11.04.2024 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled reumatologa (Interna medicina)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 03.04.2024 11:10 09.04.2024 11:00 10.04.2024 10:00 10.04.2024 11:00 10.04.2024 12:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled alergologa i kliničkog imunologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.02.2024 10:00 29.02.2024 10:30 29.02.2024 11:00 29.02.2024 12:00 29.02.2024 12:30 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.04.2024 08:00 05.04.2024 08:30 05.04.2024 09:00 08.04.2024 08:00 08.04.2024 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled alergologa i kliničkog imunologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.02.2024 10:00 29.02.2024 10:20 29.02.2024 10:40 29.02.2024 11:00 29.02.2024 12:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 11.12.2023 11:40 18.12.2023 11:40 08.01.2024 09:40 12.01.2024 09:40 15.01.2024 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled endokrinologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 26.04.2024 11:05 29.04.2024 09:30 29.04.2024 09:50 29.04.2024 10:10 29.04.2024 10:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled endokrinologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 26.04.2024 11:05 26.04.2024 11:20 29.04.2024 09:30 29.04.2024 09:45 29.04.2024 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled onkologa (Radioterapija i onkologija)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 12:00 07.12.2023 10:30 07.12.2023 11:00 07.12.2023 11:30 07.12.2023 12:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog dermatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 12.02.2024 09:30 12.02.2024 09:45 12.02.2024 10:00 12.02.2024 10:15 12.02.2024 10:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog dermatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 12.02.2024 09:30 12.02.2024 09:45 12.02.2024 10:00 12.02.2024 10:15 12.02.2024 10:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled fizijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.12.2023 16:00 07.12.2023 16:20 07.12.2023 16:40 08.12.2023 08:40 12.12.2023 14:20 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Marmontova 08.01.2024 09:40 08.01.2024 10:00 08.01.2024 10:20 08.01.2024 10:40 08.01.2024 11:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 15.01.2024 13:30 16.01.2024 07:30 16.01.2024 13:30 17.01.2024 13:30 17.01.2024 14:15 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled fizijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.12.2023 11:20 07.12.2023 11:40 07.12.2023 12:00 07.12.2023 12:20 07.12.2023 12:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Marmontova 08.01.2024 09:40 08.01.2024 10:00 08.01.2024 10:20 08.01.2024 10:40 08.01.2024 11:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 15.01.2024 13:30 15.01.2024 15:00 16.01.2024 07:30 16.01.2024 13:30 16.01.2024 15:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled reumatologa (Fizikalna medicina)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Marmontova 11.04.2024 09:20 11.04.2024 09:40 11.04.2024 10:00 16.04.2024 09:00 16.04.2024 09:20 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled reumatologa (Fizikalna medicina)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Marmontova 11.04.2024 09:20 11.04.2024 09:40 11.04.2024 10:00 16.04.2024 09:00 16.04.2024 09:20 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled neurologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.01.2024 11:15 18.01.2024 11:45 18.01.2024 12:15 18.01.2024 12:45 18.01.2024 13:15 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Zagvozd 13.06.2024 09:15 13.06.2024 09:45 13.06.2024 10:15 13.06.2024 10:45 20.06.2024 08:30 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 21.06.2024 08:30 21.06.2024 09:00 24.06.2024 08:30 24.06.2024 09:00 26.06.2024 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled neurologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.01.2024 13:45 18.01.2024 11:15 18.01.2024 11:30 18.01.2024 11:45 18.01.2024 12:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Zagvozd 11.04.2024 09:15 13.06.2024 09:15 13.06.2024 09:30 13.06.2024 09:45 13.06.2024 10:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 06.05.2024 08:45 12.06.2024 09:15 17.06.2024 09:15 21.06.2024 08:30 21.06.2024 08:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled psihijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.12.2023 09:00 07.12.2023 09:30 07.12.2023 10:00 14.12.2023 08:30 14.12.2023 09:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 28.12.2023 07:30 28.12.2023 09:10 04.01.2024 07:30 04.01.2024 08:00 04.01.2024 08:30 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Zagvozd 08.01.2024 08:50 08.01.2024 09:20 08.01.2024 09:50 08.01.2024 10:20 15.01.2024 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled psihijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.12.2023 09:00 07.12.2023 09:20 07.12.2023 09:40 07.12.2023 10:00 14.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Zagvozd 11.12.2023 09:30 08.01.2024 08:50 08.01.2024 09:10 08.01.2024 09:30 08.01.2024 09:50 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled dječjeg psihijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.02.2024 09:00 13.02.2024 14:00 16.02.2024 08:00 16.02.2024 08:00 16.02.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled dječjeg psihijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.01.2024 09:30 09.02.2024 08:30 13.02.2024 09:00 13.02.2024 09:30 13.02.2024 14:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog kardiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 12.03.2024 10:30 25.03.2024 17:00 25.03.2024 17:30 25.03.2024 18:00 25.03.2024 18:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog nefrologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2023 18:00 04.12.2023 18:15 04.12.2023 18:30 04.12.2023 18:45 06.12.2023 12:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog nefrologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2023 18:00 04.12.2023 18:15 04.12.2023 18:30 04.12.2023 18:45 06.12.2023 12:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog gastroenterologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 25.03.2024 15:45 25.03.2024 16:00 26.03.2024 10:15 26.03.2024 10:30 26.03.2024 10:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog gastroenterologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 25.03.2024 15:45 25.03.2024 16:00 26.03.2024 10:15 26.03.2024 10:30 26.03.2024 10:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog pulmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.06.2024 10:20 20.06.2024 10:40 20.06.2024 11:00 20.06.2024 11:20 20.06.2024 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog pulmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.06.2024 10:20 20.06.2024 10:40 20.06.2024 11:00 20.06.2024 11:20 20.06.2024 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog endokrinologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 15.05.2024 11:15 15.05.2024 16:00 15.05.2024 16:15 15.05.2024 16:30 15.05.2024 16:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog endokrinologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 15.05.2024 18:30 15.05.2024 18:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog hematologa/onkologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 16:45 05.12.2023 17:15 05.12.2023 17:30 05.12.2023 17:45 12.12.2023 14:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog hematologa/onkologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 16:45 05.12.2023 17:15 05.12.2023 17:30 05.12.2023 17:45 12.12.2023 14:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.06.2024 10:20 20.06.2024 10:40 20.06.2024 11:00 20.06.2024 11:20 20.06.2024 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.06.2024 10:20 20.06.2024 10:40 20.06.2024 11:00 20.06.2024 11:20 20.06.2024 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 08:10 05.12.2023 08:25 05.12.2023 08:40 05.12.2023 08:55 05.12.2023 09:10 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 08:10 05.12.2023 08:20 05.12.2023 08:30 05.12.2023 08:40 05.12.2023 08:50 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled traumatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 12.12.2023 11:45 12.12.2023 12:00 12.12.2023 12:00 12.12.2023 12:15 12.12.2023 12:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled traumatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 12.12.2023 11:45 12.12.2023 12:00 12.12.2023 12:00 12.12.2023 12:15 12.12.2023 12:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled torakalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 08:20 06.12.2023 10:15 06.12.2023 10:30 06.12.2023 10:45 06.12.2023 11:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled torakalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 08:20 06.12.2023 10:15 06.12.2023 10:25 06.12.2023 10:35 06.12.2023 10:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled abdominalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.12.2023 08:15 20.12.2023 08:30 20.12.2023 08:45 20.12.2023 09:00 20.12.2023 09:15 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled abdominalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 12:05 20.12.2023 08:15 20.12.2023 08:25 20.12.2023 08:35 20.12.2023 08:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled kardijalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 10:30 06.12.2023 10:50 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:50 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled kardijalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 10:30 06.12.2023 10:45 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:15 06.12.2023 11:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled estetskog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.01.2024 10:20 05.01.2024 10:40 05.01.2024 11:30 05.01.2024 11:30 05.01.2024 11:50 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled estetskog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.01.2024 10:20 05.01.2024 10:35 05.01.2024 11:30 05.01.2024 11:30 05.