Slobodni termini pregleda

Odaberite postupak:

Prvi pregled kardiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 11.11.2024 10:40 11.11.2024 11:00 11.11.2024 11:00 11.11.2024 11:00 11.11.2024 11:20 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Zagvozd 15.04.2025 09:10 17.06.2025 08:30 17.06.2025 09:10 17.06.2025 09:30 24.06.2025 08:30 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled kardiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 02.01.2026 14:00 02.01.2026 14:15 02.01.2026 14:30 02.01.2026 14:45 05.01.2026 12:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Zagvozd 15.04.2025 09:10 17.06.2025 08:30 17.06.2025 09:10 17.06.2025 09:30 24.06.2025 08:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pulmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 23.12.2024 10:50 23.12.2024 12:30 23.12.2024 13:00 23.12.2024 13:30 24.12.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pulmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 23.12.2024 10:50 23.12.2024 11:10 23.12.2024 12:30 23.12.2024 12:50 23.12.2024 13:10 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled gastroenterologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.11.2024 09:30 20.11.2024 09:50 20.11.2024 10:10 20.11.2024 10:30 20.11.2024 10:50 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled nefrologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 10:30 12.06.2024 10:00 12.06.2024 10:30 19.06.2024 10:00 19.06.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled nefrologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 10:30 12.06.2024 10:00 12.06.2024 10:30 19.06.2024 10:00 19.06.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled hematologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 04.02.2025 11:30 04.02.2025 12:00 05.02.2025 10:00 05.02.2025 10:30 05.02.2025 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled hematologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Zagvozd 26.06.2024 11:20 26.06.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 04.02.2025 11:30 04.02.2025 12:00 05.02.2025 10:00 05.02.2025 10:30 05.02.2025 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled alergologa i kliničkog imunologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.07.2024 12:30 04.07.2024 13:00 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 11.11.2024 09:20 22.11.2024 09:00 25.11.2024 08:20 25.11.2024 08:50 25.11.2024 10:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled alergologa i kliničkog imunologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.07.2024 12:30 04.07.2024 12:50 04.07.2024 13:10 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:20 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 11.11.2024 09:20 11.11.2024 09:40 22.11.2024 09:00 25.11.2024 08:20 25.11.2024 08:40 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled endokrinologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 22.11.2024 09:15 22.11.2024 09:35 22.11.2024 09:55 22.11.2024 10:15 22.11.2024 10:35 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled endokrinologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 09:50 22.11.2024 09:15 22.11.2024 09:30 22.11.2024 09:45 22.11.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled onkologa (Radioterapija i onkologija)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 10:30 28.05.2024 11:00 28.05.2024 11:30 28.05.2024 12:00 04.06.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog dermatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.08.2024 12:15 28.08.2024 12:30 28.08.2024 12:45 28.08.2024 13:00 28.08.2024 13:15 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled fizijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 20.06.2024 08:20 20.06.2024 08:40 21.06.2024 08:00 21.06.2024 08:20 24.06.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled fizijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 14.06.2024 12:40 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Firule 26.07.2024 09:00 19.08.2024 09:00 20.08.2024 09:00 21.08.2024 09:00 22.08.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled neurologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.08.2024 12:15 07.08.2024 12:45 07.08.2024 13:15 14.08.2024 09:45 14.08.2024 10:15 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Zagvozd 16.01.2025 08:30 16.01.2025 09:00 16.01.2025 09:30 16.01.2025 10:00 16.01.2025 10:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 15.01.2025 09:00 17.01.2025 08:30 17.01.2025 09:00 21.01.2025 08:30 21.01.2025 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled neurologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 09:15 07.08.2024 11:45 07.08.2024 12:15 07.08.2024 12:30 07.08.2024 12:45 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Zagvozd 16.01.2025 08:30 16.01.2025 08:45 16.01.2025 09:00 16.01.2025 09:15 16.01.2025 09:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 18.12.2024 09:15 13.01.2025 08:45 15.01.2025 09:00 15.01.2025 09:15 17.01.2025 08:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled psihijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.07.2024 09:50 05.07.2024 10:20 08.07.2024 08:00 09.07.2024 09:20 09.07.2024 14:20 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 16.07.2024 09:30 23.07.2024 09:00 23.07.2024 09:30 30.07.2024 09:00 30.07.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Zagvozd 17.06.2024 09:50 24.06.2024 10:10 24.06.2024 10:30 24.06.2024 10:50 01.07.2024 10:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled psihijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.08.2024 14:20 13.08.2024 14:40 13.08.2024 15:00 13.08.2024 15:20 13.08.2024 15:40 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Zagvozd 17.06.2024 09:50 24.06.2024 10:10 24.06.2024 10:30 24.06.2024 10:50 01.07.2024 10:20 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled dječjeg psihijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.08.2024 08:00 09.08.2024 09:00 09.08.2024 09:00 13.08.2024 08:00 13.08.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled dječjeg psihijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.08.2024 14:30 09.08.2024 08:00 09.08.2024 08:30 09.08.2024 09:00 09.08.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog neurologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatrijskog neurologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog nefrologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 21.06.2024 10:15 21.06.2024 10:45 21.06.2024 11:00 21.06.2024 11:15 21.06.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatrijskog nefrologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 17:00 03.06.2024 17:15 03.06.2024 17:30 03.06.2024 17:45 03.06.2024 18:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog gastroenterologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.06.2024 09:45 28.06.2024 10:00 28.06.2024 10:15 28.06.2024 10:30 18.09.2024 16:30 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatrijskog gastroenterologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.09.2024 16:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog pulmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 22.10.2024 17:00 22.10.2024 17:20 22.10.2024 17:40 24.10.2024 09:40 24.10.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatrijskog pulmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 22.10.2024 17:00 22.10.2024 17:20 22.10.2024 17:40 24.10.2024 09:40 24.10.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog hematologa/onkologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 16:15 28.05.2024 16:30 28.05.2024 16:45 28.05.2024 17:00 28.05.2024 17:15 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatrijskog hematologa/onkologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 16:15 28.05.2024 16:30 28.05.2024 16:45 28.05.2024 17:00 28.05.2024 17:15 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 22.10.2024 17:00 22.10.2024 17:20 22.10.2024 17:40 24.10.2024 09:40 24.10.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatrijskog alergologa/imunologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 22.10.2024 17:00 22.10.2024 17:20 22.10.2024 17:40 24.10.2024 09:40 24.10.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 10:35 28.05.2024 10:50 28.05.2024 11:20 28.05.2024 11:35 28.05.2024 11:50 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 09:50 28.05.2024 10:35 28.05.2024 10:45 28.05.2024 10:55 28.05.2024 11:20 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled traumatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.06.2024 10:15 06.06.2024 10:30 06.06.2024 10:45 06.06.2024 11:00 06.06.2024 11:15 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled traumatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.06.2024 10:15 06.06.2024 10:30 06.06.2024 10:45 06.06.2024 11:00 06.06.2024 11:15 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled torakalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 08:00 29.05.2024 08:15 29.05.2024 08:30 29.05.2024 08:45 29.05.