Izvješća o listama čekanja

Izvješće sa 151. Sjednice Upravnog vijeća KBC-a Split održane 20.rujna 2023.

Preuzmi izvješće

Izvješće sa 154. Sjednice Upravnog vijeća KBC-a Split održane 06.studenog 2023.

Preuzmi izvješće

Izvješće sa 156. sjednice Upravnog vijeća KBC-a Split održane 18. prosinca 2023.

Preuzmi izvješće

 

Izvješće sa 157. Sjednice Upravnog vijeća KBC-a Split održane 14. veljače 2024.

Preuzmi izvješće