O nama

O nama
 
Odjel za znanost je ustrojstvena jedinica KBC-a Split u sklopu Ravnateljstva i pokriva sljedeće djelatnosti:
Kliničko ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda

Odjel za znanost ima aktivnu ulogu u procesu ugovaranja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, što bolnicu stavlja među vodeće znanstvene organizacije u državi u toj oblasti. To se očituje kroz vidljiv porast ugovorenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u proteklih nekoliko godina, zahvaljujući predanom radu djelatnika Odjela. 

Klinička ispitivanja provode se u skladu s relevantnim pozitivnim pravnim propisima iz oblasti kliničkih ispitivanja i dobre kliničke prakse, a s ciljem dobivanja podataka o novim oblicima liječenja, novim lijekovima te novim medicinskim proizvodima. Navedena istraživanja financiraju naručitelji kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, čime se osigurava veza između sustavâ zdravstva i gospodarstva, s obzirom na to da je provođenje kliničkih ispitivanja djelatnost kojom KBC Split ostvaruje prihode obavljanjem poslova na tržištu. 

KBC Split je već godinama uključen u proces provođenja kliničkih ispitivanja, s iznimno kvalitetnom bazom ispitivača i ispitivačkih timova te je sudjelovao u brojnim ispitivanjima od izuzetnog medicinskog značaja. 

Upute za sklapanje ugovora su dostupne ovdje.

Biomedicinska knjižnica

Glavna zadaća specijalne biomedicinske knjižnice je pružiti potporu kliničkoj medicini temeljenoj na dokazima (evidence based medicine) i znanstveno-istraživačkim procesima u ustanovi i izvan nje. 

Knjižnica nudi usluge poput tematskih pretraživanja baza podataka, nabave full-text radova, izrade citatnih analiza, izrade bibliografija, i slično. Izrađuje tekuću bibliografiju ustanove i bilten prinova. 

Voditeljica Knjižnice je ujedno i administratorica ustanove za bibliografsku bazu CROSBI i bolnički digitalni repozitorij DABAR, a zadužena je i za ažuriranje podataka u Upisniku znanstvenika. 

Zahvaljujući svakodnevnoj potpori djelatnika knjižnice, liječnici KBC-a Split objavljuju svoje radove u domaćim i inozemnim časopisima te postižu druga dostignuća u stručno-znanstvenom području. U razdoblju od 1981. do 2022. godine bolnički liječnici su objavili 2 804 rada indeksirana u Web of Science: Core Collectionu. 

Biomedicinski knjižničari se stalno stručno usavršavaju u korištenju znanstvenih izvora, baza podataka i alata za bibliometriju, a to znanje zatim prenose na svoje korisnike.

Više o djelatnostima i uslugama Knjižnice je dostupno ovdje.

Tajništvo Etičkog povjerenstva

Medicinska etika je interdisciplinarno područje sustavnog proučavanja etičkih problema koji se pojavljuju u znanstvenim istraživanjima u medicini i prirodi, odnosno okolini u kojoj i s kojom čovjek živi. Odjel za znanost kontinuirano sudjeluje u pripremi, izradi, diseminaciji i pohrani dokumenata u postupku donošenja odluka Etičkog povjerenstva KBC-a Split o sukladnosti znanstvenih ispitivanja s načelima medicinske etike.

Upute za predaju dokumentacije za Etičko povjerenstvo su dostupne ovdje.

Službenik za informiranje

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama su dostupne ovdje.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Kontakti povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti su dostupni ovdje.

Povjerenik za zaštitu dostojanstva radnika
Dokumentacija znanstveno-istraživačkih projekata KBC-a Split

Odjel za znanost logoOdjel djeluje na dvije lokacije:

  • Firule:
    • 1. kat, iznad magneta 
    • 7:30 - 15:30 h (čitaonica 7:30 - 22:00 h)
  • Križine:
    • 6. kat, zapadno (desno) krilo, prostor bivše kapele
    • 7:30 - 15:30 h

Pored znanstveno-istraživačke djelatnosti, Odjel skrbi o znanstvenom statusu djelatnika i pojedinih ustrojstvenih jedinica, kao i same bolnice. Odjel je imao osobitu važnost pri stjecanju statusa kliničkog bolničkog centra naše bolnice. KBC Split je upisan u Upisnik znanstvenih organizacija Ministarstva znanosti i obrazovanja, te kroz Odjel za znanost djeluje i kao znanstvena organizacija.

 

Povijest Odjela za znanost

Još prije Drugog svjetskog rata, donacijom liječnika je u prizemlju stare gradske bolnice osnovana stručna knjižnica. Godine 1955. prelazi u novu zgradu na Firulama, a 1976. godine u prostorije u kojima se i danas nalazi. 

Odjel za znanost je osnovan 1982. godine pod nazivom Jedinica za znanstveni rad, a kasnije postaje Odjel za znanstveni rad. U sklopu njega otad djeluje i knjižnica. Vojnomedicinska knjižnica na Križinama pridružena im je 2000. godine i od tad čine jednu cjelinu. 

Godine 1994. knjižnica i odjel se uključuju u projekt „Sustav znanstvenih informacija“ koji je pokrenulo Ministarstvo znanosti i tehnologije za potrebe akademske i istraživačke zajednice. Razvojem novih tehnologija, posebno računalne, uloga knjižnice gotovo se potpuno promijenila – od pohrane i posudbe tiskanih publikacija do bibliometrijskog, pretraživačkog, bibliografskog i informatorskog rada. 

Odjel za znanost je bio izdavač znanstveno-stručnog časopisa „Hrvatski medicinski anali“, koji je s prekidima izlazio u razdoblju od 1975. do 1995. godine, kada je i indeksiran u međunarodno priznatoj sekundarnoj bibliografskoj publikaciji „Excerpta Medica“.

KBC Split je kroz Odjel za znanost postao pridruženi član CARNet-a 24. siječnja 1997. godine, te prva bolnička ustanova u Republici Hrvatskoj koja je imala svoje mrežne stranice.

Prostori Odjela na Firulama preuređivani su od 2020. do 2022. godine u sklopu EU projekta „Jačanje kapaciteta za efikasnu prevenciju bolesti u Splitsko-dalmatinskoj županiji“, uz vlastita sredstva KBC-a Split i donacije tvrtki Vile Džaja d.o.o., Medis Adria d.o.o. i Addiko banke.

U srpnju 2022. godine Odjel za znanstveni rad mijenja ime u Odjel za znanost.

 

„Znanost je, kao i vrlina, sama sebi nagrada.“
Charles Kingsley (1819.-1875.), engleski književnik

Kontakt
Voditelj
izv. prof. dr. sc. prim. Ljubo Znaor, dr. med.