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled torakalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 08:00 29.05.2024 08:10 29.05.2024 08:20 29.05.2024 08:30 29.05.2024 08:40 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled abdominalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.06.2024 09:40 05.06.2024 09:55 05.06.2024 10:10 05.06.2024 10:40 05.06.2024 10:55 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled abdominalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 08:50 05.06.2024 09:40 05.06.2024 09:50 05.06.2024 10:00 05.06.2024 10:10 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled kardijalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 09:45 29.05.2024 10:05 29.05.2024 10:25 29.05.2024 10:45 29.05.2024 11:05 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled kardijalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 09:45 29.05.2024 10:00 29.05.2024 10:15 29.05.2024 10:30 29.05.2024 10:45 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled estetskog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 11:10 25.06.2024 12:45 25.06.2024 13:05 26.06.2024 09:15 26.06.2024 09:15 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled estetskog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 11:10 20.06.2024 10:40 25.06.2024 11:15 25.06.2024 12:45 25.06.2024 13:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled vaskularnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.09.2024 09:30 26.09.2024 09:45 26.09.2024 10:15 26.09.2024 10:30 26.09.2024 10:45 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled vaskularnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.09.2024 09:30 26.09.2024 09:45 26.09.2024 10:15 26.09.2024 10:30 26.09.2024 10:45 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled dječjeg kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.06.2024 10:30 05.06.2024 10:45 05.06.2024 11:15 05.06.2024 11:30 05.06.2024 11:45 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled dječjeg kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 11:15 03.06.2024 11:30 03.06.2024 12:00 03.06.2024 12:15 03.06.2024 12:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled neurokirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 23.08.2024 11:45 23.08.2024 12:00 26.08.2024 08:15 26.08.2024 08:30 26.08.2024 08:45 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled neurokirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.08.2024 09:35 21.08.2024 09:35 22.08.2024 09:35 23.08.2024 11:45 23.08.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled maksilofacijalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 12.06.2024 10:15 12.06.2024 10:45 12.06.2024 11:15 12.06.2024 11:30 12.06.2024 11:45 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled maksilofacijalnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 12.06.2024 10:15 12.06.2024 10:45 12.06.2024 11:15 12.06.2024 11:30 12.06.2024 11:45 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled urologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2025 08:45 29.05.2025 09:00 29.05.2025 09:15 29.05.2025 09:30 29.05.2025 09:45 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled urologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2025 08:45 29.05.2025 09:00 29.05.2025 09:15 29.05.2025 09:30 29.05.2025 09:45 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled ortopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 10:45 09.07.2024 10:45 09.07.2024 11:00 09.07.2024 11:00 09.07.2024 11:15 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled ortopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 10:45 09.07.2024 10:45 09.07.2024 11:00 09.07.2024 11:00 09.07.2024 11:15 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled dječjeg ortopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 18:30 05.06.2024 15:00 05.06.2024 15:30 11.06.2024 18:30 13.06.2024 17:15 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled dječjeg ortopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 18:30 05.06.2024 15:00 05.06.2024 15:30 11.06.2024 18:30 13.06.2024 17:15 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled otorinolaringologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.07.2024 09:50 30.07.2024 14:10 30.07.2024 14:30 30.07.2024 14:50 30.07.2024 15:10 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled otorinolaringologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 09:00 29.05.2024 15:10 19.07.2024 16:50 22.07.2024 16:30 23.07.2024 16:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled audiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 21.06.2024 09:15 21.06.2024 09:20 21.06.2024 09:30 21.06.2024 09:45 21.06.2024 10:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled audiologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 12:10 31.05.2024 09:30 31.05.2024 12:30 03.06.2024 11:55 05.06.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled fonijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.06.2024 11:30 05.06.2024 12:00 06.06.2024 11:30 06.06.2024 12:00 07.06.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled fonijatra
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.06.2024 11:30 05.06.2024 11:45 05.06.2024 12:00 05.06.2024 12:15 05.06.2024 12:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled oftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.01.2025 09:30 23.01.2025 08:15 31.01.2025 14:45 12.02.2025 11:50 13.02.2025 16:10 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled oftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.08.2024 08:00 16.10.2024 11:05 20.01.2025 09:30 23.01.2025 08:15 31.01.2025 14:45 25.5.2024. 22:02:47
Katarakta - operacija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 10:30 06.06.2024 13:30 05.07.2024 12:30 05.07.2024 13:30 19.07.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled ginekologa specijaliste humane reprodukcije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.06.2024 11:50 26.06.2024 12:10 26.06.2024 12:30 02.07.2024 10:00 02.07.2024 10:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled ginekologa specijaliste humane reprodukcije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.06.2024 11:50 26.06.2024 12:05 26.06.2024 12:20 26.06.2024 12:35 02.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled onkološkog ginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 21.06.2024 09:40 21.06.2024 10:00 21.06.2024 10:20 21.06.2024 10:40 21.06.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled onkološkog ginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 21.06.2024 09:40 21.06.2024 10:00 21.06.2024 10:20 21.06.2024 10:40 21.06.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled uroginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 10:00 27.05.2024 10:20 27.05.2024 10:40 27.05.2024 11:00 27.05.2024 11:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled uroginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 09:00 27.05.2024 09:15 27.05.2024 09:30 27.05.2024 09:45 27.05.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled anesteziologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 11.06.2024 09:20 11.06.2024 09:40 11.06.2024 09:40 11.06.2024 10:00 11.06.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 10.06.2024 14:40 11.06.2024 09:00 11.06.2024 09:20 11.06.2024 09:40 12.06.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled specijaliste oralne patologije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 24.06.2024 10:00 25.06.2024 10:30 01.07.2024 10:30 02.07.2024 10:30 16.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled oralnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 10:30 04.06.2024 10:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:20 03.07.2024 08:40 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled oralnog kirurga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 10:30 29.05.2024 10:45 04.06.2024 10:00 04.06.2024 10:10 03.07.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
CT mozga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 09:40 06.06.2024 09:40 13.06.2024 09:20 14.06.2024 09:30 17.06.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