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled vaskularnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.05.2024 09:00 02.05.2024 09:15 02.05.2024 09:30 02.05.2024 09:45 02.05.2024 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.05.2024 09:00 02.05.2024 09:15 02.05.2024 09:30 02.05.2024 09:45 02.05.2024 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled dječjeg kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 12.12.2023 09:30 12.12.2023 09:45 12.12.2023 10:00 12.12.2023 10:15 12.12.2023 10:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled dječjeg kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 12:00 05.12.2023 12:15 05.12.2023 12:30 06.12.2023 10:00 06.12.2023 10:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled neurokirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.02.2024 11:30 27.02.2024 11:45 28.02.2024 08:15 28.02.2024 08:30 28.02.2024 08:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled neurokirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.02.2024 11:30 27.02.2024 11:40 27.02.2024 11:50 28.02.2024 08:15 28.02.2024 08:25 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled maksilofacijalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.12.2023 12:45 15.12.2023 09:00 15.12.2023 09:15 15.12.2023 09:30 15.12.2023 09:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled maksilofacijalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.12.2023 12:45 15.12.2023 09:00 15.12.2023 09:15 15.12.2023 09:30 15.12.2023 09:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled urologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 26.09.2024 08:30 26.09.2024 08:45 26.09.2024 09:00 27.09.2024 08:00 27.09.2024 08:15 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled urologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 26.09.2024 08:30 26.09.2024 08:45 26.09.2024 09:00 27.09.2024 08:00 27.09.2024 08:15 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled ortopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 10.01.2024 07:45 10.01.2024 08:30 10.01.2024 08:30 10.01.2024 08:45 10.01.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled ortopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 10.01.2024 07:45 10.01.2024 08:30 10.01.2024 08:30 10.01.2024 08:45 10.01.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled dječjeg ortopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2023 17:45 27.12.2023 18:00 27.12.2023 18:15 27.12.2023 18:30 27.12.2023 18:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled dječjeg ortopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2023 17:45 27.12.2023 18:00 27.12.2023 18:15 27.12.2023 18:30 27.12.2023 18:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled otorinolaringologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.02.2024 10:30 01.02.2024 10:50 01.02.2024 10:50 01.02.2024 11:10 01.02.2024 14:10 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled otorinolaringologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 15:20 02.01.2024 11:20 02.01.2024 11:30 02.01.2024 11:40 02.01.2024 11:50 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled audiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.12.2023 10:10 20.12.2023 10:25 20.12.2023 10:40 20.12.2023 10:55 21.12.2023 09:10 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled audiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 08:10 14.12.2023 09:50 14.12.2023 10:10 14.12.2023 10:35 15.12.2023 10:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled fonijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.12.2023 12:00 08.12.2023 12:30 12.12.2023 11:30 12.12.2023 12:00 12.12.2023 12:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled fonijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:45 08.12.2023 12:00 08.12.2023 12:15 08.12.2023 12:30 08.12.2023 12:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled oftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.08.2024 10:25 07.08.2024 10:45 07.08.2024 11:05 07.08.2024 14:15 07.08.2024 17:25 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled oftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.08.2024 09:55 07.08.2024 10:25 07.08.2024 10:40 07.08.2024 10:55 07.08.2024 11:10 30.11.2023. 18:02:38
Katarakta - operacija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 22.01.2024 08:00 07.01.2025 13:00 08.01.2025 08:30 08.01.2025 09:00 08.01.2025 09:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled ginekologa specijaliste humane reprodukcije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.01.2024 10:20 02.01.2024 10:40 02.01.2024 11:00 02.01.2024 11:20 02.01.2024 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled ginekologa specijaliste humane reprodukcije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.01.2024 10:20 02.01.2024 10:35 02.01.2024 10:50 02.01.2024 11:05 02.01.2024 11:20 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled onkološkog ginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.01.2024 08:20 19.01.2024 08:40 19.01.2024 09:00 19.01.2024 09:20 19.01.2024 09:40 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled onkološkog ginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.01.2024 08:20 19.01.2024 08:40 19.01.2024 09:00 19.01.2024 09:20 19.01.2024 09:40 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled uroginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 11.12.2023 09:05 11.12.2023 09:25 11.12.2023 09:45 11.12.2023 10:05 11.12.2023 10:25 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled uroginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.12.2023 09:15 01.12.2023 09:30 01.12.2023 09:45 01.12.2023 10:00 01.12.2023 10:15 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled anesteziologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 14.12.2023 09:20 14.12.2023 09:40 14.12.2023 10:00 14.12.2023 10:20 14.12.2023 10:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 15.12.2023 10:00 15.12.2023 10:20 15.12.2023 10:40 15.12.2023 11:00 15.12.2023 11:20 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled specijaliste oralne patologije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.02.2024 08:00 05.02.2024 09:00 05.02.2024 10:00 08.02.2024 08:00 08.02.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled specijaliste oralne patologije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 22.01.2024 10:30 05.02.2024 08:00 05.02.2024 08:30 05.02.2024 09:00 05.02.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled parodontologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.03.2024 08:15 28.03.2024 08:30 28.03.2024 08:30 29.03.2024 08:15 29.03.2024 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled oralnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 31.01.2024 10:00 31.01.2024 10:20 31.01.2024 10:40 01.02.2024 08:00 01.02.2024 08:20 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled oralnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.12.2023 10:50 31.01.2024 10:00 31.01.2024 10:10 31.01.2024 10:20 31.01.2024 10:30 30.11.2023. 18:02:38
CT mozga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 21.12.2023 09:40 22.12.2023 09:10 28.12.2023 09:40 29.12.2023 08:50 30.11.2023. 18:02:38
MR cervikalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.07.2024 14:00 17.07.2024 14:30 17.07.2024 15:00 17.07.2024 15:30 17.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 18.07.2024 14:00 18.07.2024 14:30 18.07.2024 15:00 18.07.2024 15:30 18.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR torakalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.07.2024 14:00 17.07.2024 14:30 17.07.2024 15:00 17.07.2024 15:30 17.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 18.07.2024 14:00 18.07.2024 14:30 18.07.2024 15:00 18.07.2024 15:30 18.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR lumbosakralne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.07.2024 14:00 17.07.2024 14:30 17.07.2024 15:00 17.07.2024 15:30 17.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 18.07.2024 14:00 18.07.2024 14:30 18.07.2024 15:00 18.07.2024 15:30 18.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled specijaliste nuklearne medicine
