Ravnateljstvo

U sklopu Ravnateljstva nalaze se:

  • Odjel za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
  • Odjel za znanost
  • Odjel za bolničke infekcije i kliničku epidemiologiju
  • Odsjek zaštite na radu
  • Odsjek zaštite od požara
Ravnatelj
prof. dr. sc. prim. Julije Meštrović, dr. med.
Zamjenik ravnatelja
izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić, dr. med.
Pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor
doc. dr. sc. Slavica Dajak, dr. med.
Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje
Biljana Berda, univ. spec. oec.
Pomoćnica ravnatelja za pravne poslove
mr. sc. Kristijana Lučić Mjeda, dipl. iur.
Viši stručni savjetnik - koordinator poslova za Kolegij ravnateljstva
Kristina Bitanga, mag. nov.