MR cervikalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 23.12.2024 16:00 23.12.2024 16:30 23.12.2024 17:00 23.12.2024 17:30 24.12.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
MR torakalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 23.12.2024 16:00 23.12.2024 16:30 23.12.2024 17:00 23.12.2024 17:30 24.12.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
MR lumbosakralne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 23.12.2024 16:00 23.12.2024 16:30 23.12.2024 17:00 23.12.2024 17:30 24.12.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled algologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 09:30 28.05.2024 10:30 28.05.2024 11:00 29.05.2024 10:30 29.05.2024 12:30 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled algologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 09:30 28.05.2024 10:30 28.05.2024 11:00 29.05.2024 10:30 29.05.2024 12:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled androloga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2025 08:45 29.05.2025 09:00 29.05.2025 09:15 29.05.2025 09:30 29.05.2025 09:45 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled androloga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2025 08:45 29.05.2025 09:00 29.05.2025 09:15 29.05.2025 09:30 29.05.2025 09:45 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled dijabetologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.11.2024 10:30 13.11.2024 10:50 13.11.2024 11:10 19.11.2024 09:00 19.11.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled dijabetologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.11.2024 10:30 13.11.2024 10:45 13.11.2024 11:00 13.11.2024 11:15 19.11.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled specijalista opstetricije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 10:20 28.05.2024 10:40 28.05.2024 11:00 28.05.2024 11:20 28.05.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled specijalista opstetricije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 10:20 28.05.2024 10:35 28.05.2024 10:50 28.05.2024 11:05 28.05.2024 11:20 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled infektologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 31.05.2024 10:35 31.05.2024 10:55 31.05.2024 11:15 31.05.2024 11:35 31.05.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled infektologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 31.05.2024 10:35 31.05.2024 10:50 31.05.2024 11:05 31.05.2024 11:20 31.05.2024 11:35 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled dermatološkog onkologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.08.2024 11:45 13.08.2024 12:00 13.08.2024 12:15 13.08.2024 12:30 13.08.2024 12:45 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled dermatološkog onkologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.08.2024 11:45 13.08.2024 12:00 13.08.2024 12:15 13.08.2024 12:30 13.08.2024 12:45 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled dermatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 19.11.2024 09:30 19.11.2024 09:45 20.11.2024 08:45 20.11.2024 09:00 20.11.2024 09:15 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled dermatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.08.2024 12:15 28.08.2024 12:30 28.08.2024 12:45 28.08.2024 13:00 28.08.2024 13:15 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled kliničkog farmakologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.06.2024 10:00 13.06.2024 10:15 13.06.2024 10:30 13.06.2024 10:45 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled kliničkog farmakologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.06.2024 10:00 13.06.2024 10:15 13.06.2024 10:30 13.06.2024 10:45 25.5.2024. 22:02:47
RTG srca i pluća
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 08:20 03.06.2024 08:25 03.06.2024 08:30 03.06.2024 08:35 03.06.2024 08:40 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 31.05.2024 12:00 31.05.2024 12:15 31.05.2024 12:30 31.05.2024 12:45 31.05.2024 13:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG kostiju u dvije projekcije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
Mamografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 12.07.2024 11:45 12.07.2024 12:10 12.07.2024 12:35 12.07.2024 13:00 12.07.2024 13:25 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Firule 29.05.2024 13:45 19.07.2024 11:40 24.07.2024 08:20 24.07.2024 08:45 24.07.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
Spirometrija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.06.2024 09:10 27.06.2024 10:30 27.06.2024 10:45 27.06.2024 11:00 27.06.2024 11:15 25.5.2024. 22:02:47
EKG
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:40 28.05.2024 07:50 28.05.2024 08:00 28.05.2024 08:10 25.5.2024. 22:02:47
UZV abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 20:30 20.01.2025 19:30 20.01.2025 20:30 22.01.2025 07:30 22.01.2025 08:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 08.01.2025 09:20 20.01.2025 10:40 20.01.2025 11:00 21.01.2025 07:30 21.01.2025 07:50 25.5.2024. 22:02:47
UZV dojke
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 10.04.2025 12:00 10.04.2025 12:30 10.04.2025 13:00 10.04.2025 13:30 11.04.2025 12:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 18.09.2024 11:30 18.09.2024 12:10 18.09.2024 12:30 18.09.2024 13:10 18.09.2024 13:30 25.5.2024. 22:02:47
UZV vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 20:30 20.01.2025 19:30 20.01.2025 20:30 22.01.2025 07:30 22.01.2025 08:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 21.01.2025 07:30 21.01.2025 07:50 21.01.2025 08:10 21.01.2025 08:30 21.01.2025 08:50 25.5.2024. 22:02:47
Gastroskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.09.2024 11:30 10.09.2024 08:30 10.09.2024 09:00 10.09.2024 09:30 10.09.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Kolonoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.01.2025 09:30 02.01.2025 10:00 02.01.2025 10:30 02.01.2025 11:00 02.01.2025 11:30 25.5.2024. 22:02:47
Holter EKG
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.11.2024 11:00 06.11.2024 09:30 06.11.2024 10:00 06.11.2024 10:30 06.11.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Firule 06.11.2024 09:30 06.11.2024 10:00 07.11.2024 10:00 07.11.2024 10:30 07.11.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Koronarografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 14.06.2024 12:00 13.01.2025 12:00 15.01.2025 08:00 15.01.2025 10:00 15.01.2025 12:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV color doppler karotida
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:20 04.12.2024 16:40 04.12.2024 17:00 04.12.2024 17:20 25.5.2024. 22:02:47
MR mozga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 23.12.2024 16:00 23.12.2024 16:30 23.12.2024 17:00 23.12.2024 17:30 24.12.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
MR piramida temporalne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.12.2024 15:00 30.12.2024 15:35 30.12.2024 16:10 30.12.2024 16:45 30.12.2024 17:20 25.5.2024. 22:02:47
MR orbita
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
MR paranazalnih sinusa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
MR vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 23.12.2024 16:00 23.12.2024 16:30 23.12.2024 17:00 23.12.2024 17:30 24.12.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
MR prsnoga koša
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 27.12.2024 17:30 27.12.2024 18:00 27.12.2024 18:30 25.5.2024. 22:02:47
MR dojke
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 02.12.2024 16:40 02.12.2024 16:40 02.12.2024 17:20 02.12.2024 17:20 02.12.2024 18:00 25.5.2024. 22:02:47
MR srca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.12.2024 10:30 05.12.2024 11:30 12.12.2024 10:30 12.12.2024 11:30 19.12.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
MR abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 27.12.2024 17:30 27.12.2024 18:00 27.12.2024 18:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 27.12.2024 16:00 27.12.2024 16:30 27.12.2024 17:00 27.12.2024 17:30 25.5.2024. 22:02:47
MR organa gornjeg abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR jetre
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 27.12.2024 17:30 27.12.2024 18:00 27.12.2024 18:30 25.5.2024. 22:02:47
MR kolangiopankreatografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 27.12.2024 17:30 27.12.2024 18:00 27.12.2024 18:30 25.5.2024. 22:02:47
MR gušterače
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR slezene
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR kolonoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR kolonografija s enteroklizom