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.04.2024 10:45 26.04.2024 11:15 26.04.2024 11:45 26.04.2024 12:15 17.05.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled specijaliste nuklearne medicine
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.04.2024 10:45 26.04.2024 11:00 26.04.2024 11:15 26.04.2024 11:30 26.04.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled algologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 10:00 05.12.2023 11:00 05.12.2023 11:30 05.12.2023 12:00 06.12.2023 09:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled algologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 10:00 05.12.2023 11:00 05.12.2023 11:30 05.12.2023 12:00 06.12.2023 09:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled androloga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 26.09.2024 08:30 26.09.2024 08:45 26.09.2024 09:00 27.09.2024 08:00 27.09.2024 08:15 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled androloga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 26.09.2024 08:30 26.09.2024 08:45 26.09.2024 09:00 27.09.2024 08:00 27.09.2024 08:15 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled dijabetologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 12.12.2023 14:00 12.12.2023 14:30 12.12.2023 15:00 12.12.2023 15:30 12.12.2023 16:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled dijabetologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 12.12.2023 14:00 12.12.2023 14:30 12.12.2023 15:00 12.12.2023 15:30 12.12.2023 16:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled specijalista opstetricije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 10:00 05.12.2023 10:20 05.12.2023 10:40 05.12.2023 11:15 05.12.2023 11:35 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled specijalista opstetricije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 10:00 05.12.2023 10:15 05.12.2023 10:30 05.12.2023 10:45 05.12.2023 11:15 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled infektologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 06.12.2023 09:05 06.12.2023 09:25 06.12.2023 09:45 06.12.2023 10:05 06.12.2023 10:25 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled infektologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 06.12.2023 09:05 06.12.2023 09:20 06.12.2023 09:35 06.12.2023 09:50 06.12.2023 10:05 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled dermatološkog onkologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 14.12.2023 10:30 21.12.2023 10:30 28.12.2023 10:30 23.01.2024 11:30 23.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled dermatološkog onkologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 14.12.2023 10:30 21.12.2023 10:30 28.12.2023 10:30 23.01.2024 11:30 23.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled dermatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.05.2024 08:50 07.05.2024 09:00 07.05.2024 09:00 07.05.2024 09:00 07.05.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled dermatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.05.2024 08:50 07.05.2024 09:00 07.05.2024 09:00 07.05.2024 09:00 07.05.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG srca i pluća
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 08:25 05.12.2023 08:30 05.12.2023 08:35 05.12.2023 08:40 05.12.2023 08:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 09:45 05.12.2023 10:00 05.12.2023 10:15 05.12.2023 10:30 05.12.2023 10:45 30.11.2023. 18:02:38
RTG kostiju u dvije projekcije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 30.11.2023. 18:02:38
Mamografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 19.01.2024 08:25 19.01.2024 08:50 19.01.2024 09:15 19.01.2024 09:40 19.01.2024 10:05 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 19.01.2024 07:55 19.01.2024 08:20 19.01.2024 08:45 19.01.2024 09:10 19.01.2024 09:35 30.11.2023. 18:02:38
Spirometrija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 22.12.2023 09:20 22.12.2023 09:35 22.12.2023 09:50 22.12.2023 10:05 22.12.2023 10:20 30.11.2023. 18:02:38
EKG
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 07:40 05.12.2023 07:50 05.12.2023 08:00 05.12.2023 08:10 05.12.2023 08:20 30.11.2023. 18:02:38
UZV abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 10:30 02.07.2024 11:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:30 03.07.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 25.06.2024 11:00 26.06.2024 08:10 26.06.2024 08:30 26.06.2024 08:50 26.06.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
UZV dojke
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.02.2025 12:30 06.02.2025 13:00 06.02.2025 13:30 06.02.2025 15:30 06.02.2025 16:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 12.11.2024 11:30 12.11.2024 11:50 12.11.2024 12:10 12.11.2024 12:30 12.11.2024 12:50 30.11.2023. 18:02:38
UZV vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 10:30 02.07.2024 11:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:30 03.07.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 26.06.2024 08:10 26.06.2024 08:30 26.06.2024 08:50 26.06.2024 09:10 26.06.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
UZV srca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 11.03.2024 09:00 12.03.2024 09:00 13.03.2024 09:00 14.03.2024 09:00 15.03.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Gastroskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.02.2024 10:30 26.02.2024 11:00 26.02.2024 11:30 27.02.2024 08:30 27.02.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Kolonoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 21.06.2024 11:30 21.06.2024 12:00 21.06.2024 12:30 21.06.2024 13:00 21.06.2024 13:30 30.11.2023. 18:02:38
Holter EKG
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 26.04.2024 10:00 26.04.2024 10:30 26.04.2024 11:00 29.04.2024 09:00 29.04.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 29.04.2024 09:00 29.04.2024 09:30 29.04.2024 10:00 29.04.2024 10:30 29.04.2024 11:00 30.11.2023. 18:02:38
Koronarografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 24.04.2024 12:00 27.05.2024 12:00 29.05.2024 08:00 29.05.2024 10:00 29.05.2024 12:00 30.11.2023. 18:02:38
UZV color doppler karotida
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.03.2024 09:00 16.04.2024 12:00 21.05.2024 13:00 22.05.2024 10:00 23.05.2024 10:30 30.11.2023. 18:02:38
MR mozga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.07.2024 14:00 17.07.2024 14:30 17.07.2024 15:00 17.07.2024 15:30 17.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 18.07.2024 14:00 18.07.2024 14:30 18.07.2024 15:00 18.07.2024 15:30 18.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR piramida temporalne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.07.2024 08:00 18.07.2024 08:35 19.07.2024 14:00 19.07.2024 14:35 19.07.2024 15:10 30.11.2023. 18:02:38
MR orbita
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.07.2024 14:00 17.07.2024 14:30 17.07.2024 15:00 17.07.2024 15:30 17.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR paranazalnih sinusa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.07.2024 14:00 17.07.2024 14:30 17.07.2024 15:00 17.07.2024 15:30 17.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.07.2024 14:00 17.07.2024 14:30 17.07.2024 15:00 17.07.2024 15:30 17.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 18.07.2024 14:00 18.07.2024 14:30 18.07.2024 15:00 18.07.2024 15:30 18.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR prsnoga koša
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR dojke
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 18.03.2024 16:40 18.03.2024 16:40 18.03.2024 17:20 18.03.2024 17:20 18.03.2024 18:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 04.01.2024 11:00 04.01.2024 11:00 11.01.2024 08:00 11.01.2024 08:00 11.01.2024 08:30 30.11.2023. 18:02:38
MR srca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 21.03.2024 10:30 21.03.2024 11:30 28.03.2024 10:30 28.03.2024 11:30 04.04.2024 10:30 30.11.2023. 18:02:38
MR abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 16.07.2024 14:00 16.07.2024 14:30 16.07.2024 15:00 16.07.2024 15:30 16.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR organa gornjeg abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR jetre
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR kolangiopankreatografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR gušterače
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR slezene
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR kolonoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR kolonografija s enteroklizom
