EU znanstveni projekti

Odjel za znanost u svrhu unaprjeđenja znanstveno istraživačke i stručne djelatnosti te promicanja inovacija KBC-a Split pruža savjetodavnu podršku o aktivnim znanstvenim projektima financiranim iz europskih fondova. Aktivnosti koje Odjel za znanost u navedene svrhe obavlja su: 

  • informiranje djelatnika KBC-a Split o aktivnim natječajima i nadolazećim pozivima, 
  • savjetodavna pomoć i podrška u proučavanju natječajne dokumentacije, 
  • vođenje evidencije o prijavljenim, dobivenim i završenim projektima i sl.
Otvoreni pozivi
Projekti u tijeku

PCM4EU - Personalised Cancer Medicine for all EU citizens (program EU4HEALTH)

S 3,7 milijuna novih slučajeva svake godine, rak je jedan od vodećih uzroka smrti i obolijevanja u EU. Personalizirani lijek protiv raka (PCM) ima potencijal pobijediti ovu bolest. No trenutno postoji nejednakost u pristupu PCM-u između i unutar država članica EU. Kako se PCM temelji na ciljanju pokretačkih mutacija u tumorima, njegov uspjeh ovisi o pristupu: molekularna dijagnostika sljedeće generacije temeljena na sekvenciranju, kliničkim sustavima za podršku odlučivanju, ispitivanjima kako bi se olakšala implementacija PCM pristupa.

Projekt PCM4EU ima za cilj poboljšati stope preživljavanja i kvalitetu života pacijenata oboljelih od raka u EU koristeći PCM na temelju najboljih praksi. Projektni konzorcij ima dobre rezultate u provedbi molekularne dijagnostike u akademskim prekograničnim PCM ispitivanjima u sjeverozapadnoj Europi. Ovo stručno znanje bit će dostupno za podršku šire upotrebe i pristupa PCM-u u Europi. KBC Split sudjeluje kao projektni partner u ovom projektu. Projekt traje dvije godine, od siječnja 2023. do prosinca 2024. 

Ukupna vrijednost projekta: 2.943,458,99 €

Voditelj projekta iz KBC-a Split: prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med.

 

PROTECT-EUROPE - Vaccinating Europe to protect against the cancers caused by HPV (program EU4HEALTH)

U EU se svake godine dijagnosticira oko 67 500 karcinoma povezanih s HPV-om. Oni uključuju rak grlića maternice, analnog karcinoma, raka vagine, penisa, glave i vrata. Ostvarenje ambicije EU za uklanjanje karcinoma povezanih s HPV-om podrazumijeva promicanje, provedbu i visoku primjenu rodno neutralnog cijepljenja protiv HPV-a diljem EU. PROTECT-EUROPE ima za cilj pružiti informacije i obuku za zdravstvene djelatnike uključene u cijepljenje protiv HPV-a o komunikaciji jedan na jedan s mladima i njihovim roditeljima/skrbnicima. Obuka će se provoditi online, a znanje će se zatim širiti putem pristupa obučavanja trenera. Državama članicama EU i organizacijama civilnog društva aktivnim u javnom zdravstvu pružit će smjernice i alati za kampanju promicanja cijepljenja među mladima i njihovim roditeljima/skrbnicima. Alati kampanje bit će dizajnirani za niz platformi, uključujući društvene medije, web stranice, plakate i letke. Istražit će se potencijal sporta, posebice nogometa. Posebna pozornost posvetit će se rješavanju pitanja jednakosti i različitosti. Svi rezultati projekta bit će dostupni putem internetskog portala i distribuirani putem konačnog izvješća i događaja na visokoj razini. KBC Split sudjeluje u ovom projektu kao projektni partner uz još 30 partnera iz EU. Projekt traje od siječnja 2023. do prosinca 2024. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 1.199.607,15 €

Voditelj projekta iz KBC-a Split: prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med.