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR urografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR bubrega
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR nadbubrežne žlijezde
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR retroperitoneuma s prikazom limfnih čvorova
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 27.12.2024 17:30 27.12.2024 18:00 27.12.2024 18:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 27.12.2024 16:00 27.12.2024 16:30 27.12.2024 17:00 27.12.2024 17:30 25.5.2024. 22:02:47
MR organa zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR prostate
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 27.12.2024 17:30 27.12.2024 18:00 27.12.2024 18:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 27.12.2024 16:00 27.12.2024 16:30 27.12.2024 17:00 27.12.2024 17:30 25.5.2024. 22:02:47
MR mekih tkiva
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR gornjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR donjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR stopala ili šake
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR jednog velikog zgloba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 27.12.2024 17:30 27.12.2024 18:00 27.12.2024 18:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 27.12.2024 16:00 27.12.2024 16:30 27.12.2024 17:00 27.12.2024 17:30 25.5.2024. 22:02:47
MR artrografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
MR mijelografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.12.2024 15:00 30.12.2024 15:35 30.12.2024 16:10 30.12.2024 16:45 30.12.2024 17:20 25.5.2024. 22:02:47
MR angiografija vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.12.2024 15:00 30.12.2024 15:35 30.12.2024 16:10 30.12.2024 16:45 30.12.2024 17:20 25.5.2024. 22:02:47
MR aortografija ili kavografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.12.2024 15:00 30.12.2024 15:35 30.12.2024 16:10 30.12.2024 16:45 30.12.2024 17:20 25.5.2024. 22:02:47
Tonzilektomija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 22:10 28.05.2024 00:00 28.05.2024 01:10 28.05.2024 02:20 28.05.2024 03:30 25.5.2024. 22:02:47
TURP - Transuretralna resekcija prostate
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.09.2024 10:00 05.09.2024 12:00 06.09.2024 08:00 06.09.2024 10:00 06.09.2024 12:00 25.5.2024. 22:02:47
EMNG - Elektromioneurografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.12.2024 14:00 02.12.2024 14:00 02.12.2024 14:45 03.12.2024 10:00 03.12.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 12.09.2024 12:00 12.09.2024 12:00 04.11.2024 09:15 04.11.2024 09:15 04.11.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Ergometrija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 27.06.2024 09:00 19.07.2024 09:30 19.07.2024 10:00 23.07.2024 09:30 23.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
EEG - Elektroencefalografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.06.2024 12:50 20.06.2024 13:10 21.06.2024 13:20 26.06.2024 13:00 27.06.2024 13:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV color doppler vena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 25.5.2024. 22:02:47
FENO test - frakcija izdahnutog NO
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.06.2024 10:30 27.06.2024 10:50 27.06.2024 11:10 27.06.2024 11:30 27.06.2024 11:50 25.5.2024. 22:02:47
Alergotest na inhalatorne alergene
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.02.2025 10:00 20.02.2025 10:40 20.02.2025 11:20 20.02.2025 12:00 20.02.2025 12:40 25.5.2024. 22:02:47
Alergotest na alimentarne alergene
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.02.2025 10:00 20.02.2025 10:40 20.02.2025 11:20 20.02.2025 12:00 20.02.2025 12:40 25.5.2024. 22:02:47
UZV testisa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 20.12.2024 11:15 08.01.2025 09:20 20.01.2025 10:40 20.01.2025 10:55 20.01.2025 11:10 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Firule 17.10.2024 14:00 17.10.2024 14:30 18.10.2024 14:00 18.10.2024 14:30 21.10.2024 14:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatra za bolesti metabolizma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.09.2024 11:00 19.09.2024 11:30 19.09.2024 12:00 19.09.2024 12:30 19.09.2024 13:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatra za bolesti metabolizma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 19.09.2024 11:00 19.09.2024 11:30 19.09.2024 12:00 19.09.2024 12:30 19.09.2024 13:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled logopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 08:00 29.05.2024 08:00 31.05.2024 08:00 03.06.2024 14:00 04.06.2024 14:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled logopeda
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 08:30 29.05.2024 08:30 31.05.2024 08:30 03.06.2024 14:30 04.06.2024 14:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled psihologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 09:00 06.06.2024 17:00 11.06.2024 09:00 13.06.2024 17:00 18.06.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 28.05.2024 07:30 28.05.2024 08:00 28.05.2024 08:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska EEG - Elektroencefalografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 11:00 05.06.2024 11:00 07.06.2024 11:00 11.06.2024 09:30 11.06.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog i adolescentnog ginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.06.2024 11:50 26.06.2024 12:05 26.06.2024 12:20 26.06.2024 12:35 02.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatrijskog i adolescentnog ginekologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.06.2024 11:50 26.06.2024 12:05 26.06.2024 12:20 26.06.2024 12:35 02.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Denzitometrija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 20.12.2024 09:30 20.12.2024 10:00 20.12.2024 10:30 20.12.2024 11:00 23.12.2024 07:30 25.5.2024. 22:02:47
Dermatoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.08.2024 11:45 13.08.2024 12:00 13.08.2024 12:15 13.08.2024 12:30 13.08.2024 12:45 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled glaukomatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 21.11.2024 08:00 21.11.2024 08:20 21.11.2024 08:40 26.11.2024 08:00 26.11.2024 08:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled glaukomatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 21.11.2024 08:00 21.11.2024 08:15 21.11.2024 08:30 21.11.2024 08:45 26.11.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Bronhoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 09:00 28.05.2024 09:40 28.05.2024 10:20 28.05.2024 11:00 28.05.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
Traheoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 09:00 28.05.2024 09:40 28.05.2024 10:20 28.05.2024 11:00 28.05.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled za bolesti stražnjeg očnog segmenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.01.2025 09:40 09.01.2025 09:20 09.01.2025 09:40 10.01.2025 09:00 10.01.2025 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled za bolesti stražnjeg očnog segmenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.01.2025 09:40 08.01.2025 09:40 08.01.2025 09:40 09.01.2025 09:20 09.01.2025 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled dječjeg oftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 25.11.2024 08:00 25.11.2024 08:20 25.11.2024 08:40 25.11.2024 09:00 25.11.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled dječjeg oftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 25.11.2024 08:00 25.11.2024 08:15 25.11.2024 08:30 25.11.2024 08:45 25.11.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled neurooftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.11.2024 08:00 06.11.2024 08:30 06.11.2024 09:00 06.11.2024 09:30 06.11.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled neurooftalmologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.11.2024 08:00 06.11.2024 08:20 06.11.2024 08:40 06.11.2024 09:00 06.11.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled za oftalmoplastiku i orbitu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.06.2024 09:00 18.06.2024 09:20 18.06.2024 09:40 18.06.2024 10:00 18.06.2024 10:20 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled za oftalmoplastiku i orbitu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 11.06.2024 12:45 18.06.2024 09:00 18.06.2024 09:15 18.06.2024 09:30 18.06.2024 09:45 25.5.2024. 22:02:47
MR hipofize