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR urografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR bubrega
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR nadbubrežne žlijezde
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR retroperitoneuma s prikazom limfnih čvorova
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 16.07.2024 14:00 16.07.2024 14:30 16.07.2024 15:00 16.07.2024 15:30 16.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR organa zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR prostate
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 16.07.2024 14:00 16.07.2024 14:30 16.07.2024 15:00 16.07.2024 15:30 16.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR mekih tkiva
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR gornjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR donjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR stopala ili šake
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR jednog velikog zgloba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 16.07.2024 14:00 16.07.2024 14:30 16.07.2024 15:00 16.07.2024 15:30 16.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR artrografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
MR mijelografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.07.2024 08:00 18.07.2024 08:35 19.07.2024 14:00 19.07.2024 14:35 19.07.2024 15:10 30.11.2023. 18:02:38
MR angiografija vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.06.2024 08:00 17.06.2024 08:00 18.06.2024 08:00 18.06.2024 08:00 24.06.2024 08:00 30.11.2023. 18:02:38
MR angiografija gornjeg ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.08.2024 07:30 01.08.2024 08:05 08.08.2024 07:30 08.08.2024 08:05 22.08.2024 07:30 30.11.2023. 18:02:38
MR angiografija prsnoga koša
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.08.2024 07:30 01.08.2024 08:05 08.08.2024 07:30 08.08.2024 08:05 22.08.2024 07:30 30.11.2023. 18:02:38
MR angiografija spinalnog kanala
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.08.2024 07:30 01.08.2024 08:05 08.08.2024 07:30 08.08.2024 08:05 22.08.2024 07:30 30.11.2023. 18:02:38
MR aortografija ili kavografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.08.2024 07:30 01.08.2024 08:05 08.08.2024 07:30 08.08.2024 08:05 22.08.2024 07:30 30.11.2023. 18:02:38
MR angiografija abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.08.2024 07:30 01.08.2024 08:05 08.08.2024 07:30 08.08.2024 08:05 22.08.2024 07:30 30.11.2023. 18:02:38
MR angiografija zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.08.2024 07:30 01.08.2024 08:05 08.08.2024 07:30 08.08.2024 08:05 22.08.2024 07:30 30.11.2023. 18:02:38
MR angiografija donjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.08.2024 07:30 01.08.2024 08:05 08.08.2024 07:30 08.08.2024 08:05 22.08.2024 07:30 30.11.2023. 18:02:38
Tonzilektomija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2023 17:30 04.12.2023 18:40 04.12.2023 19:50 04.12.2023 21:00 04.12.2023 22:10 30.11.2023. 18:02:38
TURP - Transuretralna resekcija prostate
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.03.2024 10:00 14.03.2024 12:00 15.03.2024 08:00 15.03.2024 10:00 15.03.2024 12:00 30.11.2023. 18:02:38
EMNG - Elektromioneurografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:45 29.05.2024 12:00 29.05.2024 12:30 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 27.03.2024 11:00 06.05.2024 10:45 06.05.2024 10:45 06.05.2024 11:30 06.05.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Ergometrija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 21.12.2023 09:30 21.12.2023 10:00 27.12.2023 09:00 27.12.2023 09:30 27.12.2023 10:00 30.11.2023. 18:02:38
EEG - Elektroencefalografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 12.03.2024 12:10 14.03.2024 10:30 20.03.2024 11:30 20.03.2024 11:30 20.03.2024 12:20 30.11.2023. 18:02:38
UZV color doppler vena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2025 11:00 28.05.2025 12:00 28.05.2025 13:00 29.05.2025 10:00 29.05.2025 11:00 30.11.2023. 18:02:38
FENO test - frakcija izdahnutog NO
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 22.12.2023 09:20 22.12.2023 09:40 22.12.2023 10:00 22.12.2023 10:20 22.12.2023 10:40 30.11.2023. 18:02:38
Alergotest na inhalatorne alergene
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.07.2024 12:40 03.09.2024 10:00 03.09.2024 10:40 03.09.2024 11:20 03.09.2024 12:00 30.11.2023. 18:02:38
Alergotest na alimentarne alergene
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.07.2024 12:40 03.09.2024 10:00 03.09.2024 10:40 03.09.2024 11:20 03.09.2024 12:00 30.11.2023. 18:02:38
UZV testisa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 08.04.2024 09:05 10.04.2024 11:15 29.04.2024 11:15 30.04.2024 11:15 08.05.2024 11:15 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 21.03.2024 14:30 22.03.2024 14:00 22.03.2024 14:30 25.03.2024 14:00 25.03.2024 14:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatra za bolesti metabolizma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.03.2024 10:30 07.03.2024 11:00 07.03.2024 11:30 07.03.2024 12:00 07.03.2024 12:30 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatra za bolesti metabolizma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.03.2024 10:30 07.03.2024 11:00 07.03.2024 11:30 07.03.2024 12:00 07.03.2024 12:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled logopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.12.2023 14:00 12.12.2023 08:00 14.12.2023 08:00 14.12.2023 14:00 15.12.2023 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled logopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.12.2023 14:30 12.12.2023 08:30 14.12.2023 08:30 14.12.2023 14:30 15.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled psihologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 09:00 05.12.2023 14:00 07.12.2023 09:00 11.12.2023 14:00 12.12.2023 09:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 06.12.2023 08:30 13.12.2023 08:30 19.12.2023 08:30 20.12.2023 08:30 27.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska EEG - Elektroencefalografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 11:00 06.12.2023 09:00 06.12.2023 10:30 06.12.2023 10:30 06.12.2023 11:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog i adolescentnog ginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.01.2024 10:20 02.01.2024 10:35 02.01.2024 10:50 02.01.2024 11:05 02.01.2024 11:20 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog i adolescentnog ginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.01.2024 10:20 02.01.2024 10:35 02.01.2024 10:50 02.01.2024 11:05 02.01.2024 11:20 30.11.2023. 18:02:38
UZV štitnjače
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.04.2024 10:45 26.04.2024 11:00 26.04.2024 11:15 26.04.2024 11:30 26.04.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Denzitometrija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.05.2024 12:00 03.06.2024 08:00 03.06.2024 08:30 03.06.2024 09:00 03.06.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
Dermatoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 14.12.2023 10:30 21.12.2023 10:30 28.12.2023 10:30 23.01.2024 11:30 23.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled glaukomatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.04.2024 08:20 16.04.2024 08:00 16.04.2024 08:20 18.04.2024 08:20 23.04.2024 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled glaukomatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.04.2024 09:15 04.04.2024 09:30 04.04.2024 09:45 08.04.2024 12:45 09.04.2024 09:45 30.11.2023. 18:02:38
Mali oftalmokirurški zahvat
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.02.2024 12:20 09.02.2024 12:40 16.02.2024 09:00 16.02.2024 09:20 16.02.2024 09:40 30.11.2023. 18:02:38
Bronhoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 11:00 05.12.2023 11:40 05.12.2023 12:20 06.12.2023 09:00 06.12.2023 09:40 30.11.2023. 18:02:38
Traheoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 11:00 05.12.2023 11:40 05.12.2023 12:20 06.12.2023 09:00 06.12.2023 09:40 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled za bolesti stražnjeg očnog segmenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.05.2024 10:00 23.05.2024 09:45 23.05.2024 10:05 27.05.2024 08:20 27.05.2024 09:20 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled za bolesti stražnjeg očnog segmenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 12.02.2024 09:45 12.02.2024 10:00 19.02.2024 10:05 26.02.2024 10:05 04.03.2024 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled za bolesti prednjeg očnog segmenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2023 09:50 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled dječjeg oftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 16.05.2024 08:00 16.05.2024 08:20 16.05.2024 08:40 16.05.2024 09:00 16.05.2024 09:20 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled dječjeg oftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 22.05.2024 12:20 23.05.2024 11:35 23.05.2024 11:50 23.05.2024 12:05 23.05.2024 12:20 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled neurooftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.03.2024 11:00 06.03.2024 11:20 06.03.2024 12:30 06.03.2024 12:50 06.03.2024 13:10 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled neurooftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.03.2024 11:00 06.03.2024 11:15 06.03.2024 12:30 06.03.2024 12:45 06.03.2024 13:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled za oftalmoplastiku i orbitu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.01.2024 08:00 09.01.2024 08:20 09.01.2024 08:40 09.01.2024 09:00 09.01.2024 09:20 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled za oftalmoplastiku i orbitu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.01.2024 08:00 09.01.2024 08:15 09.01.2024 08:30 09.01.2024 08:45 09.01.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
MR hipofize
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 17.07.2024 14:00 17.07.2024 14:30 17.07.2024 15:00 17.07.2024 15:30 17.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatrijskog reumatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.01.2024 10:45 02.01.2024 11:00 02.01.2024 11:15 02.01.2024 11:30 02.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatrijskog reumatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.01.2024 10:45 02.01.2024 11:00 02.01.2024 11:15 02.01.2024 11:30 02.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
UZV abdomena za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.01.2024 09:15 30.01.2024 09:00 30.01.2024 09:15 01.02.2024 10:30 01.02.2024 10:45 30.11.2023. 18:02:38
KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 13:00 08.12.2023 13:30 11.12.2023 13:15 11.12.2023 13:30 13.12.2023 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled pedijatra kliničkog genetičara
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.01.2024 15:00 08.01.2024 16:00 08.01.2024 17:00 08.01.2024 18:00 22.02.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled pedijatra kliničkog genetičara
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.01.2024 15:00 08.01.2024 16:00 08.01.2024 17:00 08.01.2024 18:00 22.02.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Holter EKG za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.12.2023 08:30 01.12.2023 09:00 01.12.2023 09:30 04.12.2023 08:30 04.12.2023 09:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG abdomena stojeći
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG baze lubanje
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG cervikotorakalnog prijelaza
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG cervikalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG cervikalne kralježnice - funkcionalno
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG lumbosakralne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG lumbosakralne kralježnice - funkcionalno
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG gležnja
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG grudnih organa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 08:25 05.12.2023 08:30 05.12.2023 08:35 05.12.2023 08:40 05.12.2023 08:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 09:45 05.12.2023 10:00 05.12.2023 10:15 05.12.2023 10:30 05.12.2023 10:45 30.11.2023. 18:02:38
RTG grudnih organa ležeći
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 08:25 05.12.2023 08:30 05.12.2023 08:35 05.12.2023 08:40 05.12.2023 08:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 09:45 05.12.2023 10:00 05.12.2023 10:15 05.12.2023 10:30 05.12.2023 10:45 30.11.2023. 18:02:38
RTG hemitoraksa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG ključne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG koljena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG kostiju lica
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG kraniograma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG kraniograma - Towne
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG kuka
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG lakta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG mandibule
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG mekih tkiva vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG nadlaktice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG natkoljenice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG nosnih kostiju
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG orbite
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG paranazalnih sinusa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG patele
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG petne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG podlaktice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG procjena koštane dobi - šaka
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG prsta ruke
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG ramena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG ručnog zgloba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG sakruma i kokcigisa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG sakroilijakalnih zglobova
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG skafoidne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG skalpule
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG sternuma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG stopala
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG šake
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG temporalnih kostiju
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG torakalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG turskog sedla
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG urotrakta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
RTG zigomatičnih kostiju
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:25 05.12.2023 18:50 07.12.2023 14:25 07.12.2023 14:50 30.11.2023. 18:02:38
Intravitrealna injekcija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 10:10 12.12.2023 14:00 12.12.2023 14:10 12.12.2023 14:20 19.12.2023 14:00 30.11.2023. 18:02:38
Ispitivanje kolornog vida
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.04.2024 11:30 12.04.2024 11:30 19.04.2024 11:30 30.11.2023. 18:02:38
Test na dvoslike
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 11:40 05.12.2023 14:00 05.12.2023 14:20 05.12.2023 14:40 05.12.2023 15:00 30.11.2023. 18:02:38
Laserska fotokoagulacija retine - jedno oko
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.05.2024 10:00 23.05.2024 09:45 23.05.2024 10:00 27.05.2024 08:20 27.05.2024 09:20 30.11.2023. 18:02:38
OCT (optička koherentna tomografija)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.02.2024 13:00 26.02.2024 13:10 26.02.2024 13:20 26.02.2024 13:30 27.02.2024 12:20 30.11.2023. 18:02:38
Perimetrija (vidno polje) jednog oka
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2023 12:40 23.02.2024 13:20 26.02.2024 10:00 26.02.2024 10:40 26.02.2024 12:00 30.11.2023. 18:02:38
UZV očne jabučice i orbite
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 22.01.2024 12:10 22.01.2024 12:20 22.01.2024 12:30 22.01.2024 12:40 22.01.2024 12:50 30.11.2023. 18:02:38
Vitrektomija pars plana
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.11.2023 18:00 30.11.2023 18:00 30.11.2023 19:30 30.11.2023 19:30 30.11.2023 21:00 30.11.2023. 18:02:38
Vitrektomijsko vađenje silikonskog ulja
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.11.2023 17:00 30.11.2023 18:00 30.11.2023 19:00 30.11.2023 20:00 30.11.2023 21:00 30.11.2023. 18:02:38
YAG laserska iridotomija - jedno oko
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.12.2023 11:15 21.12.2023 11:15 16.01.2024 11:15 16.01.2024 11:30 16.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
YAG laserska kapsulotomija - jedno oko
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 16.01.2024 10:30 16.01.2024 10:45 16.01.2024 11:00 17.01.2024 10:30 17.01.2024 10:45 30.11.2023. 18:02:38
Biopsija kože
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 14.12.2023 10:30 21.12.2023 10:30 28.12.2023 10:30 23.01.2024 11:30 23.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Krioterapija kožne lezije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 14.12.2023 10:30 21.12.2023 10:30 28.12.2023 10:30 23.01.2024 11:30 23.01.2024 11:45 30.11.2023. 18:02:38
Epikutani alergotest
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.12.2023 08:45 07.12.2023 12:30 07.12.2023 12:40 07.12.2023 12:50 07.12.2023 13:00 30.11.2023. 18:02:38
Prick-test (alergologija)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.12.2023 12:30 07.12.2023 12:50 07.12.2023 13:10 07.12.2023 13:30 08.12.2023 08:40 30.11.2023. 18:02:38
Rektoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 09:30 05.12.2023 10:00 05.12.2023 10:30 05.12.2023 11:00 05.12.2023 11:30 30.11.2023. 18:02:38
