Služba za centralnu sterilizaciju

Služba za centralnu sterilizaciju

Radno vrijeme radnim danom:  06:00 do 22:00h u dvije smjene

Radno vrijeme subotom i praznikom : 06:00 do 14:00h u jednoj smjeni

Sterilizacija kroz vrijeme

Centralna sterilizacija formirana je 1977. god. kao odsjek odjela za Kirurgiju Opće bolnice Split. Do tada se rad odvijao prema decentraliziranom modelu. Samostalni odjel postaje 1983. god. Povećanje obima posla zahtijeva veće prostorne, kadrovske i tehničke kapacitete. Gradi se novo krilo zgrade od 630 metara četvornih. Opremanje novoizgrađenog prostora i preseljenje odvija se tijekom 1989. god. U sklopu integracijskog plana, 1997. god., dolazi do spajanja sa Centralnom sterilizacijom bolnice na Križinama.

Organizacija rada

Rad se odvija na dvije lokacije Firule i Križine, u dvije smjene. Radno vrijeme od 06h do 22h radnim danom, te subotom i praznikom u jednoj smjeni, od 06h do 14h. U slučaju potrebe za sterilizacijom van radnog vremena, organizira se rad po pozivu.

Osnovna djelatnost je priprema i sterilizacija medicinskih instrumenata i pribora. Materijal se preuzima od korisnika, prevozi u zatvorenim transportnim kolicima, priprema, pakira i sterilizira. Radni prostor sastoji se od tri zone, nečiste , čiste i sterilne. Pored instrumenata i pribora, pakiraju se i steriliziraju operacijski paketi, operacijski tekstil i sanitetski materijal.

Raspolažemo sa tri parna sterilizatora (autoklava), ukupnog kapaciteta 36 STJ, dva dekomata za pranje i dezinfekciju instrumenata, aparatom za ultrazvučno čišćenje. Nabavljen je plazma sterilizator, što nam omogućava sterilizaciju osjetljivih i termolabilnih instrumenata.

Pratimo i primjenjujemo suvremene materijale za pakiranje, radimo kontinuirane kontrole ispravnosti svih sterilizacijskih procesa.

Nastavna smo baza učenicima Zdravstvene škole, kao i studentima Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija. Sudjelujemo na edukacijama, kroz seminare i stručne skupove.

Kadrovska struktura

U službi je zaposleno 25 djelatnika: jedan dipl.med.techn, dva bacc.med.techn, devet medicinskih sestara i trinaest pomoćnih radnica.

Perspektiva i razvoj

U tijeku je nabava nove opreme u sklopu projekta Investicije i razvoj uz potporu EU. Time će se povećati kapacitet, skratiti vrijeme obrade i unaprijediti kvaliteta usluge. Planira se informatizacija uvođenjem Centralnog nadzornog sustava kako bi u svakom trenutku mogli pratiti faze procesa od prijema, obrade i distribucije instrumenata, do isporuke krajnjim korisnicima.

Kontakt
Voditeljica
Svetlana Pandžić, mag. med. techn.
Služba za centralnu sterilizaciju