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatrijskog reumatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 10:15 09.07.2024 10:30 09.07.2024 10:45 09.07.2024 11:00 09.07.2024 11:15 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatrijskog reumatologa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 10:15 09.07.2024 10:30 09.07.2024 10:45 09.07.2024 11:00 09.07.2024 11:15 25.5.2024. 22:02:47
UZV abdomena za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 15.07.2024 09:15 16.07.2024 09:00 16.07.2024 09:15 18.07.2024 10:30 18.07.2024 10:45 25.5.2024. 22:02:47
KMAT- kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 13:45 31.05.2024 13:45 03.06.2024 11:00 05.06.2024 13:00 05.06.2024 13:15 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled pedijatra kliničkog genetičara
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 16.09.2024 18:00 30.09.2024 15:00 30.09.2024 16:00 30.09.2024 17:00 30.09.2024 18:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled pedijatra kliničkog genetičara
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 16.09.2024 18:00 30.09.2024 15:00 30.09.2024 16:00 30.09.2024 17:00 30.09.2024 18:00 25.5.2024. 22:02:47
Holter EKG za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 09:00 27.05.2024 09:30 28.05.2024 09:00 28.05.2024 09:30 29.05.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG abdomena stojeći
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG baze lubanje
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG cervikalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG cervikalne kralježnice - funkcionalno
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG lumbosakralne kralježnice - funkcionalno
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG gležnja
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG grudnih organa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 08:20 03.06.2024 08:25 03.06.2024 08:30 03.06.2024 08:35 03.06.2024 08:40 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 31.05.2024 12:00 31.05.2024 12:15 31.05.2024 12:30 31.05.2024 12:45 31.05.2024 13:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG grudnih organa ležeći
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 08:20 03.06.2024 08:25 03.06.2024 08:30 03.06.2024 08:35 03.06.2024 08:40 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 31.05.2024 12:00 31.05.2024 12:15 31.05.2024 12:30 31.05.2024 12:45 31.05.2024 13:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG hemitoraksa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG ključne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG koljena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG kostiju lica
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG kraniograma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG kraniograma - Towne
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG kuka
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG lakta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG mandibule
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG mekih tkiva vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG nadlaktice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG natkoljenice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG nosnih kostiju
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG orbite
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG paranazalnih sinusa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG patele
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG petne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG podlaktice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG prsta ruke
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG ramena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG ručnog zgloba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG sakruma i kokcigisa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG sakroilijakalnih zglobova
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG skafoidne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG sternuma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG stopala
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG šake
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG temporalnih kostiju
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG torakalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG urotrakta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG zigomatičnih kostiju
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:25 29.07.2024 09:50 29.07.2024 10:15 29.07.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
Intravitrealna injekcija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 08:00 29.05.2024 08:10 29.05.2024 08:20 29.05.2024 08:30 29.05.2024 08:40 25.5.2024. 22:02:47
Ispitivanje kolornog vida
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.07.2024 08:50 07.11.2024 08:50 11.11.2024 08:50 14.11.2024 08:50 21.11.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Test na dvoslike
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 09:40 28.05.2024 10:00 28.05.2024 10:20 28.05.2024 11:20 28.05.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
Laserska fotokoagulacija retine - jedno oko
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 08.01.2025 09:40 09.01.2025 09:20 09.01.2025 09:35 10.01.2025 09:00 10.01.2025 09:15 25.5.2024. 22:02:47
OCT (optička koherentna tomografija)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 12:50 02.07.2024 13:00 02.07.2024 13:10 02.07.2024 13:20 02.07.2024 13:30 25.5.2024. 22:02:47
Perimetrija (vidno polje) jednog oka
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 10:40 26.08.2024 12:40 26.08.2024 13:20 27.08.2024 10:40 27.08.2024 12:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV očne jabučice i orbite
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 01.07.2024 12:00 01.07.2024 12:10 01.07.2024 12:20 01.07.2024 12:30 01.07.2024 12:40 25.5.2024. 22:02:47
Vitrektomija pars plana
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 00:00 27.05.2024 01:30 27.05.2024 03:00 27.05.2024 04:30 27.05.2024 06:00 25.5.2024. 22:02:47
YAG laserska iridotomija - jedno oko
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 11:15 28.05.2024 11:30 04.06.2024 11:15 06.06.2024 11:15 11.06.2024 11:15 25.5.2024. 22:02:47
YAG laserska kapsulotomija - jedno oko
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 10:45 28.05.2024 11:00 29.05.2024 10:30 29.05.2024 10:45 29.05.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Biopsija kože
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.08.2024 11:45 13.08.2024 12:00 13.08.2024 12:15 13.08.2024 12:30 13.08.2024 12:45 25.5.2024. 22:02:47
Krioterapija kožne lezije
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 13.08.2024 11:45 13.08.2024 12:00 13.08.2024 12:15 13.08.2024 12:30 13.08.2024 12:45 25.5.2024. 22:02:47
Epikutani alergotest
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 27.06.2024 08:30 27.06.2024 08:40 27.06.2024 08:50 27.06.2024 09:00 27.06.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
Prick-test (alergologija)
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 27.06.2024 08:30 27.06.2024 08:50 27.06.2024 09:10 27.06.2024 09:30 27.06.2024 09:50 25.5.2024. 22:02:47
Rektoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 10:00 28.05.2024 10:30 28.05.2024 11:00 28.05.2024 11:30 28.05.2024 12:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV pazuha
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 20:30 20.01.2025 19:30 20.01.2025 20:30 22.01.2025 07:30 22.01.2025 08:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV prepona
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 20:30 20.01.2025 19:30 20.01.2025 20:30 22.01.2025 07:30 22.01.2025 08:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV slinovnica
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 20:30 20.01.2025 19:30 20.01.2025 20:30 22.01.2025 07:30 22.01.2025 08:00 25.5.2024. 22:02:47
MR jačine 3T
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 09.07.2024 09:00 09.07.2024 09:30 09.07.2024 10:00 09.07.2024 10:30 09.07.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
EEG - nakon neprospavane noći za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.05.2024 11:00 31.05.2024 19:00 31.05.2024 19:00 31.05.2024 20:00 31.05.2024 20:40 25.5.2024. 22:02:47
UZV mozga za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.05.2024 12:00 31.05.2024 12:15 06.06.2024 09:00 06.06.2024 09:15 07.06.2024 12:00 25.5.2024. 22:02:47
EEG poligrafija za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 07:00 31.05.2024 11:00 31.05.2024 19:00 31.05.2024 19:00 31.05.2024 19:00 25.5.2024. 22:02:47
