Izvješća o listama čekanja

Izviješće sa 151. Sjednice Upravnog vijeća KBC-a Split održane 20.rujna 2023.

Preuzmi izvješće

Izviješće sa 154. Sjednice Upravnog vijeća KBC-a Split održane 06.studenog 2023.

Preuzmi izvješće