UZV pazuha
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 10:30 02.07.2024 11:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:30 03.07.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
UZV prepona
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 10:30 02.07.2024 11:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:30 03.07.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
UZV slinovnica
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 10:30 02.07.2024 11:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:30 03.07.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
MR jačine 3T
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.01.2024 11:00 11.01.2024 08:00 11.01.2024 08:30 11.01.2024 09:00 11.01.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
EEG - nakon neprospavane noći za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 10:40 06.12.2023 10:30 06.12.2023 11:00 07.12.2023 07:00 07.12.2023 07:00 30.11.2023. 18:02:38
UZV mozga za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.12.2023 09:00 07.12.2023 09:15 08.12.2023 12:00 08.12.2023 12:15 11.12.2023 11:45 30.11.2023. 18:02:38
EEG poligrafija za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 10:40 05.12.2023 11:20 06.12.2023 11:00 07.12.2023 07:00 07.12.2023 07:00 30.11.2023. 18:02:38
Urodinamika za djecu - invazivna
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 13:00 08.12.2023 13:30 11.12.2023 13:15 11.12.2023 13:30 13.12.2023 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Urodinamika za djecu - neinvazivna
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 11.12.2023 13:15 13.12.2023 10:00 13.12.2023 10:30 13.12.2023 11:00 13.12.2023 11:30 30.11.2023. 18:02:38
Uroflow za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 10:00 13.12.2023 10:45 15.12.2023 12:00 15.12.2023 12:45 18.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
UZV mokraćnog sustava za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 10:00 10.01.2024 10:00 11.01.2024 14:00 15.01.2024 11:00 16.01.2024 13:30 30.11.2023. 18:02:38
Uroterapija i biofeedback za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 10:00 13.12.2023 10:45 15.12.2023 12:00 15.12.2023 12:45 18.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Ergometrija za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.12.2023 08:30 01.12.2023 09:00 01.12.2023 09:30 01.12.2023 10:00 01.12.2023 10:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled psihologa za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 14:00 12.12.2023 14:00 19.12.2023 14:00 02.01.2024 14:00 04.01.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
Psihoterapija za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2023 16:40 04.12.2023 17:00 04.12.2023 17:20 04.12.2023 17:40 04.12.2023 18:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:50 05.12.2023 07:50 05.12.2023 08:10 30.11.2023. 18:02:38
Alergotest na standardne inhalatorne alergene za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.02.2024 08:00 13.02.2024 08:10 13.02.2024 08:20 13.02.2024 08:30 13.02.2024 08:40 30.11.2023. 18:02:38
Alergotest na alimentarne alergene za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.02.2024 08:00 13.02.2024 08:10 13.02.2024 08:20 13.02.2024 08:30 13.02.2024 08:40 30.11.2023. 18:02:38
Spirometrija za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 12:30 05.12.2023 13:00 05.12.2023 13:30 05.12.2023 14:00 05.12.2023 14:30 30.11.2023. 18:02:38
Bronhoprovokacijski test metakolinom za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 12:30 05.12.2023 13:30 05.12.2023 14:30 07.12.2023 10:30 07.12.2023 11:30 30.11.2023. 18:02:38
Ventolinski test za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 12:30 05.12.2023 13:00 05.12.2023 13:30 05.12.2023 14:00 05.12.2023 14:30 30.11.2023. 18:02:38
FENO test - frakcija izdahnutog NO za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 12:30 05.12.2023 13:00 05.12.2023 13:30 05.12.2023 14:00 05.12.2023 14:30 30.11.2023. 18:02:38
UZV muskuloskeletnog sustava za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 13:30 10.01.2024 13:45 17.01.2024 13:30 17.01.2024 13:45 24.01.2024 13:30 30.11.2023. 18:02:38
Psihijatar - pregled i savjetovanje
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 07:30 05.12.2023 11:40 05.12.2023 12:10 05.12.2023 12:40 07.12.2023 07:30 30.11.2023. 18:02:38
Psihijatar - individualna psihoterapija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2023 16:40 04.12.2023 17:00 04.12.2023 17:20 04.12.2023 17:40 04.12.2023 18:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:50 05.12.2023 07:50 05.12.2023 08:10 30.11.2023. 18:02:38
Psihoterapija u grupi
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:40 05.12.2023 07:50 05.12.2023 08:00 05.12.2023 08:10 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 08.12.2023 12:15 08.12.2023 13:40 08.12.2023 13:45 12.12.2023 13:30 13.12.2023 13:30 30.11.2023. 18:02:38
Psiholog - savjetovanje
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.01.2024 16:00 04.01.2024 17:00 11.01.2024 14:00 11.01.2024 15:00 11.01.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
Psiholog - individualna psihoterapija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2023 16:40 04.12.2023 17:00 04.12.2023 17:20 04.12.2023 17:30 04.12.2023 17:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:50 05.12.2023 07:50 05.12.2023 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Psiholog - individualna obrada
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 14:00 05.12.2023 14:00 05.12.2023 14:20 05.12.2023 14:40 05.12.2023 15:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:50 05.12.2023 07:50 05.12.2023 08:10 30.11.2023. 18:02:38
Psiholog - složena individualna obrada
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2023 17:00 04.12.2023 18:00 04.12.2023 19:00 05.12.2023 07:30 05.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 13:20 07.12.2023 13:20 13.12.2023 13:20 14.12.2023 13:20 15.12.2023 13:20 30.11.2023. 18:02:38
CT abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2023 07:30 18.12.2023 07:55 18.12.2023 08:20 18.12.2023 08:45 18.12.2023 14:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT abdomena i zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT angiografija abdominalne aorte
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT angiografija donjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT angiografija gornjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT aorte
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT aortografija ili kavografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT bronhoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.03.2024 17:25 26.03.2024 17:50 26.03.2024 18:15 26.03.2024 18:40 26.03.2024 19:05 30.11.2023. 18:02:38
CT calcium scoring
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.01.2024 14:40 31.01.2024 14:20 31.01.2024 14:40 31.01.2024 15:00 31.01.2024 15:20 30.11.2023. 18:02:38
CT cervikalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 21.12.2023 09:40 22.12.2023 09:10 28.12.2023 09:40 29.12.2023 08:50 30.11.2023. 18:02:38
CT cistografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
CT gležnja
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2023 07:30 18.12.2023 07:55 18.12.2023 08:20 18.12.2023 08:45 18.12.2023 14:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT irigografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 20.03.2024 18:10 20.03.2024 18:35 25.03.2024 14:00 30.11.2023. 18:02:38
CT kolonoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
CT koljena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2023 07:30 18.12.2023 07:55 18.12.2023 08:20 18.12.2023 08:45 18.12.2023 14:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT koronarografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.01.2024 14:40 31.01.2024 14:20 31.01.2024 14:40 31.01.2024 15:00 31.01.2024 15:20 30.11.2023. 18:02:38
CT kostiju glave
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 22.12.2023 09:10 29.12.2023 08:50 04.01.2024 09:00 04.01.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
CT kostiju lica
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 22.12.2023 09:10 29.12.2023 08:50 04.01.2024 09:00 04.01.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
CT lakta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT lumbosakralne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 21.12.2023 09:40 22.12.2023 09:10 28.12.2023 09:40 29.12.2023 08:50 30.11.2023. 18:02:38
CT mekih tkiva vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 19.12.2023 14:25 19.12.2023 20:20 21.12.2023 09:40 22.12.2023 09:10 30.11.2023. 18:02:38
CT mijelografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:55 25.03.2024 15:15 25.03.2024 15:50 25.03.2024 16:25 30.11.2023. 18:02:38
CT mozga sa stereotaksijom