Urodinamika za djecu - invazivna
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 13:45 31.05.2024 13:45 03.06.2024 11:00 05.06.2024 13:00 05.06.2024 13:15 25.5.2024. 22:02:47
Urodinamika za djecu - neinvazivna
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.06.2024 13:00 06.06.2024 12:15 13.06.2024 12:15 14.06.2024 12:00 14.06.2024 13:30 25.5.2024. 22:02:47
Uroflow za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.06.2024 12:15 14.06.2024 12:00 19.06.2024 08:30 19.06.2024 09:15 19.06.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV mokraćnog sustava za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 10:00 18.06.2024 13:30 19.06.2024 10:00 25.06.2024 13:30 26.06.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Uroterapija i biofeedback za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 06.06.2024 12:15 14.06.2024 12:00 19.06.2024 08:30 19.06.2024 09:15 19.06.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Ergometrija za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 09:00 27.05.2024 09:30 27.05.2024 10:00 27.05.2024 10:30 27.05.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled psihologa za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 02.07.2024 14:00 09.07.2024 14:00 16.07.2024 14:00 23.07.2024 14:00 25.07.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Psihoterapija za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:50 28.05.2024 08:10 28.05.2024 08:30 28.05.2024 08:50 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:50 28.05.2024 07:50 28.05.2024 08:10 25.5.2024. 22:02:47
Alergotest na standardne inhalatorne alergene za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.10.2024 08:40 18.10.2024 08:50 18.10.2024 09:00 18.10.2024 09:10 18.10.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Alergotest na alimentarne alergene za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.10.2024 08:40 18.10.2024 08:50 18.10.2024 09:00 18.10.2024 09:10 18.10.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Spirometrija za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 10:30 28.05.2024 12:00 28.05.2024 13:30 28.05.2024 14:00 28.05.2024 15:00 25.5.2024. 22:02:47
Bronhoprovokacijski test metakolinom za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 13:30 31.05.2024 10:30 31.05.2024 11:30 31.05.2024 12:30 31.05.2024 13:30 25.5.2024. 22:02:47
Ventolinski test za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 12:00 28.05.2024 13:30 28.05.2024 14:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
FENO test - frakcija izdahnutog NO za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 10:30 28.05.2024 12:00 28.05.2024 13:30 28.05.2024 14:00 28.05.2024 15:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV muskuloskeletnog sustava za djecu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.07.2024 13:30 03.07.2024 13:45 10.07.2024 13:30 10.07.2024 13:45 17.07.2024 13:30 25.5.2024. 22:02:47
Psihijatar - pregled i savjetovanje
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 07:30 04.06.2024 12:00 04.06.2024 12:30 04.06.2024 13:00 11.06.2024 13:00 25.5.2024. 22:02:47
Psihijatar - individualna psihoterapija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:50 28.05.2024 08:10 28.05.2024 08:30 28.05.2024 08:50 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:50 28.05.2024 07:50 28.05.2024 08:10 25.5.2024. 22:02:47
Psihoterapija u grupi
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.05.2024 11:20 05.06.2024 10:20 07.06.2024 11:00 12.06.2024 09:30 14.06.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 03.06.2024 14:00 04.06.2024 13:00 05.06.2024 12:10 05.06.2024 13:40 07.06.2024 13:20 25.5.2024. 22:02:47
Psiholog - savjetovanje
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 25.07.2024 08:00 25.07.2024 09:00 01.08.2024 08:00 01.08.2024 09:00 01.08.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Psiholog - individualna psihoterapija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:50 28.05.2024 08:00 28.05.2024 08:10 28.05.2024 08:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:50 28.05.2024 07:50 28.05.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Psiholog - individualna obrada
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 18:40 28.05.2024 19:00 28.05.2024 19:20 28.05.2024 19:40 29.05.2024 07:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:50 28.05.2024 07:50 28.05.2024 08:10 25.5.2024. 22:02:47
Psiholog - složena individualna obrada
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 07:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 09:30 28.05.2024 10:30 28.05.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 28.05.2024 13:20 29.05.2024 13:20 11.06.2024 13:20 12.06.2024 13:20 13.06.2024 13:20 25.5.2024. 22:02:47
CT abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:00 29.05.2024 16:25 29.05.2024 16:30 29.05.2024 16:50 29.05.2024 17:15 25.5.2024. 22:02:47
CT abdomena i zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 11.09.2024 19:50 18.09.2024 14:25 25.5.2024. 22:02:47
CT angiografija abdominalne aorte
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT angiografija abdominalne aorte i zdjeličnih arterija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT angiografija donjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT angiografija glave i/ili vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT angiografija gornjih ekstremiteta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT aorte
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT aortografija ili kavografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT bronhoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.09.2024 17:50 26.09.2024 18:15 26.09.2024 18:40 26.09.2024 19:05 27.09.2024 17:30 25.5.2024. 22:02:47
CT calcium scoring
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 23.09.2024 14:20 23.09.2024 14:40 23.09.2024 15:00 23.09.2024 15:20 25.09.2024 14:00 25.5.2024. 22:02:47
CT cervikalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 09:40 06.06.2024 09:40 13.06.2024 09:20 14.06.2024 09:30 17.06.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
CT cistografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT gležnja
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:00 29.05.2024 16:25 29.05.2024 16:30 29.05.2024 16:50 29.05.2024 17:15 25.5.2024. 22:02:47
CT irigografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 18.09.2024 16:05 18.09.2024 16:30 18.09.2024 16:55 25.5.2024. 22:02:47
CT kolonoskopija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT koljena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:00 29.05.2024 16:25 29.05.2024 16:30 29.05.2024 16:50 29.05.2024 17:15 25.5.2024. 22:02:47
CT koronarografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 23.09.2024 14:20 23.09.2024 14:40 23.09.2024 15:00 23.09.2024 15:20 25.09.2024 14:00 25.5.2024. 22:02:47
CT kostiju glave
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 01.07.2024 09:30 05.07.2024 09:10 08.07.2024 09:10 09.07.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
CT kostiju lica
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 01.07.2024 09:30 05.07.2024 09:10 08.07.2024 09:10 09.07.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
CT lakta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT lumbosakralne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 09:40 06.06.2024 09:40 13.06.2024 09:20 14.06.2024 09:30 17.06.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
CT mekih tkiva vrata
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 09:40 06.06.2024 09:40 13.06.2024 09:20 14.06.2024 09:30 17.06.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
CT mijelografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.09.2024 16:05 18.09.2024 16:40 18.09.2024 17:15 18.09.2024 17:50 18.09.2024 18:25 25.5.2024. 22:02:47
CT nadlaktice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT natkoljenice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT orbita
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 01.07.2024 09:30 05.07.2024 09:10 08.07.2024 09:10 09.07.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
CT paranazalnih sinusa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 01.07.2024 09:30 05.07.2024 09:10 08.07.2024 09:10 09.07.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
CT perfuzija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 01.07.2024 09:30 05.07.2024 09:10 08.07.2024 09:10 09.07.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
CT piramida