 

Digital TRANSition and dIgiTal resIlience in ONcology  (program EU4HEALTH)

Digitalno zdravlje predstavlja veliki potencijal u cijelom spektru putanje pacijenata oboljelih od raka. Međutim, postoji niz izazova je do svoje pune implementacije. Ključni izazov je osigurati kontinuirani profesionalni razvoj i obuku za zdravstvenu skrb protiv raka, što predstavlja bitnu prepreku prihvaćanju, sigurnoj i učinkovitoj upotrebi digitalnog zdravlja u cijelom kontinuumu raka. Prijedlog TRANSiTION pridonosi stvaranju novog, vrhunskog obrazovanja i osposobljavanja za zdravstvene djelatnike i nekliničke djelatnike koji će omogućiti stjecanje digitalnih vještina i kompetencija za sadašnje i buduće potrebe koje generira integracija digitalnih rješenja. TRANSiTION uvodi inovativan pristup uvježbavanju digitalnih vještina kroz aktivnosti učenja (rješavanje problema, rad u timovima, komunikacija itd.). Očekuje se da će TRANSITION poticati usavršavanje i prekvalificiranje  u kontekstu digitalnih zdravstvenih rješenja za zdravstvenu radnu snagu i radnu snagu nekliničkih stručnjaka. Također će podržati i brz prijelaz na učinkovitije zdravstvene modele usmjerene na pacijenta. TRANSiTION okuplja interdisciplinarni konzorcij od 27 partnera iz 15 država članica s opsežnom stručnošću u razvoju, procjeni i uspješnoj provedbi kontinuiranog programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja u zdravstvu. KBC Split u ovom projektu sudjeluje kao projektni partner, a projekt traje od 2 godine.

Ukupna vrijednost projekta: 1.839.633,02 €

Voditelj projekta iz KBC-a Split: prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med.

 

Provjera točnosti informacija o zdravlju (program NextgenerationEU)

Uslijed pandemije virusa COVID-19 došlo je do širenja brojnih dezinformacija, lažnih vijesti, misinformacija, zbog čega je Svjetska zdravstvena organizacija 2020. godine, uz pandemiju, proglasila i infodemiju. Navedeni pojam označava prisutnost mnoštva dezinformacija u medijima (novine, radio, televizija i elektroničke publikacije) te društvenim mrežama. Istraživanje Infodemics and health misinformation — a systematic review of reviews pokazalo je da se za vrijem infodemije količina zdravstvenih dezinformacija na promatranim društvenim mrežama (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram) kretala između 0,2 % i 28,8 %, što ukazuje na postojanje problem dostupnosti neprovjerenih informacija u javnom prostoru. Treba spomenuti da su sve više prisutne reklame i objave koje promoviraju različite proizvode s izraženim ljekovitim djelovanjem i pristupačnom cijenom, a koji potiču imunitet ili doprinose bržem mršavljenju. Međutim, većina takvih proizvoda nije klinički testirana, nisu registrirani kao lijekovi i medicinski proizvodi zbog čega se ne bi smjeli reklamirati s medicinskim implikacijama. Česte su dezinformacije o antibioticima zbog čega ih mnogi neracionalno i pogrešno upotrebljavaju ili se samoliječe bez prethodne konzultacije s liječnikom. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta postojećeg provjeravatelja (Centar za medicinu utemeljenu na dokazima) i projektnih partnera (KBC Split, MedILS, HUSŽ) radi unapređenja postojećih procedura i metodologije provjere točnosti informacija, te uspostava nove platforme na kojoj će se objavljivati provjerene informacije iz područja zdravlja i medicine, te edukacija medijskih djelatnika i studenata novinarstva i komunikacija. Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu je voditelj projekta, a KBC Split sudjeluje u ovom projektu kao projektni partner uz Mediteranski institut za istraživanje života te Hrvatsku udrugu sveučilišnih žena.

Ukupna vrijednost projekta: 198.824,95 €

Voditelj projekta iz KBC-a Split: izv. prof. dr. sc. prim. Ljubo Znaor, dr. med.

Završeni projekti
Edukacije o EU projektima