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.02.2024 18:40 06.02.2024 19:10 06.02.2024 19:40 13.02.2024 15:00 13.02.2024 15:30 30.11.2023. 18:02:38
CT nadlaktice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT natkoljenice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT neuronavigacija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.02.2024 18:40 06.02.2024 19:10 06.02.2024 19:40 13.02.2024 15:00 13.02.2024 15:30 30.11.2023. 18:02:38
CT orbita
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 22.12.2023 09:10 29.12.2023 08:50 04.01.2024 09:00 04.01.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
CT paranazalnih sinusa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 22.12.2023 09:10 29.12.2023 08:50 04.01.2024 09:00 04.01.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
CT perfuzija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 22.12.2023 09:10 29.12.2023 08:50 04.01.2024 09:00 04.01.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
CT piramida
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 22.12.2023 09:10 29.12.2023 08:50 04.01.2024 09:00 04.01.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
CT podlaktice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT potkoljenice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2023 07:30 18.12.2023 07:55 18.12.2023 08:20 18.12.2023 08:45 18.12.2023 14:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT prsnog koša
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2023 07:30 18.12.2023 07:55 18.12.2023 08:20 18.12.2023 08:45 18.12.2023 14:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT pulmonalna angiografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT ramenog zgloba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT ručnog zgloba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT srednjeg uha i temporalne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 22.12.2023 09:10 29.12.2023 08:50 04.01.2024 09:00 04.01.2024 09:30 30.11.2023. 18:02:38
CT stopala
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT šake
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 20.03.2024 18:10 20.03.2024 18:35 25.03.2024 14:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT torakalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.12.2023 09:10 21.12.2023 09:40 22.12.2023 09:10 28.12.2023 09:40 29.12.2023 08:50 30.11.2023. 18:02:38
CT toraksa i abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2023 07:30 18.12.2023 08:20 18.12.2023 14:00 18.12.2023 14:50 18.12.2023 15:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT toraksa, abdomena i zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 18:10 20.03.2024 18:10 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:50 30.11.2023. 18:02:38
CT urografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 20.03.2024 18:10 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
CT pasaža
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.03.2024 17:25 26.03.2024 17:50 26.03.2024 18:15 26.03.2024 18:40 26.03.2024 19:05 30.11.2023. 18:02:38
CT biligrafija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
CT fistulografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
CT angiografija prsnog koša
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT angiografija abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT angiografija kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.02.2024 19:00 21.02.2024 17:10 21.02.2024 17:45 21.02.2024 18:20 21.02.2024 18:55 30.11.2023. 18:02:38
CT dentascan
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 01.12.2023 07:30 01.12.2023 07:45 01.12.2023 08:00 01.12.2023 08:15 01.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Prvi pregled specijaliste dentalne protektike
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 08:00 06.12.2023 08:15 08.12.2023 08:00 08.12.2023 08:15 13.12.2023 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrolni pregled specijaliste dentalne protektike
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 08:00 06.12.2023 08:15 08.12.2023 08:00 08.12.2023 08:15 13.12.2023 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Alveotomija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 23.01.2024 08:00 23.01.2024 08:45 24.01.2024 08:00 24.01.2024 08:45 29.01.2024 08:45 30.11.2023. 18:02:38
Ekstrakcija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 31.01.2024 10:00 31.01.2024 10:20 31.01.2024 10:40 01.02.2024 08:00 01.02.2024 08:20 30.11.2023. 18:02:38
Apikotomija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 23.01.2024 08:00 23.01.2024 08:45 24.01.2024 08:00 24.01.2024 08:45 29.01.2024 08:45 30.11.2023. 18:02:38
Mali oralni kirurški zahvati na mekim tkivima
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 23.01.2024 08:00 23.01.2024 08:45 24.01.2024 08:00 24.01.2024 08:45 29.01.2024 08:45 30.11.2023. 18:02:38
Mali oralnokirurški zahvati na tvrdim tkivima
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 09:30 06.12.2023 09:30 08.12.2023 09:30 12.12.2023 09:30 14.12.2023 09:30 30.11.2023. 18:02:38
Mali oralnokirurški zahvati na mekim i tvrdim tkivima
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 23.01.2024 08:00 23.01.2024 08:45 24.01.2024 08:00 24.01.2024 08:45 29.01.2024 08:45 30.11.2023. 18:02:38
Plastična i rekonstruktivna kirurgija - malignomi
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:30 05.12.2023 08:30 05.12.2023 08:30 05.12.2023 09:30 30.11.2023. 18:02:38
Plastična i rekonstruktivna kirurgija - elektivni zahvati
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 07:30 05.12.2023 07:30 05.12.2023 08:30 05.12.2023 08:30 05.12.2023 09:30 30.11.2023. 18:02:38
RTG zuba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 01.12.2023 07:30 01.12.2023 07:45 01.12.2023 08:00 01.12.2023 08:15 01.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Ortopan
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 01.12.2023 07:30 01.12.2023 07:45 01.12.2023 08:00 01.12.2023 08:15 01.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
RTG cijele kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 08:00 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:40 06.12.2023 08:00 07.12.2023 14:25 30.11.2023. 18:02:38
RTG mastoida
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG cervikalne i lumbo sakralne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
Infuzijska urografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.12.2023 09:45 07.12.2023 10:30 11.12.2023 09:45 14.12.2023 09:45 18.12.2023 09:45 30.11.2023. 18:02:38
RTG specijalna snimka glave
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
RTG piramida po Stenversu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.01.2024 18:20 31.01.2024 18:40 31.01.2024 19:00 31.01.2024 19:20 31.01.2024 19:40 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:15 05.12.2023 18:30 05.12.2023 18:45 05.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
UZV color doppler karotida i VB sliva
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.03.2024 09:00 16.04.2024 12:00 21.05.2024 13:00 22.05.2024 10:00 23.05.2024 10:30 30.11.2023. 18:02:38
UZV color doppler arterija i vena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 23.05.2025 15:45 23.05.2025 16:20 23.05.2025 16:55 23.05.2025 17:30 23.05.2025 18:05 30.11.2023. 18:02:38
UZV color doppler arterija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 23.05.2025 15:45 23.05.2025 16:20 23.05.2025 16:55 23.05.2025 17:30 23.05.2025 18:05 30.11.2023. 18:02:38
UZV prostate
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 10:30 02.07.2024 11:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:30 03.07.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Složeno ispitivanje sluha - djeca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 08:00 14.12.2023 08:00 22.12.2023 08:00 22.12.2023 08:00 28.12.2023 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Složeno ispitivanje sluha - odrasli
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 08:00 13.12.2023 08:15 13.12.2023 08:30 13.12.2023 08:45 14.12.2023 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Funkcionalna dijagnostika slušanja
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 08:00 14.12.2023 08:00 22.12.2023 08:00 02.01.2024 08:00 19.01.2024 08:00 30.11.2023. 18:02:38
SEP (slušni evocirani potencijali) - djeca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 08:00 14.12.2023 08:00 22.12.2023 08:00 02.01.2024 08:00 19.01.2024 08:00 30.11.2023. 18:02:38
SEP (slušni evocirani potencijali) - odrasli
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 08:00 14.12.2023 08:00 22.12.2023 08:00 02.01.2024 08:00 19.01.2024 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Logopedska terapija - odrasli
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.12.2023 12:00 08.12.2023 13:00 13.12.2023 14:00 13.12.2023 15:00 13.12.2023 16:00 30.11.2023. 18:02:38
TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.12.2023 08:30 12.12.2023 08:30 14.12.2023 08:30 08.01.2024 08:30 09.01.2024 08:30 30.11.2023. 18:02:38