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 01.07.2024 09:30 05.07.2024 09:10 08.07.2024 09:10 09.07.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
CT podlaktice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT potkoljenice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:00 29.05.2024 16:25 29.05.2024 16:30 29.05.2024 16:50 29.05.2024 17:15 25.5.2024. 22:02:47
CT prsnog koša
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:00 29.05.2024 16:25 29.05.2024 16:30 29.05.2024 16:30 29.05.2024 16:50 25.5.2024. 22:02:47
CT pulmonalna angiografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT ramenog zgloba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT ručnog zgloba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT srednjeg uha i temporalne kosti
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 14.06.2024 09:30 01.07.2024 09:30 05.07.2024 09:10 08.07.2024 09:10 09.07.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
CT stopala
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT šake
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 18.09.2024 16:05 18.09.2024 16:30 18.09.2024 16:55 25.5.2024. 22:02:47
CT torakalne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.06.2024 09:40 06.06.2024 09:40 13.06.2024 09:20 14.06.2024 09:30 17.06.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
CT toraksa i abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:00 29.05.2024 16:50 06.06.2024 08:30 07.06.2024 07:30 07.06.2024 08:20 25.5.2024. 22:02:47
CT toraksa, abdomena i zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 11.09.2024 17:45 11.09.2024 19:25 18.09.2024 14:25 18.09.2024 15:15 18.09.2024 16:05 25.5.2024. 22:02:47
CT urografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 11.09.2024 19:50 18.09.2024 14:25 25.5.2024. 22:02:47
CT zdjelice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT pasaža
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 26.09.2024 17:50 26.09.2024 18:15 26.09.2024 18:40 26.09.2024 19:05 27.09.2024 17:30 25.5.2024. 22:02:47
CT biligrafija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT fistulografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
CT angiografija prsnog koša
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT angiografija abdomena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT angiografija kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 18:20 10.06.2024 18:20 21.10.2024 16:35 21.10.2024 17:10 21.10.2024 17:45 25.5.2024. 22:02:47
CT dentascan
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 27.05.2024 07:30 27.05.2024 07:45 27.05.2024 08:15 27.05.2024 08:30 27.05.2024 08:45 25.5.2024. 22:02:47
Prvi pregled specijaliste dentalne protektike
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.06.2024 08:00 10.06.2024 08:15 10.06.2024 08:30 10.06.2024 08:45 11.06.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrolni pregled specijaliste dentalne protektike
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 07.06.2024 08:00 10.06.2024 08:15 10.06.2024 08:30 10.06.2024 08:45 11.06.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Alveotomija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 08:00 11.06.2024 08:00 11.06.2024 08:45 12.06.2024 08:00 12.06.2024 08:45 25.5.2024. 22:02:47
Ekstrakcija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 10:30 04.06.2024 10:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:20 03.07.2024 08:40 25.5.2024. 22:02:47
Apikotomija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 08:00 11.06.2024 08:00 11.06.2024 08:45 12.06.2024 08:00 12.06.2024 08:45 25.5.2024. 22:02:47
Mali oralni kirurški zahvati na mekim tkivima
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 08:00 11.06.2024 08:00 11.06.2024 08:45 12.06.2024 08:00 12.06.2024 08:45 25.5.2024. 22:02:47
Mali oralnokirurški zahvati na tvrdim tkivima
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 08:00 03.06.2024 09:30 04.06.2024 09:30 05.06.2024 09:30 06.06.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
Mali oralnokirurški zahvati na mekim i tvrdim tkivima
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 08:00 11.06.2024 08:00 11.06.2024 08:45 12.06.2024 08:00 12.06.2024 08:45 25.5.2024. 22:02:47
Plastična i rekonstruktivna kirurgija - malignomi
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
Plastična i rekonstruktivna kirurgija - elektivni zahvati
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
RTG zuba
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 27.05.2024 07:30 27.05.2024 07:45 27.05.2024 08:15 27.05.2024 08:30 27.05.2024 08:45 25.5.2024. 22:02:47
Ortopan
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 27.05.2024 07:30 27.05.2024 07:45 27.05.2024 08:15 27.05.2024 08:30 27.05.2024 08:45 25.5.2024. 22:02:47
RTG cijele kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 31.05.2024 08:00 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:40 29.07.2024 10:20 29.07.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
RTG mastoida
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG cervikalne i lumbo sakralne kralježnice
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Infuzijska urografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 06.06.2024 09:45 10.06.2024 09:45 13.06.2024 09:45 17.06.2024 09:45 20.06.2024 09:45 25.5.2024. 22:02:47
RTG specijalna snimka glave
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
RTG piramida po Stenversu
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.07.2024 09:00 29.07.2024 09:15 29.07.2024 09:30 29.07.2024 09:45 29.07.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV color doppler karotida i VB sliva
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 18.12.2024 09:00 18.12.2024 09:30 18.12.2024 10:00 18.12.2024 10:30 18.12.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV color doppler arterija i vena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:35 25.5.2024. 22:02:47
UZV color doppler arterija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 04.12.2024 16:00 25.5.2024. 22:02:47
UZV prostate
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 20:30 20.01.2025 19:30 20.01.2025 20:30 22.01.2025 07:30 22.01.2025 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Složeno ispitivanje sluha - djeca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.05.2024 08:20 05.06.2024 08:00 10.06.2024 08:00 11.06.2024 08:00 12.06.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Složeno ispitivanje sluha - odrasli
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.05.2024 08:20 31.05.2024 08:40 03.06.2024 08:20 03.06.2024 08:35 04.06.2024 08:20 25.5.2024. 22:02:47
Funkcionalna dijagnostika slušanja
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 05.06.2024 08:00 10.06.2024 08:00 11.06.2024 08:00 12.06.2024 08:00 14.06.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
SEP (slušni evocirani potencijali) - djeca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 10.06.2024 08:00 11.06.2024 08:00 12.06.2024 08:00 14.06.2024 08:00 20.06.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
SEP (slušni evocirani potencijali) - odrasli
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 10.06.2024 08:00 11.06.2024 08:00 12.06.2024 08:00 14.06.2024 08:00 20.06.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Logopedska terapija - odrasli
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 14:45 05.06.2024 15:00 12.06.2024 14:00 12.06.2024 15:00 19.06.2024 14:00 25.5.2024. 22:02:47
TCCD - transkranijski kolor dopler za odrasle
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 03.06.2024 08:30 04.06.2024 08:30 06.06.2024 08:30 20.06.2024 08:30 24.06.2024 08:30 25.5.2024. 22:02:47
Psiholog - grupna psihoterapija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 07:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 09:30 28.05.2024 10:30 28.05.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 28.05.2024 07:30 28.05.2024 07:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 08:30 28.05.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
Psiholog - rehabilitacija kognitivnih funkcija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 25.07.2024 08:00 25.07.2024 08:45 01.08.2024 08:00 01.08.2024 08:45 01.08.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
UZV površnih mekih tkiva
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 20:30 20.01.2025 19:30 20.01.2025 20:30 22.01.2025 07:30 22.01.2025 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Prilagodba slušnog pomagala
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 31.05.2024 08:20 10.06.2024 08:00 11.06.2024 08:00 12.06.2024 08:00 14.06.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Složena logopedska obrada
