Ravnateljstvo

U sklopu Ravnateljstva nalaze se:

  • Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
  • Odjel za znanost
  • Odjel za bolničke infekcije i kliničku epidemiologiju
  • Odsjek zaštite na radu
  • Odsjek zaštite od požara
Ravnatelj
prof. dr. sc. prim. Julije Meštrović, dr. med.
Zamjenik ravnatelja
izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić, dr. med.
Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor
doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med.
Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje
Biljana Berda, univ. spec. oec.
Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove
Gordana Bolanča, dipl. iur.
Viši stručni savjetnik - koordinator poslova za Kolegij ravnateljstva
Kristina Bitanga, mag. nov.