Psiholog - grupna psihoterapija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2023 17:00 04.12.2023 18:00 04.12.2023 19:00 05.12.2023 07:30 05.12.2023 08:30 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 07:30 05.12.2023 08:30 05.12.2023 09:30 05.12.2023 10:30 05.12.2023 13:00 30.11.2023. 18:02:38
Psiholog - rehabilitacija kognitivnih funkcija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.01.2024 16:00 04.01.2024 16:45 11.01.2024 14:00 11.01.2024 14:45 11.01.2024 15:30 30.11.2023. 18:02:38
UZV površnih mekih tkiva
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 10:30 02.07.2024 11:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:30 03.07.2024 09:00 30.11.2023. 18:02:38
Prilagodba slušnog pomagala
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 08:00 14.12.2023 08:00 22.12.2023 08:00 22.12.2023 08:00 28.12.2023 08:00 30.11.2023. 18:02:38
Složena logopedska obrada
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.12.2023 14:00 13.12.2023 15:00 20.12.2023 14:00 20.12.2023 15:00 27.12.2023 14:00 30.11.2023. 18:02:38
Kontrola pacemakera
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 11:40 05.12.2023 11:50 05.12.2023 11:55 05.12.2023 12:00 05.12.2023 12:10 30.11.2023. 18:02:38
Mali otorinolaringološki zahvat
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 09:20 05.12.2023 10:20 05.12.2023 10:50 05.12.2023 11:20 05.12.2023 11:50 30.11.2023. 18:02:38
Srednje zahtjevan otorinolaringološki zahvat u lokalnoj anesteziji
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 10:20 05.12.2023 11:05 05.12.2023 11:20 05.12.2023 11:50 05.12.2023 12:20 30.11.2023. 18:02:38
Srednje zahtjevan otorinolaringološki zahvat u općoj anesteziji
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
04.12.2023 17:00 04.12.2023 17:00 04.12.2023 17:00 04.12.2023 18:00 04.12.2023 18:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 04.12.2023 17:00 04.12.2023 17:30 04.12.2023 18:00 04.12.2023 18:30 04.12.2023 19:00 30.11.2023. 18:02:38
Uroflow
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 10:00 05.12.2023 10:15 05.12.2023 10:30 05.12.2023 10:45 05.12.2023 11:00 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 01.12.2023 09:15 04.12.2023 09:15 05.12.2023 09:00 07.12.2023 09:00 08.12.2023 09:15 30.11.2023. 18:02:38
Promjena urinskog katetera
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 04.12.2023 16:45 04.12.2023 17:00 04.12.2023 17:15 05.12.2023 15:30 05.12.2023 15:45 30.11.2023. 18:02:38
Srednje zahtjevan maksilofacijalni zahvat u lokalnoj anesteziji
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 08:00 05.12.2023 08:30 05.12.2023 09:00 05.12.2023 13:00 05.12.2023 13:30 30.11.2023. 18:02:38
Mali maksilofacijalni zahvat
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 09:30 06.12.2023 09:30 07.12.2023 08:45 08.12.2023 09:30 11.12.2023 08:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Firule 05.12.2023 08:00 05.12.2023 08:30 05.12.2023 09:00 05.12.2023 13:00 05.12.2023 13:30 30.11.2023. 18:02:38
Kolonoskopija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.11.2023 17:30 01.12.2023 17:30 04.12.2023 17:30 05.12.2023 17:30 06.12.2023 17:30 30.11.2023. 18:02:38
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 18:00 05.12.2023 18:20 05.12.2023 18:25 06.12.2023 15:15 06.12.2023 17:25 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 05.12.2023 16:34 05.12.2023 17:34 05.12.2023 18:02 06.12.2023 18:06 06.12.2023 18:10 30.11.2023. 18:02:38
Fizikalna medicina i rehabilitacija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 01.12.2023 10:30 01.12.2023 10:45 01.12.2023 11:00 01.12.2023 11:15 01.12.2023 11:30 30.11.2023. 18:02:38
Psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 09:00 06.12.2023 09:30 06.12.2023 10:00 06.12.2023 10:30 06.12.2023 11:00 30.11.2023. 18:02:38
Oralna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 31.01.2024 10:00 31.01.2024 10:20 31.01.2024 10:40 01.02.2024 08:00 01.02.2024 08:20 30.11.2023. 18:02:38
MR mozga s angiografijom mozga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.07.2024 08:00 18.07.2024 08:35 24.12.2024 07:30 30.12.2024 07:30 30.12.2024 08:05 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 18.07.2024 14:00 18.07.2024 14:30 18.07.2024 15:00 18.07.2024 15:30 18.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
MR mozga sa spektroskopijom
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.07.2024 08:00 18.07.2024 08:35 19.07.2024 14:00 19.07.2024 14:35 19.07.2024 15:10 30.11.2023. 18:02:38
MR mozga s TOF angiografijom
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.07.2024 14:00 19.07.2024 14:35 19.07.2024 15:10 19.07.2024 15:45 19.07.2024 16:20 30.11.2023. 18:02:38
CT zgloba kuka
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.03.2024 16:30 20.03.2024 16:55 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:20 20.03.2024 17:45 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 10.01.2024 11:00 10.01.2024 11:25 10.01.2024 11:50 10.01.2024 12:15 30.11.2023. 18:02:38
Polisomnografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.12.2023 09:00 01.12.2023 09:30 01.12.2023 10:00 01.12.2023 10:30 01.12.2023 11:00 30.11.2023. 18:02:38
MR koljena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 16.07.2024 14:00 16.07.2024 14:30 16.07.2024 15:00 16.07.2024 15:30 16.07.2024 16:00 30.11.2023. 18:02:38
Endokrinologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 07.12.2023 11:00 07.12.2023 11:20 07.12.2023 11:40 07.12.2023 12:00 07.12.2023 12:20 30.11.2023. 18:02:38
Dijabetologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 11:20 05.12.2023 11:40 05.12.2023 12:00 05.12.2023 12:20 06.12.2023 11:00 30.11.2023. 18:02:38
Kardiologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 08:00 05.12.2023 08:20 05.12.2023 08:40 06.12.2023 08:00 06.12.2023 08:20 30.11.2023. 18:02:38
Nefrologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2023 13:20 05.12.2023 13:40 08.12.2023 13:20 08.12.2023 13:40 12.12.2023 13:20 30.11.2023. 18:02:38
Hematologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 06.12.2023 12:30 13.12.2023 12:00 13.12.2023 12:30 20.12.2023 12:00 20.12.2023 12:30 30.11.2023. 18:02:38
Reumatologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 06.12.2023 13:00 06.12.2023 13:20 06.12.2023 13:40 13.12.2023 13:00 13.12.2023 13:20 30.11.2023. 18:02:38
KBC Split - Križine 01.12.2023 09:45 01.12.2023 10:00 01.12.2023 10:15 01.12.2023 10:30 01.12.2023 10:45 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska kardiologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska neurologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:10 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska nefrologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska gastroenterologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 06.12.2023 11:50 06.12.2023 12:00 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska pulmologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska hematologija i onkologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska neonatologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Medicinska genetika - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska reumatologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:00 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 06.12.2023 11:40 30.11.2023. 18:02:38
Digestivna (abdominalna) kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 08:30 06.12.2023 08:40 06.12.2023 08:50 06.12.2023 09:00 06.12.2023 09:10 30.11.2023. 18:02:38
Vaskularna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.12.2023 12:00 01.12.2023 12:20 01.12.2023 12:40 01.12.2023 13:00 01.12.2023 13:20 30.11.2023. 18:02:38
Pedijatrijska endokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:10 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:20 06.12.2023 11:30 30.11.2023. 18:02:38
Medicinska mikrobiologija s parazitologijom - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.12.2023 10:00 01.12.2023 10:30 01.12.2023 11:00 01.12.2023 11:30 04.12.2023 10:00 30.11.2023. 18:02:38
Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage – medicinska biokemija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.12.2023 07:15 01.12.2023 07:20 01.12.2023 07:25 01.12.2023 07:30 01.12.2023 07:35 30.11.2023. 18:02:38
Citološka analiza urina
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 15.01.2024 09:06 15.01.2024 09:09 15.01.2024 09:12 15.01.2024 09:15 15.01.2024 09:18 30.11.2023. 18:02:38
MR medijastinuma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 19:55 12.07.2024 08:25 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:55 16.07.2024 10:50 30.11.2023. 18:02:38
Spermiogram
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.12.2023 11:00 05.12.2023 11:20 05.12.2023 11:40 05.12.2023 12:00 05.12.2023 12:20 30.11.2023. 18:02:38
Uzimanje brisa za dijagnostiku hripavca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
30.11.2023. 18:02:38