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 14:45 05.06.2024 15:00 12.06.2024 14:00 12.06.2024 15:00 19.06.2024 14:00 25.5.2024. 22:02:47
Kontrola pacemakera
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 10:20 29.05.2024 09:50 29.05.2024 11:25 29.05.2024 11:50 29.05.2024 12:00 25.5.2024. 22:02:47
Mali otorinolaringološki zahvat
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 08:35 28.05.2024 11:20 28.05.2024 11:50 28.05.2024 12:20 28.05.2024 12:50 25.5.2024. 22:02:47
Srednje zahtjevan otorinolaringološki zahvat u lokalnoj anesteziji
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 11:20 28.05.2024 12:05 28.05.2024 12:20 28.05.2024 12:50 29.05.2024 08:00 25.5.2024. 22:02:47
Srednje zahtjevan otorinolaringološki zahvat u općoj anesteziji
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 21:30 27.05.2024 22:00 27.05.2024 22:30 27.05.2024 23:00 28.05.2024 00:00 25.5.2024. 22:02:47
Uroflow
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 08:45 28.05.2024 09:00 28.05.2024 09:15 28.05.2024 09:30 28.05.2024 09:45 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Firule 27.05.2024 09:00 28.05.2024 09:00 03.06.2024 09:15 06.06.2024 09:00 07.06.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
Promjena urinskog katetera
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 15:30 28.05.2024 15:45 28.05.2024 16:00 28.05.2024 16:15 28.05.2024 16:30 25.5.2024. 22:02:47
Srednje zahtjevan maksilofacijalni zahvat u lokalnoj anesteziji
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 08:00 28.05.2024 08:30 28.05.2024 09:00 28.05.2024 10:30 28.05.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
Mali maksilofacijalni zahvat
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 09:30 29.05.2024 08:00 29.05.2024 09:30 03.06.2024 09:30 04.06.2024 09:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Firule 28.05.2024 08:00 28.05.2024 08:30 28.05.2024 09:00 28.05.2024 10:30 28.05.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
Kolonoskopija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 16:30 27.05.2024 17:30 28.05.2024 17:30 29.05.2024 16:30 29.05.2024 17:30 25.5.2024. 22:02:47
Mamografija u sklopu nacionalnih preventivnih programa
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 14:55 28.05.2024 15:10 28.05.2024 16:50 29.05.2024 15:35 29.05.2024 15:50 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 28.05.2024 14:30 28.05.2024 15:30 28.05.2024 16:14 29.05.2024 14:38 29.05.2024 14:54 25.5.2024. 22:02:47
Fizikalna medicina i rehabilitacija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 27.05.2024 11:45 27.05.2024 12:00 28.05.2024 09:45 28.05.2024 10:00 28.05.2024 10:15 25.5.2024. 22:02:47
Psihijatrija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 09:00 29.05.2024 09:30 29.05.2024 10:00 29.05.2024 10:30 29.05.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
Maksilofacijalna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 10:30 29.05.2024 10:45 03.07.2024 10:00 03.07.2024 10:15 03.07.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
Oralna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 04.06.2024 10:00 03.07.2024 08:00 03.07.2024 08:20 03.07.2024 08:40 03.07.2024 09:00 25.5.2024. 22:02:47
MR mozga s angiografijom mozga
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.12.2024 15:00 30.12.2024 15:35 30.12.2024 16:10 30.12.2024 16:45 30.12.2024 17:20 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 23.12.2024 16:00 23.12.2024 16:30 23.12.2024 17:00 23.12.2024 17:30 24.12.2024 10:30 25.5.2024. 22:02:47
MR mozga sa spektroskopijom
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 30.12.2024 15:00 30.12.2024 15:35 30.12.2024 16:10 30.12.2024 16:45 30.12.2024 17:20 25.5.2024. 22:02:47
MR mozga s TOF angiografijom
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 13.01.2025 16:00 13.01.2025 16:35 13.01.2025 17:10 15.01.2025 16:10 15.01.2025 17:55 25.5.2024. 22:02:47
CT zgloba kuka
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 16:30 05.06.2024 14:25 11.09.2024 17:45 11.09.2024 18:10 11.09.2024 19:25 25.5.2024. 22:02:47
Polisomnografija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 09:00 27.05.2024 09:30 27.05.2024 10:00 27.05.2024 10:30 27.05.2024 11:00 25.5.2024. 22:02:47
MR koljena
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 27.12.2024 17:30 27.12.2024 18:00 27.12.2024 18:30 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 27.12.2024 16:00 27.12.2024 16:30 27.12.2024 17:00 27.12.2024 17:30 25.5.2024. 22:02:47
Endokrinologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 03.06.2024 11:00 03.06.2024 11:20 03.06.2024 11:40 03.06.2024 12:00 03.06.2024 12:20 25.5.2024. 22:02:47
Dijabetologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 12:20 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:40 29.05.2024 12:00 25.5.2024. 22:02:47
Kardiologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 08:00 28.05.2024 08:20 28.05.2024 08:40 31.05.2024 08:00 31.05.2024 08:20 25.5.2024. 22:02:47
Nefrologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 28.05.2024 13:20 28.05.2024 13:40 31.05.2024 13:20 31.05.2024 13:40 04.06.2024 13:20 25.5.2024. 22:02:47
Hematologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 05.06.2024 12:00 05.06.2024 12:30 12.06.2024 12:00 12.06.2024 12:30 19.06.2024 12:00 25.5.2024. 22:02:47
Reumatologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 29.05.2024 13:00 29.05.2024 13:20 29.05.2024 13:40 05.06.2024 13:00 05.06.2024 13:20 25.5.2024. 22:02:47
KBC Split - Križine 27.05.2024 09:45 27.05.2024 10:00 27.05.2024 10:15 27.05.2024 10:30 27.05.2024 10:45 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska kardiologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:10 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska neurologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:10 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska nefrologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:10 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska gastroenterologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska pulmologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:10 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska hematologija i onkologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:30 29.05.2024 11:40 29.05.2024 11:50 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska neonatologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:30 29.05.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
Medicinska genetika - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:30 29.05.2024 11:40 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:00 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:10 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska reumatologija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:30 29.05.2024 11:40 29.05.2024 11:50 29.05.2024 12:00 25.5.2024. 22:02:47
Digestivna (abdominalna) kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 08:30 29.05.2024 08:40 29.05.2024 08:50 29.05.2024 09:00 29.05.2024 09:10 25.5.2024. 22:02:47
Vaskularna kirurgija - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 12:00 28.05.2024 12:20 28.05.2024 12:40 28.05.2024 13:00 28.05.2024 13:20 25.5.2024. 22:02:47
Pedijatrijska endokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 29.05.2024 11:10 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:20 29.05.2024 11:30 29.05.2024 11:30 25.5.2024. 22:02:47
Medicinska mikrobiologija s parazitologijom - konzultacija bez pacijenta
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 10:00 27.05.2024 10:30 27.05.2024 11:00 27.05.2024 11:30 28.05.2024 10:00 25.5.2024. 22:02:47
Uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage – medicinska biokemija
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.05.2024 08:45 27.05.2024 08:50 27.05.2024 08:55 27.05.2024 09:15 27.05.2024 09:20 25.5.2024. 22:02:47
Citološka analiza urina
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Križine 15.07.2024 08:45 15.07.2024 08:48 15.07.2024 08:51 15.07.2024 08:54 15.07.2024 08:57 25.5.2024. 22:02:47
MR medijastinuma
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 27.12.2024 11:00 27.12.2024 11:55 25.5.2024. 22:02:47
Spermiogram
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
KBC Split - Firule 28.05.2024 11:20 28.05.2024 11:40 28.05.2024 12:00 28.05.2024 12:20 28.05.2024 12:40 25.5.2024. 22:02:47
Uzimanje brisa za dijagnostiku hripavca
Lokacija Najraniji termin Drugi najraniji termin Treći najraniji termin Četvrti najraniji termin Peti najraniji termin Datum ažuriranja
25.5.2024. 22:02:47